Jak vybrat jiný startovací disk

Pokud máte jiný disk s kompatibilním operačním systémem, můžete Mac místo z aktuálního startovacího disku spustit z tohoto disku.

Mac se ve výchozím nastavení spouští z vestavěného pevného disku. Startovacím diskem ale může být jakékoli zařízení, které obsahuje operační systém kompatibilní s Macem. Například když si nainstalujete macOS nebo Microsoft Windows na jiný interní nebo externí disk, může ho Mac použít jako startovací disk. Tento článek vysvětluje, jak ho z takového disku spustit.

Pomocí panelu předvoleb Startovací disk

Když vyberete nový startovací disk na panelu předvoleb Startovací disk, bude se váš Mac spouštět z vybraného disku, dokud nezvolíte jiný.

 1. V nabídce Apple () > Předvolby systému klikněte na Startovací disk.
 2. Klikněte na a zadejte heslo správce.
 3. Vyberte startovací disk a pak Mac restartujte.

Pokud se zobrazí zpráva, že bezpečnostní nastavení nedovolují Macu používat externí startovací disk, překontroluje v Utilitě zabezpečeného spouštění nastavení Externího spouštění.

Pomocí Správce spouštění

Když vyberete nový startovací disk ve Správci spouštění, Mac se z vybraného disku spustí jednou a pak se vrátí ke startovacímu disku vybranému na panelu předvoleb Startovací disk.

 1. Hned po zapnutí nebo restartování Macu podržte klávesu Alt.
 2. Až se zobrazí okno Správce spouštění, můžete klávesu Alt pustit.
  Pokud je váš Mac chráněný heslem firmwaru, můžete klávesu pustit, jakmile se zobrazí výzva k zadání hesla.
 3. Vyberte startovací disk a pak buď klikněte na šipku pod jeho ikonou, nebo stiskněte Enter. 
  Když během tohoto kroku podržíte klávesu Control, uloží se váš výběr jako předvolba pro startovací disk a bude se používat, dokud ho nezměníte.

Pokud na Macu máte OS X Lion 10.7.3 nebo novější, můžete tímto způsobem spustit Mac i ze záložního disku Time Machine. Správce spouštění identifikuje vaši zálohu Time Machine jako „EFI Boot“.

Když nemůžete vybrat startovací disk nebo z něj Mac spustit

Ujistěte se, že na startovacím disku máte verzi macOS nebo Windows kompatibilní s vaším modelem Macu.

Na iMacu Pro překontrolujte nastavení v Utilitě zabezpečeného spouštění. Tato nastavení totiž určují, jestli se počítač dá spouštět z jiného disku.

Pokud ve Správci spouštění nevidíte svůj startovací disk, podržte klávesy Alt-Shift-Command-tečka. Macy s aktuálním softwarem totiž kvůli lepšímu zabezpečení nezobrazují zařízení, která obsahují firmware Option ROM, dokud stisknutím těchto kláves ve Správci spouštění tento firmware nenačtete. Je to nutné udělat pokaždé, když Mac budete chtít spustit z takového zařízení nebo k němu připojeného spouštěcího disku.

Na modelech Macu ze začátku roku 2015 nebo novějších můžete tuto bezpečnostní funkci vypnout a povolit automatické načítání firmwaru Option ROM. Tím ale vypnete důležitou ochranu před tím, aby se k Macu dostali neoprávnění uživatelé, kteří k němu mají fyzický přístup.

 1. Otevřete aplikaci Terminál. Najdete ji ve složce Aplikace/Utility. 
 2. Zadejte příkaz sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1 a stiskněte Enter.
  Tento příkaz můžete zase zrušit zadáním příkazu sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: