Používání Zpráv na Macu

Z aplikace Zprávy můžete přes iMessage, službu Apple na bezpečné posílání zpráv, posílat neomezený počet zpráv na jakýkoli Mac, iPhone nebo iPad.

 

 


Poslání zprávy

 1. Otevřete Zprávy. Možná se budete muset přihlásit svým Apple ID. Nemůžete se přihlásit?
 2. Klikněte na tlačítko Nová zpráva  v horní části okna Zprávy.
 3. Zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo jednoho nebo několika příjemců. Nebo klikněte na tlačítko Přidat  a vyberte je ze svých kontaktů.
 4. Stiskněte klávesu Tab nebo klikněte na pole zprávy ve spodní části okna a napište zprávu.
  • Pokud chcete vložit emotikon, klikněte na tlačítko Výběr emotikonů .
  • Pokud chcete přiložit obrázek nebo jiný soubor, jednoduše ho přetáhněte nebo vložte do pole se zprávou.
  • Pokud chcete přidat zvukový záznam, klikněte na tlačítko Zaznamenat zvuk  a nahrajte zprávu.
  • Pokud chcete zahrnout další položky, třeba nálepky Memoji, GIFy a efekty zpráv, jako jsou balónky nebo konfety, klikněte na tlačítko Aplikace . Vyžaduje macOS Big Sur nebo novější. 
  • Pokud chcete příjemce na zprávu ještě víc upozornit, vložte před jeho jméno znak @, například @Jirka. Nebo klikněte na jeho jméno, jakmile ho napíšete. Jméno se pak ve zprávě zvýrazní a příjemce obdrží upozornění na zmínku. Vyžaduje macOS Big Sur nebo novější.
 5. Stisknutím klávesy Return zprávu odešlete.

 

 


Úprava odeslané zprávy nebo zrušení jejího odeslání

Vyžaduje macOS Ventura nebo novější

Po odeslání zprávy ji do 15 minut můžete až pětkrát upravit. 

 1. Klikněte se stisknutou klávesou Control na zprávu, kterou chcete upravit.
 2. V místní nabídce, která se otevře, zvolte Upravit. 
 3. Proveďte požadované úpravy, a pak stisknutím klávesy Return zprávu odešlete, nebo úpravy zrušte kliknutím mimo bublinu zprávy.
 4. Příjemci vidí následující:
  • Pokud používají macOS Ventura nebo novější, iOS 16 nebo novější nebo iPadOS 16.1 nebo novější, uvidí vaši upravenou zprávu a pod ní nápis Upraveno. Kliknutím na Upraveno si můžou zobrazit i původní zprávu a kliknutím na možnost Skrýt úpravy si zobrazí jenom upravenou zprávu.
  • Pokud používají jiný operační systém, zobrazí se jim upravená zpráva jako další zpráva a před ní bude nápis „Upraveno:“.

 

Odeslání zprávy můžete do 2 minut zrušit.

 1. Klikněte se stisknutou klávesou Control na zprávu, jejíž odeslání chcete zrušit.
 2. V místní nabídce, která se otevře, zvolte Zrušit odeslání.
 3. Příjemci vidí následující:
  • Pokud používají macOS Ventura nebo novější, iOS 16 nebo novější nebo iPadOS 16.1 nebo novější, uvidí, že jste zrušili odeslání zprávy, ale samotnou zprávu už neuvidí.
  • Pokud používají jiný operační systém, můžou vaši zprávu pořád vidět.

 


Přidání Tapbacku nebo odpovědi na konkrétní zprávu

Tapback je rychlá odpověď, která vyjadřuje, co si myslíte o dané zprávě. Například jestli se vám líbí nebo jestli si myslíte, že je legrační. Váš Tapback je viditelný pro všechny účastníky konverzace, kteří používají iMessage.

 • Kliknutím na zprávu současně se stisknutou klávesou Control otevřete místní nabídku a zvolte Tapback.
 • Nebo klikněte na zprávu a stiskněte Command-T.

 

V macOS Big Sur nebo novějším můžete vytvořit navazující reakci, aby bylo jasné, na kterou konkrétní zprávu v konverzaci odpovídáte.

 • Kliknutím na zprávu současně se stisknutou klávesou Control otevřete místní nabídku a zvolte Odpovědět.
 • Nebo na zprávu klikněte, čímž ji vyberete, a stiskněte Command-R.

 


Vyhledávání fotek a dalších příloh v konverzacích

Pokud chcete zobrazit všechny fotky, odkazy a další přílohy použité v konverzaci, vyberte konverzaci na bočním panelu a klikněte v pravém horním rohu okna na tlačítko Podrobnosti , nebo stiskněte Command-I.

V macOS Monterey nebo novějším můžete tyhle položky vidět taky v sekci Sdíleno s vámi příslušné aplikace. Přijaté fotky a videa se například automaticky objeví v části Sdíleno s vámi aplikace Fotky a odkazy na webové stránky se objeví v části Sdíleno s vámi na úvodní stránce v Safari.

 


Přišpendlení důležitých konverzací a příloh

V macOS Big Sur nebo novějším můžete přišpendlit konverzaci na začátek seznamu konverzací na bočním panelu, abyste se k ní rychle dostali.

 • Kliknutím na zprávu současně se stisknutou klávesou Control otevřete místní nabídku a zvolte Přišpendlit.
 • Nebo přetáhněte konverzaci do horní části bočního panelu.

V macOS Monterey nebo novějším můžete přišpendlit taky odkazy a další přijatý obsah, jako podcasty nebo seriály. Klikněte se stisknutou klávesou Control na požadovanou položku a v místní nabídce zvolte Přišpendlit. Položka se pak bude zobrazovat přednostně v sekci Sdíleno s vámi příslušné aplikace, ve vyhledávání ve Zprávách a v zobrazení Podrobnosti  konverzace.

 


Označení zprávy jako nepřečtené

Vyžaduje macOS Ventura nebo novější

Pokud na zprávu nemůžete momentálně odpovědět, ale chcete se k ní později vrátit, označte ji jako nepřečtenou.

 1. Vyberte konverzaci.
 2. Proveďte některou z těchto akcí:
  • Zvolte Konverzace > Označit jako nepřečtené.
  • Vyberte konverzaci, použijte Multi-Touch gesto přejetí dvěma prsty doprava a klikněte na tlačítko Označit jako nepřečtené.
  • Stiskněte Shift-Command-U.

 


Ztlumení konverzace

Když nechcete být rušeni oznámeními souvisejícími s konverzací:

 1. Vyberte konverzaci na bočním panelu.
 2. Klikněte v pravé horní části okna na tlačítko Podrobnosti .
 3. Zvolte Skrýt upozornění.

Pokud příjemce používá režim soustředění a má ztišená oznámení, jeho stav se automaticky zobrazí ve Zprávách, aby ostatní věděli, že ho nemají rušit. Tato funkce je dostupná v macOS Monterey nebo novějším.

 

 


Zablokování uživatele

Když zablokujete nějakého uživatele, nebude vám moct posílat zprávy.

 1. Vyberte na bočním panelu požadovanou konverzaci.
 2. Na řádku nabídek zvolte Konverzace > Blokovat uživatele.

Odblokování uživatele:

 1. Zvolte Zprávy > Nastavení (nebo Předvolby).
 2. Klikněte na iMessage.
 3. Na kartě Zablokováno vyberte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu blokovaného uživatele a klikněte na tlačítko Odebrat (–).

 


Zahájení FaceTime hovoru ze Zpráv

Během konverzace můžete s daným člověkem nebo skupinou zahájit FaceTime hovor:

 • V macOS Monterey nebo novějším klikněte v pravém horním rohu okna na tlačítko FaceTime  a zvolte Audiohovor FaceTime nebo Videohovor FaceTime.
 • Nebo klikněte v pravém horním rohu okna na tlačítko Podrobnosti , a pak na tlačítko Audiohovor FaceTime  nebo Videohovor FaceTime .

Přečtěte si další informace o používání FaceTimu na Macu

 


Sdílení obrazovky nebo polohy

Vyberte na bočním panelu konverzaci a klikněte na tlačítko Podrobnosti  v pravém horním rohu okna.

 • Kliknutím na tlačítko sdílení obrazovky  zahájíte sdílení své obrazovky.
 • Pokud chcete dočasně nebo trvale sdílet svou polohu, klikněte na Sdílet moji polohu. Nebo kliknutím na Odeslat moji současnou polohu odešlete svou polohu v daném okamžiku. Můžete taky zobrazit polohu příjemce – pokud ji s vámi sdílí.

 


Přizpůsobení vašich informací nebo informací o skupině

Možnosti změny vlastního jména a fotky jsou dostupné výběrem volby Zprávy > Předvolby na řádku nabídek. Kliknutím na fotku ji můžete upravit a zvolit, zda mají být vaše jméno a fotka viditelné pro ostatní.

Pokud chcete přizpůsobit skupinu, vyberte skupinovou konverzaci na bočním panelu a klikněte na tlačítko Podrobnosti  v pravém horním rohu okna. Pak můžete udělat tohle:

 • Klikněte na Změnit název a fotku skupiny.
 • Klikněte se stisknutou klávesou Control na název a zvolte Odstranit z konverzace. Tato volba je k dispozici pro skupiny se čtyřmi a více členy.
 • Kliknutím na Opustit konverzaci odeberete ze skupinové konverzace sami sebe.
 • Kliknutím na Přidejte člena přidáte do konverzace nového uživatele.

 

 


Nastavení přeposílání textových zpráv

Pokud máte iPhone, můžete si nastavit přeposílání textových zpráv pro odesílání a přijímání SMS a MMS zpráv na vašem Macu.

Přeposílání textových zpráv SMS/MMS z iPhonu do Macu nebo iPadu

Pomocí iCloudu můžete také udržovat zprávy aktuální na všech svých zařízeních:

Nastavení iCloudu pro Zprávy na všech zařízeních

 


Odesílání zpráv pomocí Siri

K odesílání a čtení zpráv a odpovídání na zprávy můžete použít Siri. Příklady:

 • „Pošli Zuzaně a Jirkovi zprávu, že přijdu pozdě“ nebo „Řekni Petrovi, že představení brzo začne“ nebo „Pošli SMS na číslo 234 567 890“.
 • „Přečti poslední zprávu od Terezy“ nebo „Přečti mi nové zprávy“.
 • „Odpověz, že to je skvělá zpráva“ nebo „Řekni mu, že tam budu za 10 minut“.

 


Smazání nebo zrušení smazání zprávy nebo konverzace

Pokud ze zařízení chcete smazat nějakou zprávu, klikněte se stisknutou klávesou Control na zprávu a v místní nabídce zvolte Smazat. Nebo vyberte zprávu a na řádku nabídek zvolte Upravit > Smazat.

Pokud ze zařízení chcete smazat celou konverzaci, klikněte na ni se stisknutou klávesou Control v bočním panelu a v místní nabídce zvolte Smazat konverzaci. Dalším kliknutím na Smazat akci potvrďte.

V macOS Ventura nebo novějším můžete nedávno smazané zprávy až do 30 dní po smazání obnovit:

 1. Na panelu nabídek zvolte Zobrazit > Nedávno smazané.
 2. Vyberte na bočním panelu požadovanou konverzaci.
 3. Klikněte na Obnovit. Tím zrušíte smazání všech obnovitelných zpráv v této konverzaci.

 


FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Datum zveřejnění: