Разрешете JavaScript в браузъра, за да изпратите тази информация.
Промяната на тази контрола ще презареди тази страница
iPhone 6s

Програма на iPhone 6s за проблеми, свързани с неочаквано изключване

Apple установи, че при много малък брой iPhone 6s устройства може да има неочаквано изключване. Това не е проблем със защитата и засяга само устройства в ограничен обхват от серийни номера, изработени между септември и октомври 2015 г.

Ако имате този проблем, използвайте функцията за проверка на серийния номер по-долу, за да разберете дали вашият iPhone 6s отговаря на изискванията за безплатна подмяна на батерията.

Valid Input Invalid Input

Серийният номер на iPhone 6s, който сте въвели, отговаря на изискванията за тази програма. Изберете една от опциите за сервизно обслужване по-долу.

Въведеният от вас сериен номер не отговаря на изискванията за тази програма поради някоя от следните причини:
– Не е сериен номер от засегнатия обхват
ИЛИ
– Архивите ни показват, че батерията ви вече е подменена. Ако сте заплатили за сервизно обслужване за подмяна на батерията, се свържете с Apple, за да проверите дали отговаряте на изискванията за възстановяване на средства.

За съжаление, имаше проблем с обработката на заявката. Опитайте отново след няколко минути.

Въведете серийния си номер.

Това не е валиден сериен номер на продукт на Apple. Въведете отново номера. В случай че все още се натъквате на проблеми, се свържете с нас.

За съжаление, имаше проблем с обработката на заявката. Опитайте отново след няколко минути.

Лесно е да намерите серийния номер на своя iPhone. Вижте как.

Процес по подмяна

Намерете участващ в програмата оторизиран сервиз на Apple за подмяна на батерията. Вашият iPhone ще бъде тестван, преди да бъде извършено каквото и да е сервизно обслужване, за да се провери дали отговаря на изискванията за тази програма и дали работи правилно.

Позвънете на сервиза, за да получите потвърждение, че услугата за подмяна на батерията ще бъде налична в деня, когато отидете там.

Забележка: Безжичните оператори партньори не участват в тази програма.

За да подготвите вашия iPhone 6s за процеса по подмяна на батерията, следвайте стъпките по-долу:

  • Архивирайте данните си в iTunes или iCloud.
  • Изключете функцията Find my iPhone
  • Изтрийте данните и настройките от Settings (Настройки) > General (Общи) > Reset (Нулиране) > Erase all Content and Settings (Изтриване на цялото съдържание и настройки)

Забележка: Ако във вашия iPhone 6s има някаква повреда, като например напукване на екрана, която затруднява подмяната на батерията, повредата ще трябва да бъде отстранена преди подмяната на батерията. В някои случаи може да се изисква плащане, свързано с ремонта.

Допълнителна информация

Apple има право да ограничи поправката до страната или региона на първоначалната покупка. За устройства iPhone 6s, закупени в страни от Европейската икономическа зона (ЕИЗ), сервизното обслужване е достъпно в другите страни от ЕИЗ.

Ако считате, че вашият iPhone 6s е засегнат от този проблем, и сте заплатили за подмяна на батерията, може да се свържете с Apple за възстановяване на средствата.

Тази международна програма на Apple не удължава покритието на стандартната гаранция на iPhone 6s.

В обхвата на програмата попадат батерии на iPhone 6s за период от 3 години след първата продажба на дребно на устройството.

Информацията е актуална към 30.11.2016 г.