Свържете вашата Student Information System (Информационна система за учащи се) към Apple School Manager

Научете кои Student Information Systems (Информационни системи за учащи се) (SIS) поддържа Apple School Manager и свържете вашата SIS за импортиране на данните ви.

Разберете какво се случва, когато се свържете към Apple School Manager

Можете безопасно да свържете Apple School Manager към поддържани решения за Student Information System (Информационна система за учащи се) (SIS). Когато се свържете към SIS решение, информация за учащия се, персонала и класа се копира в Apple School Manager с цел създаване на Managed Apple ID, локации и курсове. Промените, които правите в SIS решението, автоматично актуализират Apple School Manager.

Свързване на вашето SIS решение

Ако вече сте използвали SFTP за импортиране на информация, прегледайте тази информация, преди да свържете SIS решение към Apple School Manager.

  1. Ако това е първото ви влизане в Apple School Manager, при отваряне на приложението се появява Setup Assistant (Помощник за настройка). Ако Setup Assistant (Помощник за настройка) не се появи, щракнете върху името си в горния десен ъгъл, след което изберете Setup Assistant (Помощник за настройка).
  2. Щракнете върху бутона „Add“ (Добавяне) до „Find Students, Staff, and Classes“ (Търсене на учащи се, персонал и класове) и изберете Student Information System (Информационна система за учащи се) (SIS).
  3. Изберете SIS от изскачащото меню, след което щракнете върху Connect (Свързване).
  4. Всяка SIS работи с данните и защитата по различен начин. Следвайте подробните напътствия на екрана, за да удостоверите вашето SIS решение.
  5. Въведете необходимата информация, след което щракнете върху „Connect“ (Свързване).
  6. Изчакайте процесът на копиране да приключи. В зависимост от скоростта на връзката и количеството данни, които копирате, този процес може да отнеме повече време.
  7. Прегледайте всички открити грешки в процеса на копиране. Ще се наложи да коригирате грешките в SIS решението.
  8. Щракнете върху „Review [Your SIS solution Name] data“ (Преглед на данните на [Име на SIS решението]) за преглед на въведените данни.
  9. Уверете се, че данните са правилни, след което щракнете върху „Confirm“ (Потвърждаване).

След като завършите първоначалното си импортиране, ще видите името на SIS решението и какво съдържание е импортирано. Apple School Manager се актуализира на всеки 24 часа от SIS. Ако добавите нов учащ се в SIS решението, Apple School Manager автоматично създава Managed Apple ID за този учащ се. След като тези идентификационни данни бъдат създадени, можете да ги споделите с притежателя на акаунта.

Ако вече сте използвали SFTP

Можете също да използвате SFTP за качване на данни за учащ се, персонал и клас в Apple School Manager, базирани на експортираните записи от SIS решението. Ако вече сте използвали качвания в SFTP за създаване на потребители и класове и преминете от използване на SFTP към директна SIS връзка, Apple School Manager създава нов ID за всеки ваш потребител. Това означава, че може да имате дублиращи се акаунти за потребители, които вече са създадени чрез SFTP. За да избегнете дублирането, продължете да използвате SFTP вместо директна връзка.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: