Používání Zpráv na Macu

Zprávy jsou software pro posílání textových zpráv, který je součástí vašeho Macu. Můžete ji použít k posílání zpráv přes iMessage nebo k posílání SMS a MMS přes váš iPhone.

 

 

  

 

Se Zprávami na Macu můžete posílat neomezený počet zpráv na libovolný Mac, iPhone, iPad nebo iPod touch, který používá iMessage, službu společnosti Apple určenou k zabezpečenému posílání zpráv. Majitelé iPhonů je můžou používat také k posílání SMS a MMS.

Nastavení iMessage

iMessage je služba společnosti Apple určená k zabezpečenému posílání zpráv a získáte ji současně se svým Apple ID. Pokud ji ještě nemáte nastavenou, budete při prvním otevření aplikace Zprávy požádáni o přihlášení. Přihlaste se stejným Apple ID, které používáte se Zprávami na iPhonu a dalších zařízeních. Obvykle se jedná o stejné Apple ID, jaké používáte pro iCloud, iTunes Store, App Store a účet, který si jste si vytvořili při počátečním nastavování Macu.

 

Vedení konverzace

 1. Klikněte v horní části okna Zprávy na .
 2. Zadáním jména, e-mailové adresy nebo telefonního čísla určete, komu chcete zprávu poslat. Nebo klikněte na znaménko plus a zvolte příjemce. Pokud ho máte uloženého ve svých kontaktech, Zprávy ho najdou během psaní. Pokud chcete zahájit skupinovou konverzaci, stačí přidat další příjemce.
 3. Zprávy se píší do pole ve spodní části okna a odesílají se stiskem klávesy Enter.
  • Pokud chcete přidat emotikon, klikněte na .
  • Pokud chcete přiložit obrázek nebo jiný soubor, přetáhněte ho jednoduše na pole se zprávou. Nebo můžete pomocí Fotoaparátu v Kontinuitě pořídit snímek nebo naskenovat dokument fotoaparátem iPhonu nebo iPadu.
  • Pokud chcete přiložit zvukovou nahrávku, klikněte na a nahrajte svou zprávu.
 4. Po zahájení konverzace můžete kliknutím na Podrobnosti v rohu okna provádět další akce. Například:
  • Volba, že nechcete být rušeni oznámeními o této konverzaci
  • Zahájení hlasového nebo video hovoru přes FaceTime
  • Sdílení obrazovky  .
  • Zobrazení polohy příjemce – pokud s vámi sdílí svou polohu
  • Prohlížení všech fotek a souborů poslaných v této konverzaci
  • Skupinu můžete pojmenovat, přidávat do ní členy nebo ji opustit. Pokud má skupina čtyři a víc členů, můžete je odstraňovat: Klikněte se stisknutou klávesou Ctrl na požadovaného člena a pak na Odstranit z konverzace.

V systému macOS Sierra nebo novějším můžete k odesílání, čtení a odpovídání na zprávy použít Siri:

 • „Send a message to Susan and Johnny saying I'll be late“ (Pošli Susan a Johnnymu zprávu, že přijdu pozdě) nebo „Tell Johnny Appleseed the show is about to start“ (Řekni Johnnymu Appleseedovi, že představení za chvíli začíná) nebo „Text a message to 408 555 1212“ (Pošli textovou zprávu na číslo 408 555 1212).
 • „Read the last message from Brian Park“ (Přečti poslední zprávu od Briana Parka) nebo „Read my new messages“ (Přečti mi nové zprávy).
 • „Reply that's great news“ (Odpověz, že to je skvělá zpráva) nebo „Tell him I'll be there in 10 minutes“ (Řekni mu, že tam budu za 10 minut).
    

Přidání Tapbacku do zprávy

macOS Sierra na Mac přináší Tapback. Tapback je rychlá odpověď, která vyjadřuje, co si myslíte o dané zprávě. Například jestli se vám líbí nebo jestli si myslíte, že je legrační. Srdce vedle zprávy „See you then!“ v obrázku nahoře je Tapback. Tady je postup: 

 1. Klikněte se stisknutou klávesou Ctrl na bublinu se zprávou, aby se otevřela kontextová nabídka.
 2. Vyberte v nabídce možnost Tapback.
 3. Kliknutím na požadovaný Tapback ho přidejte k bublině zprávy. 

Tapback vidí všichni účastníci konverzace, kteří používají iMessage s macOS Sierra a novější nebo iOS 10 a novější. Ostatní uživatelé iMessage uvidí nápis „Bylo přidáno označení líbí“ nebo „Byl přidán smích“ nebo „Byl přidán vykřičník“ následovaný textem zprávy. 

iPhone, iPad a iPod touch taky podporují Tapback, kromě dalších efektů zpráv, které jsou dostupné jenom na těchto zařízeních. Většina těchto efektů vypadá po příjmu zprávy na Macu stejně. Ostatní vypadají jako popis efektu, například „(odesláno s efektem Hlasitě)“.
  

Posílání textových zpráv z Macu libovolným příjemcům

Pokud máte iPhone s tarifem pro SMS, přečtěte si, jak nastavit přesměrování zpráv SMS, abyste mohli posílat a přijímat zprávy SMS a MMS na svém Macu.
  

Smazání zprávy nebo konverzace

Zprávu nebo konverzaci nejde po trvalém smazání vrátit zpátky. Proto si pro jistotu z konverzace uložte důležité informace.

Smazání zprávy:

 1. Otevřete konverzaci.
 2. Klikněte s klávesou Control na prázdné místo v bublině zprávy, kterou chcete smazat.
 3. Zvolte Smazat.
 4. Klikněte na Smazat.
   

Smazání konverzace:

 1. Klikněte s klávesou Control na konverzaci.
 2. Zvolte Smazat konverzaci.
 3. Klikněte na Smazat.

Další informace

 • Další informace o Zprávách získáte, když ve Zprávách v nabídce Nápověda kliknete na Nápověda pro Zprávy.
 • Pokud se při pokusu o přihlášení do iMessage zobrazí chyba, přečtěte si co dělat.

 

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Datum zveřejnění: