Jak na Macu používat emotikony, diakritiku a symboly

macOS obsahuje funkce, které umožňují snadno hledat a psát speciální znaky, jako jsou emotikony a symboly měn.

Psaní emotikonů a dalších symbolů

 1. Klikněte v dokumentu nebo zprávě na místo, kam chcete vložit požadovaný znak.
 2. Stiskněte Control-Command-mezerník. Zobrazí se rozevírací okno prohlížeče znaků.
  Nabídka Emotikony
 3. Použijte v okně vyhledávací pole nahoře, klikněte na kategorii dole nebo klikněte na tlačítko Vlastní zobrazení v pravém horním rohu, které okno rozbalí a odhalí další znaky.
 4. Až najdete požadovaný znak, kliknutím nebo dvojitým kliknutím ho vložte do textu.

Ve ZpráváchMailu můžete rozevírací okno prohlížeče znaků zobrazit kliknutím na tlačítko Emotikon.

Zadávání znaků s diakritikou

Stiskněte a podržte klávesu, až se zobrazí alternativní znaky, pak klikněte nebo zadejte číslo pod znakem, který chcete použít.

Když u stisknuté klávesy nejsou k dispozici žádné jiné znaky, nabídka znaků s diakritikou se nezobrazí.

Pokud se rozhodnete, že po přidržení klávesy žádný znak s diakritikou napsat nechcete, můžete rovnou napsat jiný znak nebo stisknout klávesu Esc.

Opakování znaků

Některé znaky se při podržení klávesy napíší opakovaně – záleží na tom, kde píšete. Například ve většině aplikací platí, že podržením mezerníku nebo kláves symbolů (například pomlčky nebo rovnítka) se tyto znaky opakují. V aplikacích nepoužívajících znaky s diakritikou (například v Kalkulačce, Grapheru nebo Terminálu) se při podržení klávesy opakují i písmena a číslice.

Pokud se znak neopakuje, zkontrolujte nastavení Opakování kláves:

 1. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému.
 2. Klikněte na Klávesnici.
 3. Zkontrolujte, že jezdec Opakování kláves není nastavený na Vypnuto.

Pokud klávesa nepodporuje opakování v právě používané aplikaci, můžete zkusit tohle:

 1. Vyberte znak, který chcete zopakovat.
 2. Zkopírujte ho do schránky stisknutím Command-C. 
 3. Podržením Command-V ho můžete opakovaně vkládat.
Datum zveřejnění: