Používání klávesnice Apple ve Windows pod Boot Campem

S Macem můžete používat jak klávesnici Apple, tak klávesnici určenou pro Microsoft Windows. Některé klávesy ale můžou v macOS fungovat jinak než ve Windows. 

Ekvivalenty kláves Windows na klávesnici Macu

Mnoho kláves na klávesnici pro PC má své ekvivalenty na klávesnici Apple.
  

Logo Windows: Stiskněte Command (⌘).

Backspace nebo Delete: Stiskněte Delete.

Enter nebo ⏎: Stiskněte Return.

Alt (levý): Stiskněte Option (⌥).

Alt GR (pravý): Stiskněte Option + Control.

Aplikace: Tato klávesa není na klávesnicích Apple k dispozici.


Pro další funkce použijte klávesnici na obrazovce

Pokud vaše klávesnice Apple neobsahuje následující klávesy, můžete je ve Windows použít pomocí Klávesnice na obrazovce.

 • Pause/Break
 • Insert
 • Delete (dopředný)
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Num Lock
 • Scroll Lock

 


Použití nástroje Výstřižky k tisku obrazovky

Chcete-li imitovat funkce Print Screen a Print Active Window známé z Windows, použijte nástroj Výstřižky.

 


Pokud vaše klávesnice nefunguje ve Windows podle očekávání

Pokud vaše klávesnice Apple pracuje podle očekávání v macOS, ale ne ve Windows, zkuste tato řešení:

 


Další informace

 • Microsoft má i článek o mapování klávesnice, který popisuje používání klávesnice Windows s macOS.
 • Kombinace kláves pro psaní specifických znaků jazyka a oblasti, které má vaše klávesnice Apple podporovat, najdete pomocí nástroje Microsoft Keyboard Layout Creator:
  1. Stáhněte si, nainstalujte a otevřete Microsoft Keyboard Layout Creator.
  2. Vyberte File (Soubor) > Load Existing Keyboard (Načíst existující klávesnici).
  3. Vyberte klávesnici, kterou chcete zobrazit. 
  4. V seznamu klávesnic najděte název země nebo oblasti, po kterém následuje „(Apple)“.
  5. Postupujte podle pokynů aplikace. Můžete si vytisknout obrázek klávesnice včetně toho, jak vypadá při stisknutí modifikačních kláves, jako jsou třeba Shift, Alt nebo Fn.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: