Archivace nebo vytvoření kopií dat uložených na iCloudu

Přečtěte si, jak si můžete vytvořit kopii dat, která máte uložená na iCloudu.

Je vhodné si vytvořit kopii svých dat uložených na iCloudu. Když pak nechtěně vymažete důležitý kontakt, e-mail nebo dokument, budete je moct obnovit z iCloudu nebo z jiné kopie, kterou máte.

Soubory na iCloud Drivu

Při kopírování dokumentů z Macu, iPhonu, iPadu, iPodu touch, webu iCloud.com nebo PC s Windows se řiďte následujícími postupy. Potřebujete-li pomoc s daty, která na iCloud ukládají aplikace jiných výrobců, obraťte se přímo na vývojáře dané aplikace. Data aplikací jiných výrobců můžou na iCloudu zabírat místo, i když nevidíte podrobné informace.

Zkopírování souborů na Macu

 1. Otevřete aplikaci, ve které jste dokument vytvořili, a zvolte Soubor > Otevřít.
 2. V levém horním rohu dialogového okna Otevřít klikněte na iCloud.
 3. Otevřete dokument, který chcete zkopírovat, podržte klávesu Alt a zvolte Soubor > Uložit jako.
 4. Vyberte, kam chcete dokument uložit, a klikněte na Uložit.

V OS X Yosemite nebo novějším můžete soubory zkopírovat ze složky iCloud Drive ve Finderu.

V OS X Mountain Lion nebo novějším lze soubory Náhledu a TextEditu, které uložíte na iCloud, otevírat v seznamu iCloud dialogu Otevřít.

Kopírování souborů z aplikace Soubory na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Pokud máte iOS 11 nebo novější, pošlete soubory uložené na iCloud Drivu následujícím postupem.

 1. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch otevřete Soubory.
 2. Klepnutím otevřete požadovaný soubor.
 3. V levém spodním rohu klepněte na Sdílet.
 4. Vyberte, jak chcete kopii souboru poslat.

Pokud máte iOS 9 nebo iOS 10, použijte stejný postup, ale v aplikaci iCloud Drive.

Kopírování souborů z webu iCloud.com

Soubory uložené na iCloud Drivu nebo soubory dostupné v aplikacích iWork na webu iCloud.com si stáhnete tímto postupem.

 1. Na Macu nebo PC se přihlaste na iCloud.com.
 2. Otevřete aplikaci iCloud Drive.
 3. Vyhledejte a vyberte požadovaný soubor.
 4. Klikněte na šipku dolů nebo v nabídce Akce ikona ozubeného kola zvolte Stáhnout dokument. Dokument se stáhne do výchozího umístění stažených souborů.

Kopírování souborů z Windows

Pokud jste si na PC v iCloudu pro Windows zapnuli iCloud Drive, můžete soubory kopírovat ze složky iCloud Drive v Průzkumníku souborů. Můžete taky zkopírovat soubory z webu iCloud.com.

Fotky a videa

Kopii své knihovny už dost možná máte uloženou v Knihovně fotografií na iCloudu a fotky z posledních 30 dní máte nejspíš uložené v albu Můj fotostream*.

Máte-li zapnutou Knihovnu fotografií na iCloudu, vaše fotky a videa se budou automaticky v plném rozlišení nahrávat do iCloudu. Kopie svých fotek a videí si můžete vytvořit následujícím postupem:

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch s iOS 10.3 nebo novějším klepněte na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Fotografie. Pokud používáte iOS 10.2 a starší, klepněte na Nastavení > iCloud > Fotografie. Potom vyberte Stáhnout a ponechat původní a importujte fotky do počítače
 • Na Macu s OS X Yosemite 10.10.3 nebo novějším otevřete aplikaci Fotky. Vyberte Fotky > Soubor > Export.
 • Na PC nainstalujte iCloud pro Windows a zapněte Knihovnu fotografií na iCloudu.

Jestli si chcete stáhnout jen pár fotek nebo videí, můžete si z webu iCloud.com stáhnout jejich nejnovější verze do počítače. Stačí přejít na stránku iCloud.com a otevřít aplikaci Fotky. Vyberte fotky nebo videa, které chcete stáhnout, a klikněte na .

Fotky z alba Můj fotostream* se na Macu automaticky importují do knihovny aplikace Fotky (pokud v jejích předvolbách nemáte vypnuté volby Můj fotostream a Automatický import). Pokud máte zapnutou Knihovnu fotografií na iCloudu, nenajdete své fotky v albu Můj fotostream, ale ve složce Všechny fotografie. 

Níže uvedeným postupem si můžete fotky a videa zkopírovat i ručně. Komentáře u sdílených fotek ani označení „to se mi líbí“ se neukládají. Fotky a videa uložené ze sdílených alb navíc nejsou v plném rozlišení.

Kopírování fotek ze Sdílení fotek na iCloudu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch s iOS 8 nebo novějším:

 1. Otevřete Fotky, klepněte na Sdílené > Sdílení a potom klepněte na název sdíleného alba.
 2. Fotky si uložíte některým z těchto způsobů:
  • Klepnutím otevřete fotku a potom klepněte na Sdílet. Pokud chcete vybrat víc obrázků, posouvejte je doleva nebo doprava a klepněte na ty, které chcete uložit. Klepněte na Uložit obrázek.
  • Klepněte na Vybrat a potom vyberte obrázky, které chcete uložit. Klepněte na ikonu sdílení a potom na Uložit obrázek.
 3. Importujte fotky do počítače.

Kopírování fotek a videí ze Sdílení fotografií na iCloudu na Macu

Tímto postupem můžete fotky a videa ze sdílených streamů ručně importovat do své knihovny aplikace Fotky: 

 1. Otevřete Fotky a klepněte na panel Sdílené.
 2. Dvakrát klikněte na sdílený stream.
 3. Pravým tlačítkem (nebo s podrženou klávesou Control) klikněte na fotku a zvolte Importovat.

Až fotky importujete, možná si budete chtít zálohovat knihovnu. Můžete je uložit do samostatné knihovny v počítači nebo na jinou diskovou jednotku.

Kopírování obsahu z alb Můj fotostream a Sdílení fotek na iCloudu ve Windows

Všechny fotky z alba Můj fotostream se do vašeho PC ukládají automaticky a zůstanou k dispozici, i když v iCloudu pro Windows vypnete volbu Fotografie. Chcete-li si uložit fotky a videa ze sdíleného streamu, musíte je uložit do jiné složky na pevném disku:

 1. Otevřete iCloud pro Windows.
 2. Klikněte na tlačítko Volby vedle položky Fotografie (nebo Fotostream). Poznamenejte si uvedenou cestu ke složce s fotkami na iCloudu.
 3. Otevřete okno Průzkumníka souborů (Windows 8) nebo Průzkumníka Windows (Windows 7).
 4. Přejděte do složky Fotografie na iCloudu uložené v umístění, které jste si poznamenali. Otevřete složku Sdílené.
 5. Vyberte fotky, které chcete uložit, a potom je zkopírujte do jiné složky na počítači. Tuto složku potom zahrňte do záloh počítače.

Pokyny pro zálohování všech dat z počítače s Windows získáte od technické podpory Microsoftu.

 

* Pokud jste si Apple ID vytvořili teprve nedávno, možná Můj fotostream nebude k dispozici. Místo toho si fotky a videa nahrávejte na iCloud pomocí Knihovny fotografií na iCloudu.

Kontakty

Kontakty z Macu, webu iCloud.com nebo PC vyexportujete následujícím postupem.

Export kontaktů na Macu

 1. Otevřete Kontakty.
 2. Vyberte Zobrazení > Zobrazit skupiny.
 3. V seznamu Skupiny vyberte Všechny kontakty.
 4. V seznamu Kontakty vyberte požadovaný kontakt.
 5. Volbou Úpravy > Vybrat vše vyberte k exportu všechny karty.
 6. Zvolte Soubor > Exportovat > Exportovat vCard.
 7. Vyberte, kam chcete soubor uložit, a klikněte na Uložit.

Používáte-li Skupiny, doporučujeme vytvořit si archiv celé databáze Kontaktů nebo Adresáře a zároveň exportovat soubory vCard. Uvedený způsob využívající soubory vCard zkopíruje jenom kontakty, ne skupiny. Archivy toho obsahují víc, ale data z nich se někdy nedají obnovit, když jste připojení k internetu a přihlášení k iCloudu.

Chcete-li exportovat archiv v OS X Mountain Lion nebo novějším, otevřete Kontakty a zvolte Soubor > Export > Archiv Kontaktů.

Export kontaktů z Outlooku na PC

Kalendáře

Kalendáře z Macu, webu iCloud.com nebo PC vyexportujete následujícím postupem.

Export kalendářů na Macu

 1. V Kalendáři klikněte na název kalendáře. Pokud své kalendáře nevidíte, klikněte na Kalendáře.
 2. Klikněte na Soubor > Exportovat > Exportovat.
 3. Zvolte umístění souboru a klikněte na Exportovat.

Stažení kalendáře z webu iCloud.com

 1. Přihlaste se svým Apple ID na web iCloud.com a otevřete Kalendář.
 2. Kalendář veřejně nasdílejte.
 3. Zkopírujte webovou adresu sdíleného kalendáře a vložte ji do adresního řádku prohlížeče. Nemačkejte Enter.
 4. Změňte řetězec „webcal“ na „http“ a stiskněte Enter. Do výchozího umístění stažených souborů se stáhne soubor ICS.
 5. Přidejte kalendář do kalendářového klienta, jako je Kalendář na Macu nebo Outlook na počítači s Windows.
 6. Vypněte sdílení kalendáře.

V kalendářích na iCloudu se uchovávají údaje z uplynulých šesti měsíců a až tři roky do budoucnost.

Export kalendářů z Outlooku na PC

 1. Otevřete Outlook a přejděte do svého kalendáře.
 2. V seznamu Kalendář vyberte kalendář, který chcete zkopírovat.
 3. Zrušte výběr všech ostatních kalendářů.
 4. Vyberte Soubor > Uložit kalendář.
 5. Když kliknete na Další možnosti, budete moct upravit rozsah kalendářních dat a míru podrobností, které se mají do kalendáře zahrnout. Možnosti se liší v závislosti na vaší verzi Outlooku.
 6. Klikněte na OK.
 7. Vyberte, kam chcete kalendář uložit, a klikněte na Uložit.
 8. Opakujte akci se všemi kalendáři, které chcete zkopírovat.

Připomínky

Takto můžete exportovat kopii svých Připomínek na Macu:

 1. Otevřete Připomínky.
 2. Přejděte na seznam připomínek, který chcete exportovat.
 3. Vyberte Soubor > Export.
 4. Zadejte název, zvolte umístění a klikněte na Exportovat.

Safari

Takto můžete exportovat kopii svých záložek ze Safari na Macu:

 1. Klikněte na Soubor > Exportovat záložky.
 2. Zvolte, kam chcete soubor exportovat, a klikněte na Uložit. Pokud ho nezměníte, název souboru bude Safari Bookmarks.html.

Chcete-li vyexportovat kopii záložek z Mozilla Firefoxu, Google Chromu nebo Microsoft Internet Exploreru, přečtěte si návod pro exportování záložek z Firefoxu, Chromu nebo Internet Exploreru.

Poznámky

Pokud chcete exportovat poznámky, otevřete na Macu nebo na webu iCloud.com aplikaci Poznámky. Zkopírujte text jednotlivých poznámek a vložte ho do dokumentu na počítači, například do Pages nebo TextEditu. Uložte dokument do počítače.

Pokud chcete poznámky vyexportovat do PDF:

 1. Otevřete aplikaci Poznámky.
 2. Vyberte poznámku, kterou chcete exportovat.
 3. Klikněte na Soubor > Exportovat jako PDF a zvolte umístění.

Nákupy z iTunes Storu

Pomocí iTunes se můžete ke své zakoupené hudbě, filmům a TV pořadům dostat z kteréhokoli svého zařízení. V rámci kompletní zálohy si nejspíš budete chtít zkopírovat i data iTunes. Přečtěte si, jak zálohovat knihovnu iTunes zkopírováním na externí pevný disk.

Nezapomeňte na zálohování

iCloud zálohuje váš iPhone, iPad a iPod touch automaticky každou noc, pokud je připojený k napájení a k Wi-Fi a pokud je zamčená obrazovka. Když si budete chtít vytvořit jinou zálohu, můžete ji uložit do svého počítače. Svá iOS zařízení byste měli v každém případě zálohovat pravidelně. Máte-li zálohu, budete moct svá data v případě poškození nebo ztráty iOS zařízení obnovit.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: