Rozpoznání a zablokování nevyžádaných telefonátů pomocí aplikací jiných výrobců

Na iOS zařízení si můžete nainstalovat aplikace jiných výrobců, které vám umožní rozpoznávat a blokovat nevyžádané telefonáty.

Než začnete

Přejděte do App Storu a stáhněte si aplikaci, která umí blokovat nevyžádané telefonáty. Můžete si stáhnout i více aplikací s touto funkcí od různých vývojářů.

Nastavení aplikací, které rozpoznávají a filtrují nevyžádané telefonáty

  1. Přejděte do Nastavení > Telefon.
  2. Klepněte na Blokování hovorů a identifikace.
  3. V části „Aplikace, které mohou blokovat hovory a poskytovat ID volajícího“ zapněte nebo vypněte požadovanou aplikaci. Jestli chcete, můžete přeřazením aplikací změnit jejich prioritu. Klepněte na Upravit a přetáhněte aplikace do požadovaného pořadí.

Telefonní čísla uvedená v seznamu Zablokované kontakty jsou ta čísla, která jste zablokovali ručně.

Kdykoli vám někdo zavolá, vaše zařízení porovná číslo volajícího se seznamem blokovaných telefonních čísel v aplikaci jiného výrobce. Pokud najde shodu, zobrazí vám identifikační štítek nastavený v aplikaci, například „Spam“ nebo „Telemarketing“. Když aplikace zjistí nevyžádaný telefonát, může ho automaticky zablokovat. Příchozí volání se nikdy neodesílají jiným vývojářům.

Pokud dojdete k názoru, že vás volající číslo obtěžuje, můžete ho zablokovat ručně na svém zařízení. Ručně zablokovaná telefonní čísla jsou uvedená v seznamu Zablokované kontakty.

Pokud už aplikaci nechcete používat, můžete ji odebrat.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: