Промяната на тази контрола ще презареди тази страница
3-то поколение iPad Air

Програма за сервизно обслужване на iPad Air (3-то поколение) за проблем с празен екран

Apple установи, че при определени обстоятелства екранът на ограничен брой устройства iPad Air (3-то поколение) може да остане празен за постоянно. Може да се появи кратко трептене или проблясване, преди екранът да остане празен.

Засегнатите устройства са произведени между март 2019 г. и октомври 2019 г. Оторизиран сервиз на Apple ще ремонтира отговарящите на условията устройства безплатно.

Забележка: другите модели на iPad не са част от тази програма.

Процес за сервизно обслужване

Намерете оторизиран сервиз на Apple за обслужване на вашия iPad Air. Вашият iPad Air ще бъде прегледан, преди да бъде извършено каквото и да е сервизно обслужване, за да се провери дали отговаря на изискванията за тази програма.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна помощ, се свържете с поддръжката на Apple.

Ако можете, архивирайте своя iPad в iCloud или на своя компютър преди сервизното обслужване. Научете повече за подготовката на вашия iPad за сервизно обслужване.

Забележка: Ако вашият iPad Air има някаква повреда, която възпрепятства ремонта, като например напукване на екрана, повредата ще трябва да бъде отстранена преди сервизното обслужване. В някои случаи може да се изисква плащане, свързано с допълнителния ремонт.

Допълнителна информация

Apple има право да ограничи ремонта до страната или региона на първоначалната покупка. За устройства iPad Air, закупени в страни от Европейската икономическа зона (ЕИЗ), сервизното обслужване е достъпно в другите страни от ЕИЗ.

Тази международна програма на Apple не удължава стандартната гаранция на iPad Air (3-то поколение).

Програмата покрива засегнати устройства iPad Air (3-то поколение) за период от 2 години след първата продажба на дребно на устройството.

Информацията е актуална към 6.3.2020 г.