Archivace nebo vytvoření kopií dat uložených na iCloudu

Přečtěte si, jak si můžete vytvořit kopii dat, která máte uložená na iCloudu.

Je vhodné si vytvořit kopii svých dat uložených na iCloudu. Když pak nechtěně vymažete důležitý kontakt, e-mail nebo dokument, budete je moct obnovit z iCloudu nebo z jiné kopie, kterou máte.

Soubory na iCloud Drivu

Při kopírování dokumentů z Macu, iPhonu, iPadu, iPodu touch, webu iCloud.com nebo PC se řiďte následujícími postupy. Jestli potřebujete poradit s daty, která na iCloud ukládají aplikace jiných vývojářů, obraťte se přímo na vývojáře dané aplikace. Data aplikací jiných vývojářů můžou na iCloudu zabírat místo, i když nevidíte podrobné informace.

Zkopírování souborů na Macu

 1. Otevřete aplikaci, ve které jste dokument vytvořili, a zvolte Soubor > Otevřít.
 2. V levém horním rohu dialogového okna Otevřít klikněte na iCloud.
 3. Otevřete dokument, který chcete zkopírovat, podržte klávesu Alt a zvolte Soubor > Uložit jako.
 4. Vyberte, kam chcete dokument uložit, a klikněte na Uložit.

V OS X Yosemite a novějším můžete soubory zkopírovat ze složky iCloud Drive ve Finderu.

V OS X Mountain Lion nebo novějším otevírejte soubory Náhledu a TextEditu, které máte uložené na iCloudu, ze seznamu iCloud v dialogovém okně Otevřít.

Kopírování souborů z aplikace Soubory na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Tímto postupem pošlete kopie souborů uložených na iCloud Drivu.

 1. Otevřete aplikaci Soubory a klepněte na iCloud Drive.
 2. Klepněte na složku, kterou chcete otevřít, a klepnutím otevřete požadovaný soubor.
 3. V levém spodním rohu klepněte na Sdílet.
 4. Vyberte, jak chcete kopii souboru poslat.

Pokud máte iOS 9 nebo iOS 10, použijte stejný postup, ale v aplikaci iCloud Drive.

Kopírování souborů z webu iCloud.com

Soubory uložené na iCloud Drivu nebo soubory dostupné v aplikacích iWork na webu iCloud.com si stáhnete takhle:

 1. Na Macu nebo PC se přihlaste na iCloud.com.
 2. Otevřete aplikaci iCloud Drive.
 3. Vyhledejte a vyberte požadovaný soubor.
 4. Klikněte na šipku dolů nebo v nabídce Akce ikona ozubeného kola zvolte Stáhnout dokument. Dokument se stáhne do výchozího umístění stažených souborů.

Kopírování souborů z Windows

Pokud jste si na PC v iCloudu pro Windows zapnuli iCloud Drive, můžete soubory kopírovat ze složky iCloud Drive v Průzkumníku souborů. Můžete taky zkopírovat soubory z webu iCloud.com.

Fotky a videa

Kopie svých fotek už možná máte ve Fotkách na iCloudu.

Jestli máte zapnuté Fotky na iCloudu, vaše fotky a videa se budou automaticky v plném rozlišení nahrávat na iCloud. Kopie svých fotek a videí si můžete vytvořit následujícím postupem:

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch s iOS 10.3 nebo novějším klepněte na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Fotografie. Potom vyberte Stáhnout a ponechat původní a importujte fotky do počítače
 • Na Macu s OS X Yosemite 10.10.3 nebo novějším otevřete aplikaci Fotky. Vyberte Fotky > Soubor > Export.
 • Na PC si nastavte iCloud pro Windows a zapněte Fotky na iCloudu.

Jestli si chcete stáhnout jen pár fotek nebo videí, můžete si z webu iCloud.com stáhnout jejich nejnovější verze do počítače. Stačí přejít na stránku iCloud.com a otevřít aplikaci Fotky. Vyberte fotky nebo videa, které chcete stáhnout, a klikněte na .

Následujícím postupem si můžete fotky a videa zkopírovat i ručně. Komentáře u sdílených fotek ani označení „to se mi líbí“ se neukládají. Fotky a videa uložené ze sdílených alb navíc nejsou v plném rozlišení.

Kopírování fotek ze sdílených alb na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch s iOS 8 nebo novějším:

 1. Otevřete Fotky a klepněte na Alba.
 2. Najděte Sdílená alba a klepněte na název požadovaného alba. Možná budete muset přejet prstem doleva, aby se sdílené album zobrazilo.
 3. Fotky si z alba uložíte některým z těchto způsobů:
  • Klepnutím otevřete fotku a potom klepněte na Sdílet. Pokud chcete vybrat víc obrázků, posouvejte se doleva nebo doprava a klepněte na ty, které chcete uložit. Klepněte na Uložit obrázek.
  • Klepněte na Vybrat a potom vyberte obrázky, které chcete uložit. Klepněte na ikonu sdílení a potom na Uložit obrázek.
 4. Importujte fotky do počítače.

Kopírování fotek a videí ze sdílených alb na Macu

Tímto postupem si fotky a videa ze sdílených alb ručně importujete do knihovny Fotek:

 1. Otevřete Fotky a vyberte Sdílená alba.
 2. Dvakrát klikněte na sdílené album.
 3. Pravým tlačítkem (nebo s podrženou klávesou Control) klikněte na fotku a zvolte Importovat.

Až fotky importujete, možná si budete chtít zálohovat knihovnu. Můžete je uložit do samostatné knihovny v počítači nebo na jinou diskovou jednotku.

Kopírování obsahu ze sdílených alb ve Windows

Uložené fotky zůstanou k dispozici, i když v iCloudu pro Windows vypnete volbu Fotografie. Jestli si chcete uložit fotky a videa ze sdíleného alba, musíte je uložit do jiné složky na pevném disku:

 1. Otevřete iCloud pro Windows.
 2. Vedle položky Fotografie klikněte na Volby. Poznamenejte si uvedenou cestu ke složce s fotkami na iCloudu.
 3. Otevřete okno Průzkumníka souborů (Windows 8) nebo Průzkumníka Windows (Windows 7).
 4. Přejděte do složky Fotografie na iCloudu uložené v umístění, které jste si poznamenali. Otevřete složku Sdílené.
 5. Vyberte fotky, které chcete uložit, a potom je zkopírujte do jiné složky na počítači. Tuto složku potom zahrňte do záloh počítače.

Pokyny pro zálohování všech dat z počítače s Windows získáte od technické podpory Microsoftu.

Kontakty

Kontakty z Macu, webu iCloud.com nebo PC vyexportujete následujícím postupem.

Export kontaktů na Macu

 1. Otevřete Kontakty a vyberte Zobrazení > Zobrazit skupiny.
 2. V seznamu Skupiny vyberte Všechny kontakty.
 3. V seznamu Kontakty vyberte požadovaný kontakt.
 4. Volbou Úpravy > Vybrat vše vyberte k exportu všechny karty.
 5. Zvolte Soubor > Exportovat > Exportovat vCard.
 6. Vyberte, kam chcete soubor uložit, a klikněte na Uložit.

Jestli používáte Skupiny, doporučujeme vytvořit si archiv celé databáze Kontaktů nebo Adresáře a zároveň exportovat soubory vCard. Uvedený způsob využívající soubory vCard zkopíruje jenom kontakty, ne skupiny. Archivy toho obsahují víc, ale data z nich se někdy nedají obnovit, když jste připojení k internetu a přihlášení k iCloudu.

Pokud chcete vyexportovat archiv v OS X Mountain Lion nebo novějším, otevřete Kontakty a zvolte Soubor > Export > Archiv Kontaktů.

Export kontaktů z webu iCloud.com

Export kontaktů z Outlooku na PC

Kalendář

Kalendáře z Macu, webu iCloud.com nebo PC vyexportujete následujícím postupem.

Export kalendářů na Macu

 1. V Kalendáři klikněte na název kalendáře. Pokud své kalendáře nevidíte, klikněte na Kalendáře.
 2. Klikněte na Soubor > Exportovat > Exportovat.
 3. Zvolte umístění souboru a klikněte na Exportovat.

Stažení kalendáře z webu iCloud.com

 1. Přihlaste se svým Apple ID na web iCloud.com a otevřete Kalendář.
 2. Kalendář veřejně nasdílejte.
 3. Zkopírujte webovou adresu sdíleného kalendáře a vložte ji do adresního řádku prohlížeče. Nemačkejte Enter.
 4. Přepište „webcal“ na „http“ a stiskněte Enter. Do výchozího umístění stažených souborů se stáhne soubor ICS.
 5. Přidejte kalendář do kalendářového klienta, jako je Kalendář na Macu nebo Outlook na počítači s Windows.
 6. Vypněte sdílení kalendáře.

V Kalendáři na iCloudu se uchovávají údaje z uplynulých šesti měsíců a až tři roky do budoucnosti.

Export kalendářů z Outlooku na PC

 1. Otevřete Outlook a přejděte do kalendáře.
 2. V seznamu Kalendář vyberte kalendář, který chcete zkopírovat.
 3. Zrušte výběr všech ostatních kalendářů.
 4. Vyberte Soubor > Uložit kalendář.
 5. Když kliknete na Další možnosti, budete moct upravit rozsah kalendářních dat a míru podrobností, které se mají do kalendáře zahrnout. Možnosti se liší v závislosti na vaší verzi Outlooku.
 6. Klikněte na OK.
 7. Vyberte, kam chcete kalendář uložit, a klikněte na Uložit.
 8. Opakujte akci se všemi kalendáři, které chcete zkopírovat.

Připomínky

Takto můžete exportovat kopii svých Připomínek na Macu:

 1. Otevřete Připomínky.
 2. Přejděte na seznam připomínek, který chcete exportovat.
 3. Vyberte Soubor > Export.
 4. Zadejte název, zvolte umístění a klikněte na Exportovat.

Safari

Takto můžete exportovat kopii svých záložek ze Safari na Macu:

 1. Klikněte na Soubor > Exportovat záložky.
 2. Zvolte, kam chcete soubor exportovat, a klikněte na Uložit. Pokud ho nezměníte, název souboru bude Safari Bookmarks.html.

Jestli chcete vyexportovat kopii záložek z Mozilla Firefoxu, Google Chromu nebo Microsoft Internet Exploreru, přečtěte si návod pro exportování záložek z Firefoxu, Chromu nebo Internet Exploreru.

Poznámkya Diktafon

Vytvoření kopie poznámky na Macu nebo na webu iCloud.com:

 1. Otevřete aplikaci Poznámky a vyberte požadovanou poznámku.
 2. Zkopírujte text do dokumentu na počítači, například do Pages nebo TextEditu.
 3. Uložte dokument do počítače.

Anebo můžete poznámku vyexportovat. Vyberte poznámku a klikněte na Soubor > Exportovat jako PDF a vyberte umístění.

Vytvoření kopie hlasového záznamu na iPhonu nebo iPadu:

 1. Otevřete aplikaci Diktafon a klepněte na záznam, který chcete zkopírovat. 
 2. Klepněte na  > Duplikovat. Anebo můžete klepnout na Sdílet a poslat záznam přes Zprávy nebo Mail, případně ho uložit do Souborů.

Nákupy z iTunes Storu

Pomocí iTunes se můžete ke své zakoupené hudbě, filmům a TV pořadům dostat z kteréhokoli svého zařízení. V rámci kompletní zálohy si nejspíš budete chtít zkopírovat i data iTunes. Přečtěte si, jak zálohovat knihovnu iTunes zkopírováním na externí pevný disk.

Nezapomeňte na zálohování

iCloud zálohuje váš iPhone, iPad a iPod touch automaticky každou noc, pokud je připojený k napájení a k Wi-Fi a pokud je zamčená obrazovka. Když si budete chtít vytvořit jinou zálohu, můžete ji uložit do svého počítače. Svá iOS zařízení byste měli v každém případě zálohovat pravidelně. Máte-li zálohu, budete moct svá data v případě poškození nebo ztráty iOS zařízení obnovit.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: