Nastavení času spuštění, probuzení, uspání, restartování nebo vypnutí Macu

Pomocí funkce Naplánovat v předvolbách Úspora energie můžete nastavit čas, kdy se váš Mac má automaticky spustit, probudit, restartovat, uspat nebo vypnout. 

  1. V nabídce Apple () zvolte Předvolby systému a potom klikněte na panel Úspora energie. 
  2. Klikněte na tlačítko Naplánovat a pomocí zaškrtávacích políček a místních nabídek vyberte, kdy chcete počítač spustit, probudit, restartovat, uspat nebo vypnout.

Pro automatické vypnutí musí být Mac aktivní v době naplánovaného vypnutí a také 10 dalších minut. Pokud je v okamžiku naplánovaného vypnutí v režimu spánku, zůstane v něm a nevypne se. Pokud je počítač nastavený, aby se uspal po kratší době nečinnosti než 15 minut, je možné, že se uspí dříve, než se stihne vypnout. Chcete-li mít jistotu, že se Mac skutečně v každém případě vypne, nastavte spuštění nebo probuzení na 5 minut před naplánovaným vypnutím.

 

 

Datum zveřejnění: