Промяната на тази контрола ще презареди тази страница
Smart Battery Case

Програма за подмяна на Smart Battery Case за iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR

Apple установи, че при някои модели Smart Battery Case за iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR може да възникнат проблеми със зареждането. Засегнат продукт Smart Battery Case може да проявява едно или повече от следните поведения:

  • Battery Case не зарежда или зарежда с прекъсвания при включване в захранването
  • Battery Case не зарежда iPhone или го зарежда с прекъсвания

Засегнатите модели са произведени между януари 2019 г. и октомври 2019 г. Това не е проблем със сигурността и Apple или оторизиран сервиз на Apple ще замени отговарящите на условията модели Battery Case безплатно.

Модели, които отговарят на изискванията

Моделите Smart Battery Case по-долу отговарят на условията за тази програма:

Smart Battery Case за iPhone XS
iPhone XS
Smart Battery Case за iPhone XS Max
iPhone XS Max
Smart Battery Case за iPhone XR
iPhone XR

Забележка: Няма други продукти Smart Battery Case за iPhone, които да са част от тази програма.

Процес по подмяна

Намерете оторизиран сервиз на Apple за подмяна на Smart Battery Case. Вашият продукт Smart Battery Case ще бъде тестван, преди да бъде извършено каквото и да е сервизно обслужване, за да се провери дали отговаря на изискванията за тази програма.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна помощ, се свържете с поддръжката на Apple.

Допълнителна информация

Apple има право да ограничи ремонта до страната или региона на първоначалната покупка. За продукти Smart Battery Case, закупени в страните членки на ЕИП, услугата е достъпна в други страни членки на ЕИП.

Тази международна програма на Apple не удължава покритието на стандартната гаранция на Smart Battery Case.

В обхвата на програмата попадат засегнати продукти Smart Battery Case за период от 2 години след първата продажба на дребно на устройството.

Засегнатите продукти Battery Case ще бъдат изхвърлени по безопасен за околната среда начин.

Информацията е актуална към 10.1.2020 г.