Používání emotikonů na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Klepnutím prstem můžete svůj text oživit emotikony.

Přidávání emotikonů

Klávesnici s emotikony najdete v kterékoli aplikaci, která používá standardní klávesnici, například v Mailu nebo ve Zprávách. Přidání emotikonu:

 1. Klepněte na textové pole a pak klepněte na ikonu se smajlíkem nebo na
 2. Pomocí šedých ikon ve spodní části klávesnice můžete přeskakovat mezi okruhy emotikonů, přejížděním doleva nebo doprava se dostanete na další emotikony. Klepnutím na ikonu s hodinami zobrazíte poslední použité emotikony.
 3. Odstín pleti konkrétního emotikonu změníte podržením emotikonu.
 4. Klepnutím emotikon vložíte do textového pole.

Ve Zprávách v iOS 10 a novějším můžete posílat větší emotikony. Pokud pošlete víc než tři emotikony nebo k emotikonu přidáte text, emotikon se zmenší.

Nahrazení slova emotikonem klepnutím na slovo

Aplikace Zprávy ukazuje slova, která můžete nahradit emotikonem.

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na  začněte psát novou zprávu nebo přejděte na existující zprávu.
 2. Napište zprávu a pak na klávesnici klepněte na ikonu se smajlíkem nebo na .
 3. Počkejte, než slova zoranžoví.
 4. Oranžové slovo klepnutím nahradíte emotikonem. Pokud můžete použít víc než jeden emotikon, pole pro rychlou odpověď vám zobrazí možnosti na výběr.
 5. Až budete připravení, klepněte na  pro odeslání.

Pokud chcete emotikon nahradit původním textem, klepněte na něj.

Použití prediktivního emotikonu

prediktivním textem můžete psát a dokončovat celé věty jenom na několik klepnutí. Na základě vašich minulých konverzací a stylu vyjadřování se vám budou při psaní nabízet slova a fráze, která možná mají následovat. Můžou se vám taky zobrazit návrhy emotikonů. Pokud chcete používat prediktivní emotikony, napište zprávu a zkuste navrhovaný emotikon najít v poli prediktivního zadávání. Klepnutím potom slovo nebo emotikon přidáte. 

Pokud prediktivní text chcete vypnout, podržte ikonu se smajlíkem nebo , klepněte na Nastavení klávesnice a vypněte volbu Predikce.

Nevidíte klávesnici s emotikony?

Pokud klávesnici s emotikony nevidíte, ujistěte se, že je klávesnice s emotikony zapnutá.

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice.
 2. Klepněte na Klávesnice.
 3. Klepněte na Přidat klávesnici.
 4. Klepněte na Emotikony.

Další informace

Máte iPhone X? Přečtěte si, jak ve zprávách zrcadlit svou mimiku pomocí animoji.

Datum zveřejnění: Wed Mar 07 20:45:05 GMT 2018