Jak vybrat jiný startovací disk

Pokud máte jiný disk s kompatibilním operačním systémem, můžete Mac místo z aktuálního startovacího disku spouštět z tohoto disku.

Mac se ve výchozím nastavení spouští z vestavěného pevného disku. Startovacím diskem ale může být jakékoli zařízení, které obsahuje operační systém kompatibilní s daným Macem. Například když si nainstalujete macOS na jiný interní nebo externí disk, může ho Mac rozpoznat jako startovací disk. Tento článek vysvětluje, jak ho z takového disku spustit.

Použití předvolby Startovací disk

Když vyberete nový startovací disk na panelu předvoleb Startovací disk, bude se váš Mac spouštět z vybraného disku, dokud nezvolíte jiný.

 1. V nabídce Apple () > Předvolby systému klikněte na Startovací disk.
 2. Klikněte na ikonu zámku a zadejte heslo správce.
 3. Vyberte startovací disk a pak Mac restartujte.

Předvolby startovacího disku

Pokud se zobrazí zpráva, že bezpečnostní nastavení nedovolují Macu používat externí startovací disk, překontroluje v Utilitě zabezpečeného spouštění nastavení Externího spouštění.

Pomocí Správce spouštění

Když vyberete nový startovací disk ve Správci spouštění, Mac se z vybraného disku spustí jednou a pak se vrátí ke startovacímu disku vybranému na panelu předvoleb Startovací disk.

 1. Hned po zapnutí nebo restartování Macu podržte klávesu Alt.
 2. Až se zobrazí okno Správce spouštění, můžete klávesu Alt uvolnit.
  Pokud je váš Mac chráněný heslem firmwaru, můžete klávesu pustit, jakmile se zobrazí výzva k zadání hesla.
 3. Vyberte startovací disk a pak buď klikněte na šipku pod jeho ikonou, nebo stiskněte Enter. 
  Když během tohoto kroku podržíte klávesu Control, uloží se vaše volba do předvoleb startovacího disku a bude se používat, dokud ji zase nezměníte.

Správce spouštění s nabídkou disků dostupných pro spouštění

Pokud na Macu máte OS X Lion 10.7.3 nebo novější, můžete tímto způsobem spustit Mac i ze záložního disku Time Machine. Správce spouštění identifikuje vaši zálohu Time Machine jako „EFI Boot“.

Když nemůžete vybrat startovací disk nebo z něho Mac spustit

Pokud požadovaný disk nevidíte na panelu předvoleb Startovací disk ani ve Správci spouštění, nebo pokud se z něj Mac nedá spustit, zkontrolujte tyto možnosti.

Zkontrolujte, jestli je na disku platný operační systém

Ujistěte se, že na startovacím disku máte verzi macOS kompatibilní s vaším modelem Macu. Možná bude třeba na tento disk macOS přeinstalovat.

Zkontrolujte nastavení zabezpečení při spouštění

Pokud máte Mac s čipem Apple T2 Security, překontrolujte nastavení v Utilitě zabezpečeného spouštění. Tato nastavení totiž určují, jestli se Mac dá spouštět z jiného disku.

Zkontrolujte firmware Option ROM

Pokud ve Správci spouštění nevidíte svůj startovací disk, podržte klávesy Alt-Shift-Command-tečka. Jestli to zabere, budete to muset udělat pokaždé, když budete chtít Mac spustit z takového zařízení nebo k němu připojeného startovacího disku.

Macy s aktuálním softwarem totiž kvůli lepšímu zabezpečení nezobrazují zařízení, která obsahují firmware Option ROM, dokud stisknutím těchto kláves ve Správci spouštění tento firmware nenačtete. Na modelech Macu ze začátku roku 2015 nebo starších můžete tuto bezpečnostní funkci vypnout, aby se firmware Option ROM načítal automaticky. Tím ale vypnete důležitou ochranu před tím, aby se k Macu dostali neoprávnění uživatelé, kteří k němu mají fyzický přístup.

 1. Otevřete aplikaci Terminál. Najdete ji ve složce Aplikace/Utility. 
 2. Zadejte příkaz sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1 a stiskněte Enter.
  Příkaz můžete zase zrušit zadáním příkazu sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior.

Pokud na Macu používáte heslo firmwaru, možnost automatického nebo ručního načtení firmwaru Option ROM je kvůli vyššímu zabezpečení vypnutá. Pokud chcete toto bezpečnostní opatření zrušit, ale zachovat heslo firmwaru:

 1. Otevřete aplikaci Terminál. Najdete ji ve složce Aplikace/Utility.
 2. Zadejte následující příkaz a stiskněte Enter:
  sudo firmwarepasswd -setmode command -allow-oroms
  Příkaz můžete zase zrušit zadáním příkazu sudo firmwarepasswd -setmode command.
 3. Zadejte heslo správce pro váš uživatelský účet a stiskněte Enter.
 4. Zadejte heslo firmwaru a stiskněte Enter.
 5. Restartujte Mac.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: