Informace o mobilních datových sítích

Tento článek uvádí bližší informace o mobilních datových sítích GSM, CDMA a LTE.

Když nemáte přístup k Wi-Fi, můžete se na iPhonu nebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) připojovat k internetu pomocí mobilní datové sítě. 

Níže vyberte síťovou technologii vašeho operátora a přečtěte si o možnostech a funkcích této mobilní datové sítě, jako jsou:

  • typy sítí,
  • ikony stavového řádku,
  • podpora simultánního přenosu hlasu a dat na iPhonu.

Sítě GSM

Při používání připojení UMTS podporuje iPhone v sítích GSM simultánní přenos hlasu a dat.

Mobilní síť Stavová ikona Simultánní přenos
hlasu a dat
Poznámky
UMTS 4G Ano Zobrazuje se při připojení k vysokorychlostní síti operátora AT&T nebo T-Mobile ve Spojených státech.
UMTS 3G Ano  
EDGE E Ne Při přenosu dat přes mobilní síť obvykle není možné přijímat hovory.*
GPRS ° Ne
* Hovory, které nelze přijmout, jsou přesměrovány do hlasové schránky.

Sítě CDMA

iPhone v sítích CDMA nepodporuje souběžný přenos hlasu a dat.

Mobilní síť Stavová ikona Simultánní přenos
hlasu a dat
Poznámky
EV-DO 3G Ne Při přenosu dat přes mobilní síť lze přijímat hovory.
1xRTT 1x Ne Při přenosu dat přes mobilní síť obvykle není možné přijímat hovory.*
* Hovory, které nelze přijmout, jsou přesměrovány do hlasové schránky.

Sítě LTE

LTE můžete používat u podporovaných operátorů na iPhonu 5 nebo novějším a iPadu (3. generace) Wi-Fi + Cellular nebo novějším. Přečtěte si další informace o tom, jaké funkce iPhonu váš operátor podporuje.

Mobilní síť Stavová ikona Simultánní přenos
hlasu a dat
Poznámky
LTE LTE Ano  
4G 4G Ano 4G může v některých sítích GSM zároveň označovat i připojení UMTS. Mezi tyto sítě patří vysokorychlostní sítě společností AT&T a T-Mobile ve Spojených státech. Bližší informace si můžete vyžádat od svého operátora.
Simultánní přenos hlasu a dat je k dispozici při používání VoLTE. Pokud váš operátor nebo síť nepodporují VoLTE, nejspíš bude iPhone během hovorů používat data před 3G. Bližší informace o simultánním používání hlasu a dat vám sdělí váš operátor.

Další informace

K používání mobilních dat budete potřebovat aktivní mobilní nebo datový tarif. Na další podrobnosti se informujte u svého mobilního operátora.

Mobilní data nemusejí být dostupná ve všech lokalitách. V závislosti na lokalitě se rychlost sítě a připojení může lišit. Informace o pokrytí sítě ve vaší oblasti vám poskytne operátor. Přečtěte si další informace o tom, jaké funkce iPhonu váš operátor podporuje.

Když zrovna nebudete v dosahu sítě svého operátora, možná se budete moct k internetu připojit přes síť jiného mobilního operátora. K síti jiného operátora se připojíte na obrazovce Nastavení > Mobilní data, kde klepněte na Datový roaming. Takové připojení může být zpoplatněno roamingovými poplatky. Pokud se chcete vyhnout poplatkům za roaming, nezapomeňte datový roaming vypnout. Na další podrobnosti se informujte u svého mobilního operátora.

Při používání mobilní datové sítě, která nepodporuje současný přenos hlasu a dat, budou příchozí a odchozí hovory přerušovat mobilní přenos dat, dokud hovor neskončí. Připojení přes Wi-Fi se to netýká.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: