Jak zapnout nebo vypnout Mac

Přečtěte si, jak zapnout nebo vypnout Mac a jak řešit problémy se zapínáním a vypínáním.

Zapnutí (spuštění) Macu

Mac zapnete stisknutím tlačítka napájení, na kterém je obvykle označení univerzálního symbolu pro napájení. Některé notebooky Mac se zapnou, když otevřete víko, připojíte je k napájení, případně stisknete libovolnou klávesu nebo trackpad.

Níže se dočtete o zapínání různých modelů Maců.

Notebooky Mac

Na modelech MacBooku Pro (2016 a novější) se tlačítko Touch ID (které slouží i jako tlačítko napájení) nachází na pravé straně Touch Baru nad klávesnicí.

Na modelech MacBooku Air (2018 a novějších) se tlačítko Touch ID (které slouží i jako tlačítko napájení) nachází na pravé straně funkčních kláves nad klávesnicí.

Na noteboocích Mac s fyzickými funkčními klávesami (F1–F12) a tlačítkem napájení se tlačítko napájení univerzální symbol pro napájení nachází v pravém horním rohu klávesnice.1

Novější notebooky Mac se zapínají i v těchto situacích:

  • Když otevřete víko Macu (nemusí ani být připojený k napájení).
  • Když Mac s otevřeným víkem připojíte k napájení.2

MacBook Pro (2018) a MacBook Air (Retina, 13palcový, 2018) se navíc zapne, když stisknete libovolnou klávesu nebo trackpad.

 

Stolní Macy

    

Mac mini

Tlačítko napájení  je kulaté tlačítko na zadní straně počítače. Když máte Mac mini otočený zády k sobě, tlačítko napájení je úplně nalevo.

iMac a iMac Pro

Tlačítko napájení univerzální symbol pro napájení je kulaté tlačítko na zadní straně počítače. Když máte počítač otočený zády k sobě, tlačítko napájení je v pravém dolním rohu.

Mac Pro

Na Macu Pro (2013) je kulaté tlačítko napájení univerzální symbol pro napájení na zadní straně počítače, přímo nad konektorem, do kterého se připojuje napájecí kabel Macu Pro.3


Vypnutí Macu

Nejlepší způsob, jak Mac vypnout, je zvolit v nabídce Apple () možnost Vypnout.

Podobně jako když po zapnutí Macu proběhne spouštěcí proces, i při vypínání musí proběhnout vypínací proces. V jeho průběhu se automaticky ukončí všechny otevřené aplikace a macOS vás odhlásí od vašeho uživatelského účtu. 

Pokud se Mac nevypíná, zkuste nuceně ukončit všechny aplikace, které nereagují. Pokud to nepomůže, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se Mac nevypne.

Podržením tlačítka napájení Mac vypínejte, jenom když přestane reagovat. Ztratíte tím veškeré neuložené změny v otevřených dokumentech.


Co když se Mac nezapíná

Když se Mac nezapíná, zkontrolujte napájecí kabel, a pokud jde o notebook, ujistěte se, že je baterie aspoň trochu nabitá. Můžete zkusit podržet tlačítko napájení na deset sekund a pak jeho dalším stisknutím Mac zapnout. Přečtěte si, co dělat, když se Mac nechce zapnout.

Když se Mac zapne, ale nespustí správně, zkuste pomocí bezpečného režimu izolovat původ problému.


Další informace

1. U starších modelů notebooků Mac se kulaté tlačítko napájení univerzální symbol pro napájení nachází vedle klávesnice.
2. Aby se mohl MacBook Pro nebo MacBook sám spouštět při zapojení do napájení, používejte síťový adaptér s dostatečným výkonem – například ten, který jste dostali spolu s počítačem. Baterie notebooku Mac musí obsahovat určitou minimální energii, jinak se počítač po připojení k napájení sám nezapne.
3. U starších modelů Macu Pro je tlačítko napájení  kulaté tlačítko na přední straně počítače, nad konektorem pro sluchátka. 

Datum zveřejnění: