Подготовка на устройствата на Apple на вашето училище за дистанционно обучение

Научете за ресурсите и приложенията за дистанционно обучение, предлагани от Apple и трети страни.

Следните ресурси са предназначени да помогнат на ИТ лидерите да подготвят средата ви за дистанционно обучение.

Подгответе устройствата за вземане вкъщи

Първата ви стъпка е да определите кое от устройствата на училището ви може да се взема вкъщи от преподаватели и учащи се. След това можете да използвате вашата система за управление на мобилни устройства (MDM), за да настроите бързо устройствата iPad и компютрите Mac със съдържание, настройки и ограничения за поддръжка на дистанционно обучение на вашите учащи. 

По-долу са посочени предложения, които ще ви помогнат да подготвите устройствата за дистанционно обучение, според това как се използват в момента в учебното заведение.

За устройства, които в момента се използват в програма за индивидуално обучение в класна стая

Коригирайте настройките, за да сте сигурни, че учащите могат да работят дистанционно, когато вземат устройства у дома. 

За устройства, които в момента се използват като споделени устройства в шкаф на колелца

Коригирайте настройките, за да могат индивидуално обучаващите се да могат да вземат устройства у дома. Можете също да създадете график, така че група учащи да могат да вземат устройства за вкъщи за определен период от време, след което да ги върнат за следващата група учащи. С помощта на MDM устройствата могат бързо да се изтриват и настройват за всяка група потребители. 

За учащи с лични устройства

Осигурете указания за ръчно записване в MDM, така че учащите да имат достъп до допълнителни приложения и ресурси за използване у дома. Научете как да запишете ръчно устройство в MDM

Настройване на устройства с MDM

 • Използвайте Автоматично записване на устройства за всички устройства, собственост на организацията, така че те винаги да се управляват и да се презаписват автоматично във вашето MDM, ако някога бъдат изтрити.
 • Актуализирайте всички компютри Mac и устройства iPad до най-новата налична версия на macOS и iPadOS. Това гарантира съвместимост с приложенията и настройките за MDM.
 • Конфигурирайте управляваните Apple ID в Apple School Manager, за да осигурите на преподаватели и учащи достъп до 200 GB безплатно място за съхранение в iCloud за документи, медийни проекти и архивни копия. Научете повече за управляваните Apple ID.
 • За учащи, които използват лични устройства, изпратете кодове за потвърждение в Apple School Manager, за да могат да използват своя управляван Apple ID, за да влязат в iCloud. 
 • Конфигурирайте Calendar, за да организирате дните на вашите учащи и да ги придържате към задачата. Научете повече за настройките на полезното съдържание на календара.
 • Внедрете основните приложения, от които се нуждаят вашите преподаватели и учащи, за да продължат обучението вкъщи. Приложенията могат да се разпространяват дистанционно с помощта на Apple School Manager и вашето MDM. Научете как да избирате и купувате съдържание в Apple School Manager.
 • Използвайте функцията за самообслужване на вашата система MDM (ако е налична), за да предоставите на учащите каталог с допълнителни приложения. Вижте документацията си за MDM, за да разберете дали тази функция се поддържа и как да я въведете.
 • Ако нямате решение за MDM, доставчици като JamfMosyle и Meraki предлагат удължени пробни периоди, за да помогнат за бързото внедряване на дистанционното обучение.

Конфигурирайте настройки, специфични за вашето учебно заведение

Ако Apple School Manager е свързан с вашата Информационна система за учащи се (SIS)

Уверете се, че сте коригирали началната и крайната дата на срока, така че да включва всеки период на затваряне на учебното заведение или дистанционно обучение, който планирате. По този начин списъците на класовете ще продължават да се синхронизират с Apple School Manager. Научете как да свържете вашата SIS с Apple School Manager.

Филтрирайте съдържанието на устройството за подходящи ресурси

Използвайте настройки, за да се уверите, че учащите имат достъп до ресурси и спазват приемливи правила за използване, когато се обучават у дома. Например:

Поддържайте връзка с приложения за видео и съобщения

Преподавателите и учащите могат да поддържат контакт от разстояние чрез текстови съобщения и видеоконференции.

Използвайте приложения за производителност и сътрудничество

Можете да използвате тези приложения, услуги и функции на Apple, които работят добре в класната стая и в дистанционни учебни среди:

 • Със Schoolwork1 преподавателите могат да раздават всичко от съобщения и работни листи до конкретни дейности в приложението и да следят напредъка, който учащите постигат. Научете повече за Schoolwork.1
 • Pages, Numbers и Keynote позволяват на учащите се и на преподавателите да си сътрудничат в реално време, като използват своите управлявани Apple ID. Можете да ограничите сътрудничеството само до членове на вашата организация. Научете как да си сътрудничите в Pages, Numbers и Keynote.
 • В iOS 13.4 преподавателите и учащите могат да споделят папките в iCloud Drive във вашата организация. Всеки, който може да осъществи достъп, може да види папката в iCloud Drive, да добави своите файлове и да се сдобие с най-новите версии на файловете – перфектно за споделяне на задания или други ресурси, като например видеоклипове.
 • Изпълняването на няколко задачи на iPad позволява на преподавателите и учащите да работят върху документ в Microsoft Word или в Pages, като същевременно са свързани с класа чрез Google Hangouts или Cisco Webex. Научете как да изпълнявате няколко задачи на iPad.

Следните инструменти за производителност и сътрудничество също работят с iPad и Mac:

 • Google G Suite за образование работи в Safari на macOS и iPadOS, а също така осигурява основни приложения за iPad, включително Google Classroom и Google Диск.
 • Приложенията на Microsoft Office 365 са налични в App Store и се интегрират безпроблемно в iPadOS и macOS.
 • Инструменти за конференции, като Cisco WebEx и Zoom Cloud Meetings, се интегрират с функцията Live Broadcast, което позволява на преподаватели и учащи да споделят лесно екраните си с класа.

Намерете още приложения за образование в App Store

App Store има хиляди приложения, предназначени за преподаване и учене. Подбрахме колекции с приложения за дистанционно обучение за институции и обучаващиприложения за учене от вкъщи и приложения, които работят със Schoolwork.1 Разпространете ги с Apple School Manager, така че преподавателите да могат да ги използват за разпространяване на материали, за комуникация с учащите и за да продължат да предоставят ангажиращи учебни изживявания.

Получаване на допълнителна помощ

Ресурси за ИТ

Допълнителни учебни програми и форуми за преподаватели

 • Образователната серия видеоклипове на Apple Education вече е налична, за да подпомогне училища и обучаващи с ресурси за дистанционно обучение. Тази серия видеоклипове е представена от ръководния екип и екипа по обучението на Apple Education. Всеки видеоклип е създаден така, че да помогне на обучаващите да използват вградените функции на своите продукти на Apple, за да осигурят дистанционно обучение за всички учащи.
 • Преподавателите могат да се присъединят към Apple Teacher – безплатна, самостоятелна програма за професионално обучение за придобиване на умения за боравене с устройства iPad и компютри Mac, които се прилагат пряко при дейностите с учащи се.
 • #AppleEDUchat е седмичен форум за обучаващи от цял свят за споделяне на идеи, задаване на въпроси и учене един от друг в Twitter. Много чатове са фокусирани върху обсъждане на идеи за дистанционно обучение в Twitter.

Други ресурси

1. В Австралия и Нова Зеландия приложението Schoolwork се нарича Classwork.

2. Някои ресурси, споменати в този документ, може да не бъдат налични извън САЩ.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: