Свържете Вашата Student Information System (Информационна система за учащи) към Apple School Manager

Научете кои Student Information Systems (Информационни системи за учащи) (SIS) се поддържат от Apple School Manager и как да свържете Вашата SIS, за да импортирате данните си.

Разберете какво се случва, когато се свържете към Apple School Manager

Можете да свържете безопасно Apple School Manager с поддържаните решения за Student Information System (Информационна система за учащи) (SIS). Когато се свържете към Вашето SIS решение, в Apple School Manager се копира информация за учащия, персонала и класа, за да бъдат създадени Managed Apple ID (Управлявани Apple ID), местоположения и курсове. Промените, които правите във Вашето SIS решение, автоматично обновяват Apple School Manager.

Свързване на Вашето SIS решение

Ако вече сте използвали SFTP за импортиране на информация, прегледайте тази информация, преди да свържете SIS решение към Apple School Manager.

 1. Влизане в Apple School Manager.
 2. Щракнете върху „Settings“ (Настройки) в долния ляв ъгъл, изберете „Data Source“ (Източник на данни), след което щракнете върху „Connect“ (Свързване).
  Трябва да потвърдите домейн, преди да можете да се свържете към SIS.
 3. Щракнете върху бутона „Add“ (Добавяне) до „Find Students, Staff, and Classes“ (Намиране на учащи, персонал и класове) и изберете Student Information System (Информационна система за учащи) (SIS).
 4. Изберете SIS от изскачащото меню, след което щракнете върху Connect (Свързване).
 5. Всяка SIS обработва своите данни и защита по различен начин. Следвайте подробните напътствия на екрана, за да удостоверите вашето SIS решение.
 6. Въведете каквато информация е необходимо, след което щракнете върху „Connect“ (Свързване).
 7. Изчакайте ходът на копиране да приключи. В зависимост от скоростта на връзката и количеството данни, които копирате, това може да отнеме повече време.
 8. Прегледайте всички грешки, открити в хода на копиране. Ще се наложи да поправите грешките във Вашето SIS решение.
 9. Щракнете върху „Review [Your SIS solution Name] data“ (Преглед на данните на [Име на SIS решението]) за преглед на въведените данни.
 10. Уверете се, че данните са правилни, след което щракнете върху „Confirm“ (Потвърждаване).

След като завършите първоначалното си импортиране, ще видите името на SIS решението и какво съдържание е импортирано. Apple School Manager се обновя на всеки 24 часа от Вашата SIS. Ако добавите нов учащ в SIS решението, Apple School Manager автоматично създава Managed Apple ID (Управляван Apple ID) за този учащ. След като тези удостоверяващи самоличност данни бъдат създадени, можете да ги споделите с притежателя на акаунта.

По време на лятната ваканция много SIS няма да върнат никакви данни, тъй като имат обхват за извличане само на текуща информация. Това е очаквано поведение от Вашата SIS. За да синхронизирате данните си с Apple School Manager, Вашата SIS трябва да има действащ срок с начална дата на или преди деня, в който синхронизирате данните.

Ако вече сте ползвали SFTP

Можете също да използвате SFTP за качване на данни за учащ, персонал и клас в Apple School Manager, основани на експортираните записи от Вашето SIS решение. Ако вече сте използвали качвания през SFTP за създаване на потребители и класове, а преминете от използване на SFTP към пряка SIS връзка, Apple School Manager създава нови ID за всички Ваши потребители. Това означава, че може да имате удвоени акаунти за потребители, които вече са създадени през SFTP. За да избегнете удвояването, продължете да използвате SFTP вместо пряка връзка.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: