Archivace nebo vytvoření kopií dat uložených na iCloudu

Přečtěte si, jak si můžete vytvořit kopii dat, která máte uložená na iCloudu.

Někdy se hodí mít kopii svých dat uložených na iCloudu. Když pak nechtěně vymažete důležitý kontakt, e-mail nebo dokument, budete je moct obnovit z iCloudu nebo z jiné kopie, kterou máte.

Soubory na iCloud Drivu

Při kopírování dokumentů z Macu, iPhonu, iPadu, iPodu touch, webu iCloud.com nebo PC se řiďte následujícími postupy. Pokud kopírujete soubor ze sdílené složky na iCloud Drivu do jiné složky, nekopíruje se nastavení sdílení. Přečtěte si víc o sdílení složek.

Kopírování souborů z iCloud Drivu do Macu

 1. Klikněte na bočním panelu kteréhokoli okna Finderu na iCloud Drive. 
 2. Stiskněte a podržte klávesu Alt a přetáhněte soubor na nové místo.

Kopírování souborů z aplikace Soubory na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Tímto postupem pošlete kopie souborů uložených na iCloud Drivu.

 1. Otevřete aplikaci Soubory a klepněte na iCloud Drive.
 2. Klepněte na složku, kterou chcete otevřít, a pak klepnutím otevřete požadovaný soubor.
 3. V levém dolním rohu klepněte na Sdílet .
 4. Vyberte, jak chcete kopii souboru poslat.

Jde-li o dokumenty, tabulky nebo prezentace, klepněte na Další  v pravém horním rohu, zvolte Export a vyberte, jak chcete soubor exportovat. Můžete taky uložit kopii souboru lokálně

Kopírování souborů z webu iCloud.com

Soubory uložené na iCloud Drivu nebo soubory dostupné v aplikacích iWork na webu iCloud.com si stáhnete takto:

 1. Přihlaste se na web iCloud.com.
 2. Otevřete iCloud Drive.
 3. Vyhledejte a vyberte požadovaný soubor.
 4. Klikněte na Stáhnout  nahoře na stránce nebo na soubor dvakrát klikněte. Dokument se stáhne do výchozího umístění stažených souborů.

Kopírování souborů z Windows

Pokud jste si na PC v iCloudu pro Windows zapnuli iCloud Drive, můžete soubory kopírovat ze složky iCloud Drive v Průzkumníku souborů. Můžete taky zkopírovat soubory z webu iCloud.com.

Jestli potřebujete poradit s daty, která na iCloud ukládají aplikace jiných výrobců, obraťte se přímo na vývojáře dané aplikace. Data aplikací jiných výrobců můžou na iCloudu zabírat místo, i když nevidíte podrobné informace.

Fotky a videa

Jestli máte zapnuté Fotky na iCloudu, vaše fotky a videa se budou automaticky v plném rozlišení nahrávat na iCloud.

Stažení fotek a videí do vašeho zařízení

 Kopie svých fotek a videí si můžete vytvořit následujícím postupem:

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Fotky. Potom vyberte Stáhnout a ponechat původní a importujte fotky do počítače
 • Na Macu otevřete aplikaci Fotky. Vyberte fotky a videa, které chcete kopírovat. Vyberte Soubor > Export.
 • Na PC si nastavte iCloud pro Windows a zapněte Fotky na iCloudu.

Stažení fotek a videí z webu iCloud.com

Jestli si chcete stáhnout jen pár fotek nebo videí, můžete si z webu iCloud.com stáhnout jejich nejnovější verze.

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte na iCloud.com, klepněte na Fotky a klepněte na Vybrat. Vyberte fotky nebo videa, které chcete stáhnout, a klepněte na Další . Vyberte Stáhnout a vaše fotky a videa se stáhnou jako soubor ZIP na iCloud Drive. 
 • Na Macu nebo PC stačí přejít na iCloud.com a kliknout na Fotografie. Vyberte fotky nebo videa, které chcete stáhnout, a klikněte na Stáhnout 

Kopírování fotek ze Sdílených alb

Následujícím postupem si můžete fotky a videa zkopírovat i ručně. Komentáře u sdílených fotek ani označení „to se mi líbí“ se neukládají. Fotky a videa uložené ze sdílených alb navíc nejsou v plném rozlišení.

Kopírování fotek ze sdílených alb na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Otevřete Fotky a klepněte na Alba.
 2. Najděte Sdílená alba a klepněte na název požadovaného alba. Možná budete muset přejet prstem doleva, aby se sdílené album zobrazilo.
 3. Fotky si z alba uložíte některým z těchto způsobů:
  • Klepnutím otevřete fotku a potom klepněte na Sdílet . Pokud chcete vybrat víc obrázků, posouvejte se doleva nebo doprava a klepněte na ty, které chcete uložit. Klepněte na Uložit obrázek.
  • Klepněte na Vybrat a potom vyberte obrázky, které chcete uložit. Klepněte na Sdílet  a potom na Uložit obrázek.
 4. Importujte fotky do počítače.

Kopírování fotek a videí ze sdílených alb na Macu

Tímto postupem si fotky a videa ze sdílených alb ručně importujete do knihovny Fotek:

 1. Otevřete Fotky a vyberte Sdílená alba.
 2. Dvakrát klikněte na sdílené album.
 3. Klikněte s klávesou Ctrl (nebo pravým tlačítkem myši) na fotku a zvolte Importovat.

Až fotky importujete, možná si budete chtít zálohovat knihovnu. Můžete je uložit do samostatné knihovny v počítači nebo na jinou diskovou jednotku.

Kopírování obsahu ze sdílených alb ve Windows

Uložené fotky jsou dostupné, i když vypnete Fotografie v iCloudu pro Windows. Jestli si chcete uložit fotky a videa ze sdíleného alba, musíte je uložit do jiné složky na pevném disku:

 1. Otevřete iCloud pro Windows.
 2. Vedle položky Fotografie klikněte na Volby. Poznamenejte si uvedenou cestu ke složce s fotkami na iCloudu.
 3. Otevřete okno Průzkumníka souborů (Windows 8 nebo novější) nebo Průzkumníka Windows (Windows 7). 
 4. Přejděte do složky Fotografie na iCloudu uložené v umístění, které jste si poznamenali. Otevřete složku Sdílené.
 5. Vyberte fotky, které chcete uložit, a potom je zkopírujte do jiné složky na počítači. Tuto složku potom zahrňte do záloh počítače.

Pokyny pro zálohování všech dat z počítače s Windows získáte od technické podpory Microsoftu.

Stahování fotek z Mého fotostreamu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Fotky v Mém fotostreamu se stáhnou do Macu automaticky. Podle následujícího postupu je můžete stáhnout do iPhonu, iPadu nebo iPodu touch. 

 1. Klepněte na Fotky a potom na Alba.
 2. Klepněte na Můj fotostream.
 3. Klepněte na Vybrat a poté na všechny fotky, které chcete uložit. 
 4. Klepněte na Sdílet  a potom na Uložit obrázek. 

Mail

Kontakty

Kontakty z Macu, webu iCloud.com nebo PC vyexportujete následujícím postupem.

Export kontaktů na Macu

 1. Otevřete Kontakty. 
 2. Zvolte Všechny kontakty.
 3. V seznamu Kontakty klikněte na kontakt.
 4. Zvolte Soubor > Export > Exportovat vCard nebo výběrem Upravit > Vybrat vše vyberte k exportu všechny kontakty.
 5. Vyberte, kam chcete soubor uložit, a klikněte na Uložit.

Pokud používáte Skupiny, doporučujeme vytvořit si archiv celé databáze Kontaktů nebo Adresáře a zároveň exportovat soubory vCard. Uvedený způsob využívající soubory vCard zkopíruje jenom kontakty, ne skupiny. Archivy toho obsahují víc, ale data z nich se někdy nedají obnovit, když jste připojení k internetu a přihlášení k iCloudu.

Chcete-li exportovat archiv, otevřete Kontakty a zvolte Soubor > Exportovat > Archiv Kontaktů. 

Export kontaktů z webu iCloud.com

Export kontaktů z Outlooku na PC

Kalendář

Kalendáře z Macu, webu iCloud.com nebo PC vyexportujete následujícím postupem.

Export kalendářů na Macu

 1. V Kalendáři klikněte na název kalendáře. Pokud své kalendáře nevidíte, klikněte na Kalendáře.
 2. Klikněte na Soubor > Exportovat > Exportovat.
 3. Zvolte umístění souboru a klikněte na Exportovat.

Stažení kalendáře z webu iCloud.com

 1. Přihlaste se svým Apple ID na webu iCloud.com a otevřete Kalendář.
 2. Kalendář veřejně nasdílejte.
 3. Zkopírujte webovou adresu sdíleného kalendáře a vložte ji do adresního řádku prohlížeče. Nemačkejte Enter.
 4. Přepište „webcal“ na „http“ a stiskněte Enter. Do výchozího umístění stažených souborů se stáhne soubor ICS.
 5. Přidejte kalendář do kalendářového klienta, jako je Kalendář na Macu nebo Outlook na počítači s Windows.
 6. Vypněte sdílení kalendáře.

V Kalendáři na iCloudu se uchovávají údaje z uplynulých šesti měsíců a až tři roky do budoucnosti.

Export kalendářů z Outlooku na PC

 1. Otevřete Outlook a přejděte do kalendáře.
 2. V seznamu Kalendář vyberte kalendář, který chcete zkopírovat.
 3. Zrušte výběr všech ostatních kalendářů.
 4. Vyberte Soubor > Uložit kalendář.
 5. Když kliknete na Další možnosti, budete moct upravit rozsah kalendářních dat a míru podrobností, které se mají do kalendáře zahrnout. Možnosti se liší v závislosti na vaší verzi Outlooku.
 6. Klikněte na OK.
 7. Vyberte, kam chcete kalendář uložit, a klikněte na Uložit.
 8. Opakujte akci se všemi kalendáři, které chcete zkopírovat.

Připomínky

Export kopie připomenutí na Macu se systémem macOS Mojave nebo starším:

 1. Otevřete Připomínky.
 2. Přejděte na seznam připomínek, který chcete exportovat.
 3. Vyberte Soubor > Export.
 4. Zadejte název, zvolte umístění a klikněte na Exportovat.

Safari

Takto můžete exportovat kopii svých záložek ze Safari na Macu:

 1. Klikněte na Soubor > Exportovat záložky.
 2. Vyberte, kam chcete soubor exportovat, a klikněte na Uložit. Pokud ho nezměníte, název souboru bude Safari Bookmarks.html.

Chcete-li vyexportovat kopii záložek z Mozilla Firefoxu, Google Chromu nebo Microsoft Internet Exploreru, přečtěte si návod pro exportování záložek z Firefoxu, Chromu nebo Internet Exploreru.

Poznámky

Vytvoření kopie poznámky na Macu nebo na webu iCloud.com:

 1. Otevřete aplikaci Poznámky a vyberte požadovanou poznámku.
 2. Klikněte na Soubor > Exportovat jako PDF. 
 3. Vyberte, kam chcete dokumenty v počítači uložit.

Diktafon

Vytvoření kopie hlasového záznamu na iPhonu nebo iPadu:

 1. Otevřete aplikaci Diktafon a klepněte na záznam, který chcete zkopírovat. 
 2. Klepněte na Další  > Duplikovat. Anebo můžete klepnout na Sdílet a poslat záznam přes Zprávy nebo Mail, případně ho uložit do Souborů.

Na Macu jednoduše záznam, který chcete zkopírovat, přetáhněte na nové místo, nebo klepněte na Sdílet a odešlete ho  přes Zprávy nebo Mail. 

Nezapomeňte na zálohování

iCloud zálohuje váš iPhone, iPad a iPod touch automaticky každou noc, pokud je připojený k napájení a k Wi-Fi a pokud je zamčená obrazovka. Když si budete chtít vytvořit jinou zálohu, můžete ji uložit do svého počítače. Měli byste také pravidelně zálohovat své iOS nebo iPadOS zařízení. Máte-li zálohu, budete moct svá data v případě poškození nebo ztráty zařízení obnovit.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: