Jak na Macu vybrat startovací disk

Pokud máte víc disků s kompatibilním operačním systémem, můžete Mac nastavit, aby se místo obvyklého startovacího disku spouštěl z některého z nich.

Použití předvolby Startovací disk

Když k výběru startovacího disku použijete předvolby Startovací disk, Mac se bude spouštět z vybraného disku, dokud nezvolíte jiný.

  1. V nabídce Apple () > Předvolby systému klikněte na Startovací disk.
  2. Vyberte požadovaný startovací disk a pak Mac restartujte.

Použití Správce spouštění

Když k výběru startovacího disku použijete Správce spouštění, Mac se spustí z vybraného disku jednou a pak se vrátí ke startovacímu disku vybranému pomocí předvolby Startovací disk.

  1. Podržte bezprostředně po zapnutí nebo restartování Macu klávesu Alt.
  2. Až se zobrazí okno Správce spouštění, můžete klávesu Alt uvolnit.
  3. Vyberte startovací disk a pak buď klikněte na šipku, nebo stiskněte Return. 

Když Mac používá OS X Lion 10.7.3 nebo novější, můžete tuto metodu použít taky ke spuštění Macu ze záložního disku Time Machine. Správce spouštění identifikuje vaši zálohu Time Machine jako „EFI Boot“.

Když nemůžete vybrat startovací disk nebo z něho Mac spustit

Některá externí zařízení jiných výrobců používají firmware Option ROM. Počítače Mac s aktuálním softwarem z důvodu vyššího zabezpečení systému nenačítají firmware Option ROM automaticky. Výsledkem je, že váš Mac neuvidí zařízení s firmwarem Option ROM, dokud tento firmware nenačtete stisknutím kláves Alt-Shift-Cmd-Tečka v okně Správce spouštění. To bude třeba provést pokaždé, když budete chtít Mac spustit z externího zařízení nebo ze spouštěcího disku, který je k němu připojen.

Máte-li Mac ze začátku roku 2015 (nebo starší), můžete tuto bezpečnostní funkci vypnout a povolit automatické načítání firmwaru Option ROM. Tím ovšem vyřadíte důležitý prvek ochrany před neoprávněným použitím vašeho Macu ze strany lidí, kteří k němu mají fyzický přístup.

  1. Otevřete Terminál, který najdete ve složce Aplikace/Utility. 
  2. Zadejte příkaz sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1 a stiskněte Return.
    Provedenou změnu odvoláte zadáním příkazu sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior.

Když Mac pořád nemůžete spustit ze zabudovaného startovacího disku, budete ho možná moct spustit ze Zotavení macOS a potom pomocí nástrojů Zotavení macOS nastavit nový startovací disk.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: