Blokování telefonních čísel, kontaktů a e-mailů na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Na svém zařízení můžete blokovat telefonní čísla, kontakty a e-maily. Stejně tak můžete filtrovat zprávy iMessage od neznámých odesílatelů a hlásit nevyžádané zprávy iMessage, které vypadají jako spam.

Zablokování telefonního čísla, kontaktu nebo e-mailu

Když chcete zablokovat telefonní číslo, kontakt nebo e-mail, dá se to udělat několika způsoby.

Telefon

V aplikaci Telefon klepněte v části Historie na  vedle telefonního čísla nebo kontaktu, které chcete zablokovat. Sjeďte na obrazovce dolů a klepněte na Zablokovat volajícího.

FaceTime

V aplikaci FaceTime klepněte na  vedle telefonního čísla, kontaktu nebo e-mailové adresy, které chcete zablokovat. Sjeďte na obrazovce dolů a klepněte na Zablokovat volajícího.

Zprávy

Pokud jste ve Zprávách, otevřete konverzaci, klepněte na kontakt v horní části konverzace a potom klepněte na . Klepněte na jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, sjeďte do dolní části obrazovky a klepněte na Zablokovat volajícího.

 

Mail

V aplikaci Mail otevřete e-mail od kontaktu, který chcete zablokovat, a pak na kontakt nahoře klepněte. Klepněte na Zablokovat kontakt.

Zablokovaný kontakt nebo telefonní číslo vám bude moct i nadále nechávat vzkazy na záznamníku, vám se o tom ale nebudou zobrazovat žádná oznámení. Poslané ani přijaté zprávy se nedoručí. Kontaktu se taky nezobrazí žádné oznámení, že hovor nebo zpráva byly zablokovány. Když v Mailu zablokujete e-mailovou adresu, budou zprávy z ní chodit do složky Koš. Blokování e-mailů funguje na všech zařízeních Apple.

Taky můžete nastavit blokování nevyžádaných telefonátů.


Správa blokovaných telefonních čísel, kontaktů a e-mailů

Telefonní čísla, kontakty a emaily, které jste v aplikacích Telefon, FaceTime, Zprávy nebo Mail zablokovali, si můžete prohlédnout takto:

Telefon

Přejděte do Nastavení > Telefon. V části Ztišení hovorů a zablokované kontakty klepněte na Zablokované kontakty. Zobrazí se seznam.

FaceTime

Přejděte do Nastavení > FaceTime. V části Hovory klepněte na Zablokované kontakty.

Zprávy

Přejděte na Nastavení > Zprávy. V části SMS/MMS klepněte na Zablokované kontakty.

Mail

Přejděte do Nastavení > Pošta. V části Vlákna klepněte na Blokované.


Na těchto obrazovkách můžete zablokovat nová telefonní čísla, kontakty a e-mailové adresy nebo zrušit blokování těch stávajících.

Pokud chcete přidat kontakt z Telefonu, přejděte do Nastavení > Telefon > Zablokované kontakty, sjeďte dolů na konec obrazovky a pak klepněte na Přidat nový kontakt. Potom klepněte na kontakt, který chcete zablokovat. Pokud chcete přidat kontakt ze Zpráv nebo FaceTimu, přejděte do Nastavení > Zprávy nebo Nastavení > FaceTime a klepněte na Zablokované kontakty. Pak sjeďte dolů, klepněte na Přidat nový kontakt a vyberte kontakt, který chcete zablokovat. Pokud chcete přidat kontakt z Mailu, přejděte do Nastavení > Pošta a potom klepněte na Blokované. Sjeďte dolů, klepněte na Přidat nový kontakt a zadejte kontakt, který chcete zablokovat. Jestli chcete nějaké telefonní číslo, kontakt nebo e-mailovou adresu odblokovat, přejeďte přes položku doleva a klepněte na Odblokovat.


Filtrování zpráv iMessage od neznámých odesílatelů

Můžete filtrovat zprávy iMessage od lidí, které nemáte uložené v kontaktech.

Pokud chcete filtrovat zprávy iMessage, přejděte na Nastavení > Zprávy a zapněte volbu Filtrovat neznámé odesílatele.

Ve Zprávách se vám zobrazí nový panel s neznámými odesílateli – na tyto zprávy vám ale nebudou chodit upozornění.


Nahlášení nevyžádaných zpráv v aplikaci Zprávy

V aplikaci Zprávy můžete hlásit nevyžádané zprávy iMessage, které vypadají jako spam. Když vám přijde zpráva iMessage od někoho, koho nemáte v kontaktech, uvidíte pod ní odkaz Nahlásit.

Klepněte na Nahlásit a potom na Smazat a nahlásit jako nevyžádané. Zprávy přepošlou celou zprávu a informace o odesílateli společnosti Apple a taky zprávu smažou z vašeho zařízení. Smazání zprávy se nedá odvolat.

Nahlášením zprávy odesílatele nezablokujete, takže vám bude moct posílat další zprávy. Pokud od něho nechcete dostávat žádné zprávy, je potřeba ho zablokovat.

Pokud chcete ohlásit nevyžádané SMS a MMS zprávy, kontaktujte svého operátora.


Další informace

Datum zveřejnění: