Informace o ochraně soukromí a polohových službách v iOS 8 a novějších

Přečtěte si o službách v iOS 8 a novějších, které na iPhonu, iPadu a iPodu touch chrání vaše soukromé informace včetně polohy.

Nastavení ochrany osobních údajů

Ovládací prvky soukromí v iOS 8 a novějším vám dávají kontrolu nad tím, které aplikace mají přístup k informacím uloženým ve vašem iOS zařízení. Například aplikaci nějaké sociální sítě můžete povolit, aby používala váš fotoaparát a umožnila vám pořizovat a nahrávat fotky. Můžete taky povolit přístup ke svým kontaktům, aby například aplikace na posílání zpráv mohla vyhledat vaše přátele, kteří používají stejnou aplikaci.

Natavení ochrany soukromí upravíte na obrazovce Nastavení > Soukromí. V tomto seznamu si můžete zvolit typ dat a podívat se, které aplikace si k těmto datům vyžádaly přístup. Aplikace se v tomto seznamu zobrazí až poté, co si vyžádá svolení k používání vašich údajů. Můžete přidávat nebo odebírat oprávnění u libovolné aplikace, která požádala o přístup k vašim datům. Aplikace vaše údaje může používat pouze tehdy, pokud jste jí udělili svolení.

Pokud povolíte aplikacím nebo webům třetích stran používat vaše údaje nebo informace o vaší aktuální poloze, bude se s nimi nakládat podle jejich podmínek, zásad a postupů pro ochranu osobních údajů. Pokud chcete mít představu o tom, jak se s informacemi o vaší poloze a dalšími údaji bude nakládat, měli byste se seznámit s podmínkami, zásadami a postupy vydavatelů těchto aplikací a webů pro ochranu osobních údajů. Informace shromažďované společností Apple se řídí zásadami společnosti Apple o nakládání s osobními údaji.

Jak iOS zařízení využívá polohové služby

S vaším svolením umožní polohové služby aplikacím a webům (včetně Map, Fotoaparátu, Počasí a dalších aplikací) používat informace z mobilních sítí1, Wi-Fi2, GPS3 a Bluetooth4 k určení vaší přibližné polohy5.

Aplikace, které umějí zobrazit vaši polohu na obrazovce, například Mapy, ukazují vaši aktuální (přibližnou) polohu modrou značkou. Pokud vaši polohu nelze určit přesně, okolo značky se zobrazí modrý kruh. Velikost kruhu závisí na tom, jak přesně lze vaši polohu určit – čím menší je kruh, tím větší je přesnost.

Když jsou polohové služby aktivní, na stavovém řádku se zobrazuje černá nebo bílá šipka.

Mapy, trasy a aplikace využívající polohu závisejí na datových službách. Tyto datové služby podléhají změnám a nemusí být k dispozici ve všech geografických oblastech, což může mít za následek nedostupnost, nepřesnost nebo neúplnost map, tras nebo informací založených na poloze. Informace poskytované zařízením porovnávejte se svým okolím. Pokud zjistíte rozdíly, řiďte se veřejným značením.

Přečtěte si další informace, jak aplikace Apple a jiných výrobců používají polohové služby.

Povolení, aby aplikace využívaly vaši polohu

Když se aplikace poprvé pokusí získat přístup k údajům o vaší poloze, požádá vás o svolení. Uvidíte, která aplikace žádá o svolení používat údaje o vaší poloze, a vývojář aplikace také může vysvětlit, jak aplikace tyto údaje využívá.

Některé aplikace budou údaje o vaší poloze vyžadovat pouze tehdy, když jsou používány. Aplikace se považuje za „používanou“, když ji aktivně používáte na popředí, nebo když je používána na pozadí, což je indikováno na stavovém řádku.

Ostatní aplikace budou žádat o přístup k údajům o vaší poloze i tehdy, když se aplikace nepoužívá. Když aplikaci povolíte, aby údaje o vaší poloze využívala neustále, iOS vám připomene, které aplikace jsou schopné používat vaší polohu poté, co aplikace použije vaši polohu na pozadí.

Zapnutí a vypnutí polohových služeb

Polohové služby můžete zapnout a vypnout v nabídce Nastavení > Soukromí > Polohové služby. Polohové služby můžete zapnout při nastavování zařízení nebo později pomocí nastavení Polohové služby. Přístup jednotlivých aplikací a systémových služeb k datům polohových služeb můžete ovládat individuálně. Když jsou polohové služby vypnuté, nemůžou aplikace vaši polohu využívat ani na popředí, ani na pozadí. Chování různých aplikací Apple a jiných výrobců tím bude omezeno.

Nastavení > Soukromí > Polohové služby.

 

Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby.
 

 

Resetování nebo vypnutí polohových služeb

Upozornění na využívání polohových služeb jsou požadavky na využívání Polohových služeb vydávané různými aplikacemi (například Fotoaparát, Kompas, Mapy a aplikace jiných výrobců závislé na informacích o poloze). Aplikace požádá o povolení, když poprvé potřebuje přístup k údajům polohových služeb. Klepnutím na Povolit dané aplikaci povolíte podle potřeby využívat polohové služby. Klepnutím na Zakázat zabráníte aplikaci v přístupu k údajům polohových služeb. Aplikace nebudou vaši polohu používat, dokud o to nepožádají a dokud jim neudělíte svolení.

Pokud chcete obnovit výchozí nastavení polohy, přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit a klepněte na Obnovit polohu a soukromí. Po obnovení vašich nastavení polohy a soukromí aplikace přestanou používat vaši polohu, dokud jim neudělíte svolení.

Zlepšení přesnosti GPS

Přesnost GPS závisí na počtu viditelných satelitů GPS. Lokalizace všech viditelných satelitů může trvat několik minut, v jejichž průběhu se údaj o poloze postupně zpřesňuje. Jak zvýšit přesnost GPS:

  • Přejděte do Nastavení > Obecné > Datum a čas a zkontrolujte, jestli máte na zařízení správně nastavené datum, čas a časové pásmo. Pokud je to možné, použijte volbu Nastavit automaticky.
  • Udržujte si výhled bez překážek v několika směrech. Zdi, střechy vozidel, vysoké budovy, hory a další překážky můžou viditelnost satelitů GPS blokovat. Pokud se to stane, zařízení použije k určení polohy Wi-Fi nebo mobilní síť, dokud nebudou satelity GPS znova viditelné.

Polohové služby využívající tzv. crowdsourcovaná data o Wi-Fi a mobilních sítích

Pokud jsou polohové služby zapnuté, bude vaše zařízení pravidelně v anonymní a šifrované podobě odesílat do společnosti Apple informace o geografické poloze Wi-Fi hotspotů a mobilních vysílačů ve vaší blízkosti za účelem rozšiřování crowdsourcované databáze Wi-Fi hotspotů a mobilních vysílačů. Když cestujete (například autem) a jsou zapnuté polohové služby, bude iOS zařízení s podporou GPS také pravidelně odesílat polohová GPS data a informace o rychlosti jízdy do společnosti Apple za účelem rozšiřování crowdsourcované databáze silničního provozu. Apple crowdsourcovaná polohová data shromažďuje v anonymní a šifrované podobě. Nemůžou vás osobně identifikovat.

Další informace o polohových službách a ochraně soukromí.

O vaší poloze při tísňovém volání

Z bezpečnostních důvodů se můžou informace o poloze vašeho iPhonu používat při tísňových hovorech na pomoc záchranným složkám bez ohledu na to, jestli polohové služby povolíte.

Další informace

1. iPad (modely Wi-Fi + Cellular): Přejděte do Nastavení > Mobilní data > Mobilní data a ověřte, zda je zapnutá volba Mobilní data, a to i v případě, když nemáte aktivovaný žádný tarif s mobilními daty. Tímto způsobem může zařízení pomocí síťového času a informací o poloze provést přesnější kalibraci. V některých případech může být nutné vypnout PIN kód SIM karty.
2. iOS zařízení prodávaná v kontinentální Číně a v Německu můžou místo Wi-Fi používat pojem Bezdrátová síť LAN (WLAN).
3. GPS je k dispozici na iPhonu a na iPadu (model Wi-Fi + Cellular).
4. Bluetooth komunikuje s vysílači iBeacon, na základě čehož se vytvářejí a monitorují oblasti vysílající určité identifikační údaje.
5. iOS zařízení bez mobilního připojení používají pro polohové služby jenom Wi-Fi (pokud jsou v dosahu Wi-Fi sítě). Některé aplikace jiných výrobců pro monitorování oblasti využívají Wi-Fi připojení. Když je zařízení zamčené kódem, může být tato funkce omezená nebo nepřesná.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: