Používání emotikonů na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Jednoduchým klepnutím můžete svůj text oživit emotikony.

Obrazovka iPhonu zobrazující konverzaci Zpráv s emotikonem zamyšleného obličeje v textovém poli. 

Přidávání emotikonů

Klávesnici s emotikony najdete v kterékoli aplikaci, která používá standardní klávesnici, například v Mailu nebo ve Zprávách. Přidání emotikonu:

 1. Klepněte do textového pole a pak na tlačítko Emotikon  nebo zeměkoule tlačítko Další klávesnice
 2. Pomocí šedých ikon ve spodní části klávesnice můžete přeskakovat mezi okruhy emotikonů, přejížděním doleva nebo doprava se dostanete na další emotikony. Klepnutím na hodiny tlačítko Často používané kategorie zobrazíte emotikony, které jste nedávno použili.
 3. Barvu pleti konkrétního emotikonu změníte jeho dlouhým stisknutím.
 4. Klepnutím na emotikon ho vložíte do textového pole.

Obrazovka iPhonu zobrazující konverzaci Zpráv s otevřenou klávesnicí emotikonů. 

Nahrazení slova emotikonem klepnutím na slovo

Aplikace Zprávy ukazuje slova, která můžete nahradit emotikonem.

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na tlačítko Sestavit  začněte psát novou zprávu nebo přejděte na existující konverzaci.
 2. Napište zprávu a klepněte na klávesnici na tlačítko Emotikon  nebo zeměkoule tlačítko Další klávesnice.
 3. Počkejte, než slova zoranžoví.
 4. Klepnutím na oranžové slovo ho nahradíte emotikonem. Pokud můžete použít víc než jeden emotikon, pole pro rychlou odpověď vám zobrazí možnosti na výběr.
 5. Klepnutím na tlačítko Odeslat tlačítko Odeslat zprávu pošlete.

Pokud chcete emotikon nahradit původním textem, klepněte na něj.

Obrazovka iPhonu zobrazující konverzaci Zpráv s prediktivními emotikony zvětšenými v horní části klávesnice. 

Použití prediktivního emotikonu

prediktivním textem můžete psát a dokončovat celé věty jenom na několik klepnutí. Na základě vašich minulých konverzací a stylu vyjadřování se vám budou při psaní nabízet slova a fráze, která možná mají následovat. Můžou se vám taky zobrazit návrhy emotikonů. Pokud chcete používat prediktivní emotikony, napište zprávu a zkuste navrhovaný emotikon najít v poli prediktivního zadávání. Klepnutím potom slovo nebo emotikon přidáte. 

Prediktivní text vypnete podržením tlačítka Emotikon  nebo zeměkoule tlačítko Další klávesnice, klepnutím na Nastavení klávesnice a vypnutím volby Predikce.

Nevidíte klávesnici s emotikony?

Pokud klávesnici emotikonů nevidíte, ujistěte se, že je zapnutá.

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné a klepněte na Klávesnice.
 2. Klepněte na Klávesnice a pak na Přidat klávesnici.
 3. Klepněte na Emotikony.

Další informace

Přečtěte si, jak používat Animoji, která napodobují váš výraz, nebo jak si vytvořit Memoji přesně podle svého vzhledu a nálady – to všechno v aplikaci Zprávy.

Datum zveřejnění: