Jak na Macu používat emotikony, diakritiku a symboly

macOS obsahuje funkce, které umožňují snadno hledat a psát speciální znaky, jako jsou emotikony a symboly měn.

Psaní emotikonů a dalších symbolů

Při psaní můžete vkládat smajlíky, znaky dingbat a další symboly pomocí Prohlížeče znaků.

  1. Klikněte v dokumentu nebo zprávě na místo, kam chcete vložit požadovaný znak.
  2. Stiskněte Control–Command–mezerník. Zobrazí se rozevírací okno prohlížeče znaků.
    Nabídka Emotikony
  3. Použijte vyhledávací pole v horní části okna nebo kliknutím na  okno rozbalte a zobrazte další znaky:
    Prohlížeč znaků
  4. Až najdete potřebný znak, kliknutím nebo dvojitým kliknutím ho vložte do textu.

V aplikaci Zprávy můžete prohlížeč znaků zobrazit taky kliknutím na tlačítko emotikonu v pravém dolním rohu. V systému macOS Sierra nebo novějším se emotikony posílané ve Zprávách zobrazují ve stejné velikosti jako text, kterého jsou součástí. Když nějaké emotikony pošlete samostatně, bez dalšího textu, budou třikrát větší.

Zadávání znaků s diakritikou

Pokud chcete napsat nějaký znak s diakritikou nebo jinou jeho alternativní verzi, podržte stisknutou jeho klávesu, dokud se neobjeví alternativní znaky. 

Požadovaný znak vyberete ze zobrazených znaků tak, že napíšete číslo uvedené pod ním nebo na něj přímo kliknete. Pokud se rozhodnete, že po přidržení klávesy žádný znak s diakritikou napsat nechcete, můžete rovnou napsat jiný znak nebo stisknout klávesu Esc.

Když u stisknuté klávesy nejsou k dispozici žádné jiné znaky, nabídka alternativních znaků se nezobrazí. Nabídka se taky nezobrazí v případě, že máte na panelu Klávesnice v Předvolbách systému vypnutou možnost Opakování kláves.

Opakování znaků

Některé znaky se při podržení klávesy napíší opakovaně – záleží na tom, kde píšete. Například ve většině aplikací platí, že podržením mezerníku nebo kláves symbolů (například pomlčky nebo rovnítka) se tyto znaky opakují. V aplikacích nepoužívajících znaky s diakritikou (například v Kalkulačce, Grapheru nebo Terminálu) se při podržení klávesy opakují i písmena a číslice.

Pokud se nějaký znak neopakuje, podívejte se v Předvolbách systému na panel Klávesnice, jestli náhodou nemáte vypnutou možnost Opakování kláves. Pokud chcete zopakovat znak, který nemá v používané aplikaci povolené opakování, zkopírujte ho do schránky. Potom už tento znak nebo slovo můžete opakovaně vložit stisknutím kláves Command-V.

Datum zveřejnění: