Přesouvání aplikací a vytváření složek na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

U aplikací na ploše můžete změnit jejich uspořádání, seskupovat je do složek nebo je přesouvat na jiné stránky (obrazovky). Pořadí jednotlivých stránek jde taky měnit.

Změna uspořádání aplikací

  

Podržte prst na libovolné aplikaci na obrazovce a pak klepněte na Upravit plochu.

 

Teď můžete kteroukoli aplikaci přesunout jinam, třeba i do Docku dole na obrazovce. 
 

Na iPhonu X a novějším uložte změny klepnutím na Hotovo. Na iPhonu 8 nebo starším stiskněte tlačítko plochy.

 

Umístění aplikací do složek

Pokud máte hodně aplikací, můžete umístit související aplikace do složek.

Novou složku vytvoříte tak, že některou aplikaci přetáhnete na jinou.

 

Pokud složku chcete přejmenovat, klepněte na pole s názvem nebo na  a zadejte nový název.

 

Do vytvořené složky můžete přetahovat další aplikace. Složky můžou mít víc stránek.

 

 

    
 

Přesunutí aplikace na jinou stránku

Ze začátku budete mít jen jednu stránku aplikací. Novou stránku vytvoříte tak, že nějakou aplikaci přetáhnete k pravému okraji obrazovky. Možná budete muset chvíli čekat, než se nová stránka objeví. Pokud chcete stránku smazat, přesuňte všechny aplikace na jinou obrazovku plochy. Když na stránce nejsou žádné aplikace, smaže se.

Když máte víc než jednu stránku, nad Dockem se zobrazuje řada teček. Zvýrazněná tečka značí, na které stránce se nacházíte. Můžete vytvářet nové stránky a aplikace mezi nimi přesouvat:
 


Pokud se nalevo nebo napravo od zvýrazněné tečky nacházejí další tečky, přetažením aplikace na pravou stranu obrazovky tuto aplikaci přesunete daným směrem. Nebo můžete přejet prstem doleva a podívat se na aplikace na této stránce.
 


Pokud se napravo od zvýrazněné tečky nenachází žádná další tečka, přetažením aplikace na pravou stranu obrazovky vytvoříte novou stránku.
 

Datum zveřejnění: