Přesouvání aplikací a vytváření složek na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

U aplikací na ploše můžete změnit jejich uspořádání, seskupovat je do složek nebo je přesouvat na jiné stránky (obrazovky). Pořadí jednotlivých stránek jde taky měnit.

Změna uspořádání aplikací

  

iPhone zobrazující aplikace na ploše

Stiskněte a podržte libovolnou aplikaci na obrazovce a pak klepněte na Upravit plochu Upravit plochu.

 

iPhone znázorňující přesouvání aplikací

Teď můžete kteroukoli aplikaci přesunout jinam, třeba i do Docku dole na obrazovce. 
 

iPhone zobrazující plochu po přesunutí aplikací

Na iPhonu X a novějším uložte změny klepnutím na Hotovo. Na iPhonu 8 nebo starším stiskněte tlačítko plochy.

 

Umístění aplikací do složek

Pokud máte hodně aplikací, můžete umístit související aplikace do složek.

iPhone znázorňující vytvoření složky

Novou složku vytvoříte tak, že některou aplikaci přetáhnete na jinou.

 

iPhone znázorňující přejmenování složky

Pokud složku chcete přejmenovat, klepněte na pole s názvem nebo na  a zadejte nový název.

 

iPhone zobrazující pojmenovanou složku

Do vytvořené složky můžete přetahovat další aplikace. Složky můžou mít víc stránek.

 

 

iPhone zobrazující zvětšené tečky stránek plochy

Přesunutí aplikace na jinou stránku

Ze začátku budete mít jen jednu stránku aplikací. Novou stránku vytvoříte tak, že nějakou aplikaci přetáhnete k pravému okraji obrazovky. Možná budete muset chvíli čekat, než se nová stránka objeví. Pokud chcete stránku smazat, přesuňte všechny aplikace na jinou stránku plochy. Když na stránce nejsou žádné aplikace, smaže se.

Když máte víc než jednu stránku, nad Dockem se zobrazuje řada teček. Zvýrazněná tečka značí, na které stránce se nacházíte. Můžete vytvářet nové stránky a aplikace mezi nimi přesouvat:
 


Pokud se nalevo nebo napravo od zvýrazněné tečky nacházejí další tečky, přetažením aplikace na pravou stranu obrazovky tuto aplikaci přesunete daným směrem. Nebo můžete přejet prstem doleva a podívat se na aplikace na této stránce.
 


Pokud se napravo od zvýrazněné tečky nenachází žádná další tečka, přetažením aplikace na pravou stranu obrazovky vytvoříte novou stránku.
 

Další informace o aplikacích na ploše

Datum zveřejnění: