Informace o Síťové utilitě

Síťová utilita je aplikace dodávaná s vaším Macem. Poskytuje informace a nástroje, které vám pomohou s řešením potíží se sítí.

Síťová utilita zobrazuje informace o každém z vašich síťových připojeních, včetně hardwarové adresy rozhraní, IP adresy, která je mu přiřazena, jeho rychlosti a stavu, počtu odeslaných a přijatých paketů a počtu chyb a kolizí při přenosu. 

 

Síťová utilita také poskytuje následující nástroje:

  • Netstat: Umožňuje prozkoumat síťové směrovací tabulky pomocí podrobného přehledu typů přijatých a odeslaných paketů běžných síťových protokolů.
  • Ping: Slouží k testování možnosti komunikace s počítačem nebo s jiným zařízením se zadanou síťovou adresou.
  • Lookup: Zobrazuje informace poskytované serverem DNS (Domain Name System).
  • Traceroute: Umožňuje sledovat cestu, po které paket putuje mezi jednotlivými uzly sítě.
  • Whois: Zobrazuje informace o zadaném doménovém názvu získané ze serveru whois.
  • Finger: Vyhledá informace o uživateli a doméně podle zadaného uživatelského jména.
  • Port Scan: Zobrazí porty TCP otevřené na zadané doménové nebo IP adrese. 

Síťovou utilitu najdete pomocí Spotlightu nebo na těchto místech:

Pro další informace otevřete Síťovou utilitu a vyberte z řádku nabídek volbu Nápověda > Nápověda pro Síťovou utilitu.

Datum zveřejnění: