Používání klávesnice Apple ve Windows pod Boot Campem

S Macem můžete používat jak klávesnici Apple, tak klávesnici určenou pro Microsoft Windows. Některé klávesy ale můžou v macOS fungovat jinak než ve Windows. 

Namapování kláves Windows na klávesnice Apple

Mnohé klávesy, které najdete u PC, mají ekvivalentní klávesy na klávesnici Apple:

Logo Windows: Stiskněte Command (⌘).

Backspace nebo Delete: Stiskněte Delete.

Enter nebo ⏎: Stiskněte Enter nebo Return.

Alt (levý): Stiskněte Alt nebo Option.

Alt GR (pravý): Stiskněte Alt + Control.

Aplikace: Tato klávesa není na klávesnicích Apple k dispozici.

Používání klávesnice na obrazovce Windows pro jiné funkce

Pokud tyto klávesy na vaší klávesnici nejsou, můžete jejich funkci provést pomocí klávesnice na obrazovce podle popisu v tomto článku podpory Microsoft.

 • Pause/Break
 • Insert
 • Delete
 • Domácnost
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Num Lock
 • Scroll Lock

Pořízení snímku obrazovky

K pořízení snímku obrazovky nebo aktivního okna ve Windows použijte Výstřižky podle popisu v tomto článku podpory Microsoft.

Mapování numerické klávesnice

Čísla pište na bezdrátové klávesnici Apple pomocí číselných kláves pod funkčními klávesami. Externí klávesnice Apple s vestavěnou numerickou klávesnicí fungují stejně jako numerické klávesnice kompatibilní s Windows.

Když vám nefunguje klávesnice

Boot Camp nainstaluje podpůrný software pro Windows (ovladače), který umožňuje používat funkce klávesnic Apple ve Windows. Pokud vám klávesnice funguje, když na Macu spustíte macOS, ale ve Windows ne, zkuste pomocí Průvodce pro Boot Camp přeinstalovat podpůrný software pro Windows.

Další informace

Kombinace kláves pro psaní jedinečných znaků jazyka a oblasti, které má vaše klávesnice Apple podporovat, najdete pomocí nástroje Microsoft Keyboard Layout Creator:

 1. Stáhněte si, nainstalujte a otevřete Microsoft Keyboard Layout Creator.
 2. Vyberte File (Soubor) > Load Existing Keyboard (Načíst existující klávesnici).
 3. Vyberte klávesnici, kterou chcete zobrazit. 
 4. V seznamu klávesnic najděte název země nebo oblasti, po kterém následuje „(Apple)“.
 5. Postupujte podle pokynů aplikace. Můžete si vytisknout obrázek klávesnice včetně toho, jak vypadá při stisknutí modifikačních kláves, jako jsou třeba Shift, Alt nebo Fn.

Microsoft má i článek o mapování klávesnice, který popisuje používání klávesnice Windows s macOS.

Apple neposkytuje technickou telefonickou podporu pro instalaci, používání nebo obnovování Microsoft Windows. K dispozici je podpora pro používání Průvodce pro Boot Camp a pro instalaci nebo obnovení softwaru Boot Campu, když máte na Macu spuštěné Windows. Na webu podpory Apple můžete najít další články podpory a diskuze.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: