Přesměrování hovorů, čekající hovor a další funkce iPhonu týkající se telefonování

iPhone podporuje různé funkce, například podržení a přesměrování hovorů nebo konferenční hovory. Některé funkce iPhonu se chovají jinak v sítích GSM a jinak v sítích CDMA.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Tyto funkce zapnete různým způsobem, který závisí na bezdrátové technologii sítě vašeho operátora (GSM nebo CDMA):

Funkce iPhone (sítě GSM) iPhone (sítě CDMA) Poznámky
Přesměrování hovorů Zapnete nebo vypnete
v Nastavení > Telefon.
Informace o přesměrování hovorů získáte od svého operátora. Chcete-li zjistit, jestli máte zapnuté přesměrování hovorů, hledejte na stavovém řádku ikonu .
Čekající hovor Zapnete nebo vypnete
v Nastavení > Telefon.
Informace o používání čekajícího hovoru získáte od svého operátora.  
ID volajícího Zapnete nebo vypnete
v Nastavení > Telefon.
Informace o používání ID volajícího získáte od svého operátora.  
Konferenční hovory Podporuje až pět hovorů současně. Podporuje dva hovory současně. V sítích CDMA nelze za určitých okolností přidávat, měnit či slučovat hovory. VoLTE může některé funkce konferenčních hovorů blokovat. Podrobnosti najdete v Uživatelské příručce k iPhonu.
Vytočení krátké pauzy Při vytáčení dlouze stiskněte *. Při úpravě čísla kontaktu klepněte na +*# a pak na „pauza“. Do telefonního čísla vloží čárku (,) a čeká několik sekund, než začne vytáčet další číslice.
Vytočení pauzy s potvrzením Při vytáčení klepněte na tlačítko # a podržte ho. Při úpravě kontaktu klepněte na +*# a pak na „čekat“. Do telefonního čísla vloží středník (;) a čeká, až uživatel klepne na Vytočit. Teprve pak začne vytáčet další číslice.
Přidržení hovoru Klepněte a podržte prst na Ztlumit. -- V sítích CDMA přidržení hovoru nefunguje.

 

Datum zveřejnění: