Rozpoznání a blokování nevyžádaných telefonátů

Na iPhonu můžete filtrovat nevyžádané telefonáty blokováním neznámých volajících nebo pomocí aplikace jiného výrobce.

Zapnutí blokování neznámých volajících

V iOS 13 můžete zapnout blokování neznámých volajících, aby se vám nemohli dovolat lidé, které neznáte. Tato funkce blokuje telefonní čísla, se kterými jste nikdy nekomunikovali a nemáte je uložená v kontaktech. Pokud vám někdo napsal svoje telefonní číslo v e-mailu nebo jste si s tímto číslem posílali zprávy, nebude hovor blokován.

Jestli chcete blokování neznámých volajících zapnout, přejděte do Nastavení > Telefon, sjeďte dolů a pak vyberte Blokovat neznámé volající. Hovory od neznámých čísel nevyzvánějí a přesměrovávají se na záznamník. Zobrazují se v historii hovorů.

Dovolají se vám lidé z čísel ve vašich kontaktech, v historii hovorů nebo v návrzích Siri, které zobrazují jméno volajícího podle telefonních čísel uvedených v e-mailech nebo textových zprávách.

Pokud zavoláte na tísňovou linku, blokování neznámých volajících se na 24 hodin dočasně vypne, aby se na váš iPhone dalo dovolat.

Před zapnutím blokování neznámých volajících se ujistěte, že máte uložené všechny důležité kontakty. Jinak byste od nich mohli zmeškat hovor. Blokovaný telefonát se sice přesměruje na záznamník a zobrazí se v historii hovorů, ale nedostanete žádné oznámení o příchozím hovoru.

 

Nastavení aplikací, které rozpoznávají a filtrují nevyžádané telefonáty

  1. Přejděte do App Storu a stáhněte si aplikaci, která umí blokovat nevyžádané telefonáty. Můžete si stáhnout i víc aplikací s touto funkcí od různých vývojářů.
  2. Přejděte do Nastavení > Telefon.
  3. Klepněte na Blokování hovorů a identifikace.
  4. V části „Aplikace, které mohou blokovat hovory a poskytovat ID volajícího“ zapněte nebo vypněte požadovanou aplikaci. Jestli chcete, můžete přeřazením aplikací změnit jejich prioritu. Klepněte na Upravit a přetáhněte aplikace do požadovaného pořadí.

Telefonní čísla uvedená v seznamu Zablokované kontakty jsou ta čísla, která jste zablokovali ručně.

Kdykoli vám někdo zavolá, vaše zařízení porovná číslo volajícího se seznamem blokovaných telefonních čísel v aplikaci jiného výrobce. Pokud najde shodu, zobrazí vám iOS identifikační štítek nastavený v aplikaci, například „Spam“ nebo „Telemarketing“. Když aplikace zjistí nevyžádaný telefonát, může ho automaticky zablokovat. Příchozí hovory se nikdy neodesílají jiným vývojářům.

Pokud dojdete k názoru, že vás volající číslo obtěžuje, můžete ho zablokovat ručně na svém zařízení. Ručně zablokovaná telefonní čísla jsou uvedená v seznamu Zablokované kontakty.

Pokud už aplikaci nechcete používat, můžete ji odebrat.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: