Použití funkcí pro úsporu energie na Macu

Přečtěte si o funkcích pro úsporu energie, které může váš Mac využívat, mezi které patří režim spánku a Power Nap.

Přepne Mac do režimu spánku

Přepnutím Macu do režimu spánku, když ho právě nepoužíváte, můžete ušetřit energii. V režimu spánku je Mac zapnutý, ale spotřebovává méně energie. A probuzení Macu je rychlejší než jeho spouštění, když ho vypnete.

Mac můžete okamžitě uspat jedním z těchto způsobů:

  • pomocí nabídky Apple () > Uspat,
  • zavřením vestavěného displeje, když jde o notebook Mac,
  • stisknutím Cmd (⌘) – Vysunout (⏏)*,
  • stisknutím tlačítka napájení na počítači.*

*Tyto možnosti neplatí pro modely MacBooků Pro s Touch ID.

Úprava nastavení úspory energie

Když Mac nějakou dobu nepoužíváte, macOS může automaticky vypnout nepotřebné funkce. Až bude počítač zase potřebovat něco udělat, příslušné komponenty se znovu zapnou.

Nastavení související s úsporou energie můžete nastavit na panelu Úspora energie v Předvolbách systému:

  1. Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému.
  2. Klikněte na Úspora energie.

Uspat monitor

Můžete Macu říct, jak dlouho má čekat, než uspí displej. Vypnutí displeje je užitečné, když počítač provádí nějakou činnost (třeba přehrávání hudby), při které nepotřebujete na displeji nic vidět.

Uspáním displeje se přeruší výstup videosignálu do všech vestavěných i externích displejů. V případě externích a vestavěných displejů Apple se zároveň vypne i podsvícení LCD, aby se šetřila energie.

Když se displej uspí, obrazovka zčerná nebo se vypne, ale aplikace spuštěné na Macu jsou stále aktivní. Má-li váš displej indikátor napájení, začne možná indikovat úsporný režim. Displej probudíte, když pohnete myší, dotknete se trackpadu nebo stisknete klávesu na klávesnici.

Uspat pevné disky, kdykoli je to možné

Toto nastavení zastaví otáčení pevného disku, když z něj zrovna nebudete číst nebo na něj zapisovat soubory. Disky SSD (Solid-State Drive) nemají pohyblivé součásti, toto nastavení proto nemá význam pro Macy, které mají jen disky SSD. 

Zvažte vypnutí této možnosti, když máte interní nebo externí disk, který není SSD, a používáte aplikace, například pro práci se zvukem nebo videem, které fungují lépe s nepřerušovaným přístupem k pevnému disku.

Povolit probuzení přes síť

Po zapnutí této volby se bude počítač automaticky probouzet, kdykoli se někdo pokusí o přístup ke sdíleným zdrojům – například sdíleným tiskárnám nebo seznamům skladeb v iTunes.

Nastavení platí pro připojení jiných počítačů kabelem, například přes Ethernet. Vztahuje se i na Wi-Fi připojení, pokud máte správně nakonfigurovanou základnu AirPort. Některé úlohy mohou nečinnému počítači zabránit v uspání.

Zapnout funkci Power Nap

Power Nap umožňuje Macu čas od času se probudit ze spánku a provádět úlohy, jako je kontrola pošty nebo aktualizace softwaru.

V průběhu aktivity Power Nap nechává Mac vypnuté displeje a jiný hardware, který není potřebný k provedení daných úkolů. Tím se šetří energie. Po skončení údržby se Mac automaticky vrátí do režimu spánku a dál šetří energii.

Nechcete-li, aby se Mac probouzel a prováděl tyto úkoly, zrušte tuto volbu.

Další volby

V závislosti na tom, jestli používáte stolní Mac nebo notebook, můžete na panelu předvoleb Úspora energie vidět i další nastavení.

iMac, Mac Pro a Mac mini

Na stolním Macu můžete určit, kdy se mají počítač, displej a pevné disky vypínat, aby se ušetřila energie.

iMac a Mac Pro nabízí tyto volby:

Mac mini nabízí tyto volby:

Vypnout monitor po:

U některých stolních Maců můžete nastavit, jak dlouho má počítač počkat, než se přepne do režimu s nejnižší spotřebou energie. Toto nastavení se liší od uspání monitoru v tom, že se do režimu spánku přepnou i jiné součásti počítače.

Pokud tímto posuvníkem nastavíte, aby se počítač nikdy neuspával, budou displej i jiné součásti počítače vždy plně napájeny.

Automaticky zapnout po výpadku napájení

Na stolním Macu můžete nastavit, aby se automaticky spustil po opětovném připojení napájení. Pokud tedy například vypadne proud nebo omylem odpojíte napájecí kabel, Mac se automaticky spustí, jakmile se napájení obnoví.

Po restartu můžete na Macu automaticky znova otevřít okna, aplikace a dokumenty, což je užitečné v případě, že potřebujete, aby počítač dělal určité úlohy bez zásahu uživatele.

MacBook Pro, MacBook Air a MacBook

Na noteboocích Mac jsou některé předvolby dostupné pro případ, že je počítač připojený do zásuvky, a jiné pro případ, že je napájený z baterie. Můžete například nastavit, aby se počítač zapojený do zásuvky nikdy neuspával. Když je ale napájený z baterie, můžete chtít, aby se uspal i po krátkém období nečinnosti, aby baterie vydržela déle nabitá.

V předvolbách Úspora energie vyberte panel Baterie nebo Adaptér.

 

Automatické přepnutí grafiky

Volba automatické přepnutí grafiky je k dispozici na noteboocích Mac, které mají víc vestavěných grafických čipů. Je-li zapnutá, počítač bude třeba při práci v textovém editoru používat úspornější grafický čip, aby šetřil energii. Při náročnějších úkolech, například při hraní her nebo komprimování videa, macOS automaticky přepne na druhý, výkonnější grafický čip.

Když Automatické přepnutí grafiky vypnete, bude počítač vždy používat výkonnější grafický čip, který spotřebovává víc energie.

Zvláštní režimy spánku

Některé Macy se po delší době nečinnosti automaticky přepnou do zvláštního režimu spánku a dokáží tak ušetřit ještě více energie.

Pohotovostní režim

Na Macích, které se spouštějí z vestavěného SSD disku, podporuje macOS i režim hlubokého spánku zvaný pohotovostní režim.

Macy vyrobené v roce 2013 nebo později se do pohotovostního režimu přepnou po třech hodinách běžného spánku. Starší modely do pohotovostního režimu přejdou zhruba po hodině běžného spánku. V pohotovostním režimu se stav počítače uloží na flashové úložiště (SSD). Pak je možné vypnout napájení dalších hardwarových systémů, jako je paměť RAM nebo sběrnice USB.

Pohotovostní režim prodlužuje dobu, po kterou dokáže notebook zůstat uspaný na jedno nabití baterie. Notebook s plně nabitou baterií může v pohotovostním režimu bez připojení k napájecímu adaptéru vydržet až 30 dní.

Bezpečný spánek

macOS taky obsahuje funkci režim hlubokého spánku označovaného jako bezpečný spánek. Do bezpečného spánku se Mac přepne, když začne docházet baterie nebo když je dlouhou dobu nečinný.

Bezpečný spánek zkopíruje obsah paměti na startovací disk a úplně vypne počítač. Díky tomu bude možné po zapnutí pokračovat tam, kde jste přestali.

Z bezpečného spánku Mac probudíte stisknutím zapínacího tlačítka. Pokud používáte notebook Mac a vaše baterie je skoro vybitá, nejprve připojte napájecí adaptér. 

Po probuzení počítače z bezpečného spánku se zobrazí ukazatel postupu. Ten informuje o tom, že se dříve uložený obsah paměti načítá ze startovacího disku a znovu kopíruje do paměti RAM.

Probuzení Macu

Mac probudíte z kteréhokoli z těchto režimů spánku některým z těchto způsobů: 

  • krátkým stisknutím tlačítka napájení,
  • Klikněte myší nebo trackpadem. 
  • otevřením víka notebooku Mac, 
  • stisknutím klávesy na připojené klávesnici.

Jestliže na Macu používáte sdílené funkce, ostatní počítače používající tyto služby můžou počítač probudit ze spánku na vyžádání.

Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: