Používání emotikonů na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Klepnutím prstem můžete svůj text oživit emotikony.

Obrazovka iPhonu zobrazující konverzaci Zpráv s emotikonem zamyšleného obličeje v textovém poli. 

Přidávání emotikonů

Klávesnici s emotikony najdete v kterékoli aplikaci, která používá standardní klávesnici, například v Mailu nebo ve Zprávách. Přidání emotikonu:

 1. Klepněte do textového pole a pak na tlačítko Emotikon  nebo zeměkoule tlačítko Další klávesnice
 2. Klepnutím na šedé ikony ve spodní části klávesnice můžete přepínat mezi tématy emotikonů, nebo můžete přejet prstem doleva nebo doprava, abyste viděli další položky. Klepnutím na hodiny tlačítko Často používané kategorie zobrazíte emotikony, které jste nedávno použili. Emotikon, který chcete přidat, můžete také vyhledat v poli Hledat v emotikonech. 
 3. Barvu pleti konkrétního emotikonu změníte stisknutím a podržením daného emotikonu.
 4. Klepnutím na emotikon ho vložíte do textového pole.

Obrazovka iPhonu zobrazující konverzaci Zpráv s otevřenou klávesnicí emotikonů. 

Nahrazení slova emotikonem klepnutím na slovo

Aplikace Zprávy ukazuje slova, která můžete nahradit emotikonem.

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na tlačítko Napsat  začněte psát novou zprávu nebo přejděte na existující konverzaci.
 2. Napište zprávu a klepněte na klávesnici na tlačítko Emotikon  nebo zeměkoule tlačítko Další klávesnice.
 3. Počkejte, než slova zoranžoví.
 4. Klepnutím na oranžové slovo ho nahradíte emotikonem. Pokud můžete použít víc než jeden emotikon, v poli pro rychlou odpověď se zobrazí možnosti k výběru.
 5. Klepnutím na tlačítko Odeslat tlačítko Odeslat zprávu pošlete.

Pokud chcete emotikon nahradit původním textem, klepněte na něj.

Obrazovka iPhonu zobrazující konverzaci Zpráv s prediktivními emotikony zvětšenými v horní části klávesnice. 

Použití prediktivního emotikonu

prediktivním textem můžete psát a dokončovat celé věty pouhým klepnutím. Na základě minulých konverzací a stylu vyjadřování se budou při psaní nabízet slova a fráze, které by mohly následovat. Zobrazí se také návrhy emotikonů, které byste mohli chtít použít. Pokud chcete používat prediktivní emotikony, napište zprávu a zkuste navrhovaný emotikon najít v poli prediktivního zadávání. Klepnutím potom slovo nebo emotikon přidáte. 

Prediktivní text vypnete podržením tlačítka Emotikon  nebo zeměkoule tlačítko Další klávesnice, klepnutím na Nastavení klávesnice a vypnutím volby Predikce.

Nevidíte klávesnici s emotikony?

Pokud klávesnici s emotikony nevidíte, zkontrolujte, zda je přidána.

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné a klepněte na Klávesnice.
 2. Klepněte na Klávesnice a pak na Přidat klávesnici.
 3. Klepněte na Emotikony.

Další informace

Zjistěte, jak vytvořit Memoji, aby odpovídaly vaší osobnosti nebo náladě, vše z aplikace Zprávy.

Datum zveřejnění: