Používání emotikonů na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Jednoduchým klepnutím můžete svůj text oživit emotikony.

Přidávání emotikonů

Klávesnici s emotikony najdete v kterékoli aplikaci, která používá standardní klávesnici, například v Mailu nebo ve Zprávách. Přidání emotikonu:

 1. Klepněte na textové pole a pak na  nebo 
 2. Pomocí šedých ikon ve spodní části klávesnice můžete přeskakovat mezi okruhy emotikonů, přejížděním doleva nebo doprava se dostanete na další emotikony. Klepnutím na  zobrazíte poslední použité emotikony.
 3. Odstín pleti konkrétního emotikonu změníte podržením emotikonu.
 4. Klepnutím emotikon vložíte do textového pole.

Nahrazení slova emotikonem

Nahrazení slova emotikonem klepnutím na slovo

Aplikace Zprávy ukazuje slova, která můžete nahradit emotikonem.

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na Sestavit zprávu začněte psát novou zprávu nebo přejděte na existující zprávu.
 2. Napište zprávu a pak na klávesnici klepněte na  nebo na .
 3. Počkejte, než slova zoranžoví.
 4. Klepnutím na oranžové slovo ho nahradíte emotikonem. Pokud můžete použít víc než jeden emotikon, pole pro rychlou odpověď vám zobrazí možnosti na výběr.
 5. Klepnutím na tlačítko Poslat zprávu pošlete.

Pokud chcete emotikon nahradit původním textem, klepněte na něj.

Používání prediktivních emotikonů

Použití prediktivního emotikonu

prediktivním textem můžete psát a dokončovat celé věty jenom na několik klepnutí. Na základě vašich minulých konverzací a stylu vyjadřování se vám budou při psaní nabízet slova a fráze, která možná mají následovat. Můžou se vám taky zobrazit návrhy emotikonů. Pokud chcete používat prediktivní emotikony, napište zprávu a zkuste navrhovaný emotikon najít v poli prediktivního zadávání. Klepnutím potom slovo nebo emotikon přidáte. 

Pokud chcete prediktivní text vypnout, stiskněte a podržte  nebo , klepněte na Nastavení klávesnice a vypněte volbu Predikce.

Nevidíte klávesnici s emotikony?

Pokud klávesnici emotikonů nevidíte, ujistěte se, že je zapnutá.

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné a klepněte na Klávesnice.
 2. Klepněte na Klávesnice a pak na Přidat klávesnici.
 3. Klepněte na Emotikony.

Další informace

Přečtěte si, jak používat Animoji, které napodobují váš výraz, nebo jak si vytvořit Memoji přesně podle svého vzhledu a nálady – to všechno v aplikaci Zprávy.

Datum zveřejnění: