За поверителността и сигурността на продуктите на Apple за образование

В Apple вярваме, че поверителността е основно човешко право, затова всеки продукт на Apple е изграден от самото начало така, че да защитава личната информация и да дава възможност на всеки клиент да избира какво споделя и с кого. Ето защо всички наши продукти, включително тези, създадени за образование, имат вградени функции и контроли за поверителност. Проектираме нашите продукти за ограничено събиране и използване на данни, използваме обработката в самото устройство, когато това е възможно, и осигуряваме прозрачност и контрол върху начина на споделяне на информацията.

Четете нататък и използвайте връзките по-долу, за да научите повече за нашите приложения и услуги за училища, как защитаваме данните на учениците и за да намерите допълнителна информация и ресурси за училища и родители.

Приложения и услуги за училища

Apple е разработила мощни инструменти, специално предназначени за използване в училища, за да подпомагат ИТ администраторите при тяхното разполагане, учителите по време на работния процес в класната стая и да даде възможност за приспособено обучение на всеки учащ.

 • Apple School Manager е безплатна уеб-базирана услуга, която помага на ИТ администраторите да разположат iPad и Mac в училищата, да създадат управлявани акаунти Apple ID за учащите се и персонала, да настроят списъци за класни стаи за приложенията Schoolwork и Classroom, да разрешат функцията Student Progress (Напредък на учащ) и да управляват приложения и книги за преподаване и обучение. Apple School Manager е основата на услугите и приложенията на Apple Education. 
 • Акаунтите с Managed Apple ID (Управляван Apple ID) се създават, притежават и управляват от училищата, за да предоставят на учащите достъп до iCloud Drive (iCloud Диск), Photo Library (Библиотека със снимки), Backup (Запасно копие), Schoolwork (Работа в клас), и Shared iPad (Споделен iPad). Учащите имат достъп до учебните си материали и създадените от тях задания от всяко устройство. 
 • Shared iPad е функция, която дава възможност на множество ученици да използват един и същ iPad, като същевременно гарантира персонализиран процес на учене и запазва данните на всеки ученик поотделно и сигурно. 
 • Schoolwork позволява на учителите и на учениците да споделят и получават учебни материали, да преглеждат напредъка на учениците и да предоставят незабавна обратна връзка, като позволява на учителите да персонализират инструкциите. Schoolwork дава ясен поглед върху напредъка, който учениците постигат в своите задачи, така че учителят винаги да е наясно дали ученикът се нуждае от допълнително предизвикателство или допълнителна помощ. Учениците виждат задачите си, подават работата си и виждат собствения си напредък на едно място. 
 • Classroom позволява на учителите да управляват устройствата iPad и компютрите Mac на учащите в класната стая, като им помага да насочват учащите през урока чрез отваряне на приложения и връзки за тях. Учителите могат лесно да изпращат и да получават документи от всички в класа и да следят работата на учениците, като гледат техния екран.

Мощните приложения за продуктивност и творчество на iPad и Mac помагат на учениците да изразяват себе си по уникални начини.

 • Pages, Numbers и Keynote са отлични приложения за учащи и преподаватели, за да създават красиви доклади и книги, осведомителни електронни таблици и поразителни представяния. Учениците могат да работят индивидуално или да си сътрудничат в реално време, за да работят заедно по даден проект.
 • GarageBand, iMovie и Clips позволяват на учащи и преподаватели да композират музика, да редактират документални филми или да записват кратки видеоклипове.
 • Swift Playgrounds на iPad обяснява първите стъпки за работа със Swift – нашия мощен език за програмиране – по забавен и интерактивен начин. Изчерпателната учебна програма Всеки може да пише код включва уроци за iPad и Mac, ръководства за преподаватели и приложения, които улесняват преподаването на програмиране, защото вярваме, че програмирането е основно умение. Обучението по програмиране учи учащите как да разрешават проблеми, да работят заедно по творчески начин и да създават приложения, които въплъщават идеите им в живота. 

Научете повече за Продукти на Apple за образование.

Как защитаваме данните на учениците

Вярваме, че поверителността е основополагащо човешко право. Ние защитаваме поверителността на всички клиенти, използващи нашите продукти. Къде ползват iPad, какви уебсайтове посещават и какви приложения използват – това е лична информация, която не искаме и не ни е необходима, за да осигурим страхотно изживяване. Ето защо всички наши продукти, включително тези, създадени за образование, като Apple School Manager, Schoolwork и управляеми Apple ID, имат вградени функции за поверителност и контроли. Ние не продаваме информация за учениците и никога не я споделяме с трети страни за използване за маркетинг или реклама.Освен това никога не изграждаме профили въз основа на имейла на учениците или на данните за сърфирането им в мрежата.

Прочетете Преглед на поверителността за родители

Данни за ученици, свързани с приложения и услуги на Apple за образование

Когато училищата използват Apple School Manager, за да позволят на учениците достъп до услуги, Apple действа като администратор на данни от името на училището. Собствеността и контролът на данните на учениците е на училището.

Apple само получава и обработва данни на ученици от името на училището, според указанията на училището. Когато училищата ни поверяват личната информация на своите ученици, те могат да бъдат сигурни, че ще я използваме само за образователни цели. Ние не изграждаме профили на ученици въз основа на тяхното поведение онлайн и никога няма да продаваме информация за учениците с каквато и да е цел.

Apple School Manager, административният портал на Apple за ИТ администратори, е създаден с оглед на поверителността на учащите. Например ИТ администраторите могат да задават акаунти с Managed Apple ID (Управляван Apple ID) и списъци на класовете в Apple School Manager, като внасят само минимални данни, като името на учащия и записаните класове; друга информация за учащите, която училището може да има в своята информационна система за учащи, не се внася, освен ако училището изрично не избере това.

Всеки управляем Apple ID, създаден в Apple School Manager, може да има следната информация, свързана с него, която може да се преглежда от училището в списъка с профили или когато е избран профил в Apple School Manager:

 • Буквено-цифров идентификационен номер, уникален за този акаунт, име, презиме и фамилия, определено местоположение на училището, записани класове, роля (напр. учащ, учител, администратор и т.н.), източник на данни (внасяне от SIS, ръчно създаване и т.н.), дата на създаване, дата на промяна, ниво на оценка (ако е предоставено) и имейл адрес (ако е предоставен).
 • Научете повече за Managed Apple IDs (Управлявани Apple ID).

Schoolwork помага на учителите да споделят учебни материали и по-добре да разбират напредъка на учащите в приложенията и книгите, които използват заедно с учащите. Schoolwork използва информация за списъците на учащите и класовете, която ИТ администраторите са настроили в Apple School Manager. Училището може по желание да включи функцията Student Progress (Напредък на учащ) в Apple School Manager, така че разработчиците на приложения да могат поверително и сигурно да споделят с учителите данни за напредъка на учениците по дейности, като например четене на глава от книга, попълване на набор от математически уравнения или решаване на тест, зададени в управляваните от училището работни среди. Тези данни позволяват на учителите, както и на учащите, да разберат по-добре учебния напредък по зададените дейности и дава възможност на учителите да предоставят разширени дейности или допълнителна помощ въз основа на нуждите на учащия.

Данните за напредъка, споделяни с учителите, зависят от типа данни, генерирани от приложението за отчитане на напредъка, които са зададени от разработчика на приложението, и може да включват времето на активност въз основа на началния и крайния час, завършения процент, резултатите от теста, използвани съвети, числови стойности, като брой думи и спечелени точки, или двоични стойности като Да/Не и Вярно/Невярно. Като минимум за всяка дейност, за която се поддържа отчитане на напредъка, се изпращат данни за прекараното време.

В допълнение към функцията Student Progress (Напредък на учащ), ИТ администраторът на вашето училище може да включи функцията за подобряване на Schoolwork в Apple School Manager. Ако е включена, Apple може да обработва нелични данни от Schoolwork, с помощта на техники като машинно обучение, за да подобри приложението. Например, Apple може да обработва данни от Schoolwork, за да разбере насоките в използването, да приспособи потребителския опит и да разработи нови образователни функции за приложението. За да се осигури прозрачност, учащите и учителите ще виждат известие на екрана при първия достъп до Schoolwork със своя Managed Apple ID, след като е включено Improving Schoolwork (Подобряване на Schoolwork). 

Преглед на данните и поверителността за училищата предоставя допълнителни подробности за това как Apple борави с данните на учениците и с поверителността за Managed Apple ID и свързаните с тях образователни функции.

Защита на личните данни на учениците

Продуктите и услугите на Apple за образование са изградени със същия интегриран подход към поверителността, който е основен за дизайна на целия хардуер, софтуер и услуги на Apple. Ние не изграждаме профили на ученици въз основа на тяхното поведение онлайн и никога няма да продаваме информация за учениците с каквато и да е цел. Използваме обработка на място, когато е възможно, и използваме минималното количество данни, необходимо, за да включим нашите функции и услуги. Осигуряваме прозрачност и контрол върху начина на споделяне на информацията.

Например когато учениците виждат предложения от QuickType, докато въвеждат съобщение до своя учител, това се активира от интелигентността на устройството и не е необходимо да се изпращат данни до нашите сървъри.Когато учител гледа екрана на ученик в приложението Classroom или когато ученик завърши задача с отчитане на напредъка в Schoolwork, ученикът вижда известие в горната част на екрана, за да се гарантира прозрачност. Когато учениците използват своите управляеми Apple ID, за да работят съвместно по документи в Pages, Numbers или Keynote, те могат да си сътрудничат само с други потребители от тяхното училище. 

Managed Apple ID, които учащите използват в училище, за да влизат в устройствата си, да имат достъп до учебни материали и да използват услугите на iCloud, са специално разработени за защита на поверителността на учащите, включително ограничения за покупки и съобщителни услуги. Самостоятелни покупки в App Store, Apple Books, Apple TV, Apple Podcasts и Apple Music са изключени, а учебните материали и приложенията се разпространяват от училището. Училището притежава и контролира информацията за учащите и може по свое усмотрение да включва или изключва услуги като Messages (Съобщения), FaceTime или функцията Student Progress (Напредък на учащ) в Schoolwork.

Schoolwork е създадено, за да защитава поверителността на учениците. Когато дадено училище включи функцията Student Progress (Напредък на учащ) в Apple School Manager, данните за напредъка на учащия се споделят само за дейности, които учителят изрично е възложил като част от задание с помощта на Schoolwork, и само когато учениците използват на своето устройство своя Managed Apple ID, създаден за тях от училището. Напредъкът на учащите във всички дейности, които не са били зададени, няма да бъде споделян или показван. Например, ако учителят възложи на учениците да прочетат Пролога на „Ромео и Жулиета“ в Apple Books, а ученикът прочете и „Великият Гетсби“, ученикът и учителят ще видят данни за напредъка само за Пролога, тъй като това е възложеното четене. За да се осигури прозрачност, когато отчитането на напредъка е включено, учениците ще видят известие, което показва, че напредъкът им се отчита.

В App Store, Apple изисква от разработчиците на приложения да се съгласят с конкретни указания, които са предназначени да защитават поверителността и сигурността на потребителите. Въведохме допълнителни изисквания към всички разработчици, които приемат нашата работна рамка за отчитане на напредъка на учащите със Schoolwork, наречена ClassKit. В допълнение към стандартните ни изисквания за публикуване на приложение в App Store, ние изискваме от разработчиците да прилагат ClassKit само ако използването на ClassKit е предназначено за предоставяне на образователни услуги. Те не трябва да предоставят поведенчески реклами и трябва също така да предоставят подходящи правила за поверителност, които да обхващат цялата употреба на лична информация. 

Прочетете повече за Ангажимента на Apple към вашата поверителност.

Преглед на данните и поверителността за училищата предоставя допълнителни подробности за това как Apple борави с данните на учениците и с поверителността за управляемите Apple ID и свързаните с тях образователни функции.

Ръководството за поверителност за родителите може да помогне на родителите и настойниците да разберат как Apple помага за защитата на поверителността на информацията за учениците.

Споразумението за Apple School Manager определя условията за обработка на информация за учениците, включително разпоредбите за поверителност на данните, специфични за клиентите в сферата на образованието. 

Защита на сигурността на данните на учениците

Всички данни за учениците, изпратени от училището до Apple, се шифроват в покой и в движение.

Файловете, съхранявани на iPad или Mac, например бележки, документи или творчески проекти, са защитени чрез кодиране. Криптирането се включва автоматично на iPad, където от паролата на потребителя се генерира уникален ключ за криптиране, за да се защитят данните на ниво файл с 256-битово криптиране AES. На Mac кодирането може да се активира с FileVault.

iCloud, облачната услуга на Apple, защитава информацията на потребителя, като я криптира, когато се предава, съхранява я в криптиран формат и защитава ключовете си за криптиране в центровете за данни на Apple. При обработка на данни, съхранявани в центрове за данни на трети страни, като например уеб услуги на Amazon, ключовете за шифроване са достъпни само за софтуер на Apple, работещ на защитени сървъри, и само при извършване на необходимата обработка. За допълнителна поверителност и сигурност много услуги на Apple използват криптиране от край до край, което означава, че само потребителят има достъп до информацията си и само на надеждни устройства, на които потребителят е влязъл със своя Apple ID.

Научете повече за Сигурността и поверителността на iCloud.

Съхранение и запазване на данни за учениците

Apple съхранява данни от Apple School Manager, Managed Apple ID, Schoolwork и iCloud в защитени центрове за данни, които са обект на строги стандарти и изисквания за съхранение на данни. Поддържаме сертификати в съответствие с широко признатия, международно приет стандарт ISO 27001 за облачна инфраструктура и системи, както и стандарта ISO 27018 за защита на установяваща самоличност информация (PII) в общодостъпните облачни услуги. Научете повече за Сертификати за интернет услуги на Apple.

Упълномощените училищни служители могат да създават и изтриват управляеми Apple ID в Apple School Manager при необходимост, а цялата информация, свързана с изтритите профили, ще бъде изтрита от сървърите на Apple в рамките на 30 дни.

Данните за напредъка на учениците, получени от Schoolwork, се съхраняват, докато ученикът напусне клас, съгласно списъка на класовете в Apple School Manager. Когато ученик напусне клас, данните от този клас се изтриват. Родителите могат също така да поискат от училището да изключи отчитането на напредъка в Schoolwork за тяхното дете, като в този случай отчетените преди това данни за всички класове ще бъдат изтрити. Данните, изтрити от училището по такъв начин, ще бъдат изтрити от сървърите на Apple в рамките на 30 дни.

Когато едно училище желае да спре да използва Apple School Manager, всички съответни данни за учениците ще бъдат изтрити в рамките на максимум 180 дни.

Контрол на данните за местоположение

Apple осигурява на потребителите подробен контрол върху начина на управление и споделяне на данни за местоположение с приложения и облачни услуги. Услугите за местоположение са изключени по подразбиране, но могат да бъдат включени от ученика, ако училището разреши това. 

Вградените приложения на Apple, като Maps, Weather или Camera, също трябва да поискат разрешение за събиране и използване на данни, които обозначават местоположение. Данните за местоположението, събрани от Apple, се събират във форма, която не идентифицира лично ученика. Другите приложения, предоставени от училището, също трябва да поискат разрешение за достъп до данни за местоположението. Учениците, подобно на всички наши клиенти, могат да одобрят или откажат достъпа на всяко приложение, което поиска да използва услугата.

Всеки път, когато приложение на iPad използва услуги за местоположение, в лентата с менюто се появява икона със стрелка, която информира потребителя, че местоположението му се споделя. 

Местоположението на потребителя обикновено не се предоставя на училището чрез функциите и услугите на Apple. Услугите за местоположение обаче могат да се използват, за да помогнат на дадено училище да си върне изгубено или откраднато устройство. На училищно устройство MDM администраторът може дистанционно да активира Lost Mode (Режим за изгубване). Когато е активиран Lost Mode, текущият потребител се извежда от системата и устройството не може да се отключи. Екранът показва съобщение, което администраторът може да персонализира, като например показване на телефонен номер за повикване, ако устройството бъде намерено. Когато устройството бъде поставено в Lost Mode, администраторът може да поиска от устройството да изпрати текущото си местоположение обратно на MDM сървъра. Когато администратор изключи Lost Mode за дадено устройство, местоположението на устройството ще бъде изпратено и потребителят ще бъде информиран за това действие. 

Достъп до данните на учениците от приложенията и услугите на Apple

Apple School Manager дава възможност за точен и подробен контрол на достъпа, при който на различни лица могат да се предоставят различни предимства въз основа на тяхната роля (например учащ, учител, управител и ИТ администратор). Упълномощените от училището ИТ администратори и управители могат да създават нови акаунти, да определят роли и разрешения и да виждат информация като име и записани класове за съществуващите акаунти. Те могат също така да нулират пароли и да проверяват профили, когато е необходимо.

Managed Apple ID дават възможността на упълномощения училищен персонал да извършва проверка на профил на ученик по преценка на училището. Тази функция поддържа строг протокол, който регистрира всички проверки. Тя работи, като предоставя на ИТ администратор, управител или учител предимства за проверка в Apple School Manager – ИТ портала на Apple. Разрешенията за проверка изтичат след осем часа. По време на срока на проверката проверяващият има достъп до съдържанието на потребителя, съхранявано в iCloud или в приложения, които съхраняват данни в iCloud. Проверяващият може също да преглежда данните за напредъка, получени от Schoolwork. Когато даден акаунт бива проверяван от училището, действието се записва и се отбелязва във времето с удостоверителните данни на проверяващия, което е видимо за ИТ администраторите и управителите в Apple School Manager. Ако е необходимо, родителите могат да се съгласуват с училищната администрация за проверката на профила на дадения учащ.

В Schoolwork само учащият и учителите, които са вписани като преподаватели на курса, в който е записан учащият, според данните от списъка на училището в Apple School Manager, ще имат достъп до данните за напредъка на учащия, и то само ако училището е включило функцията Student Progress (Напредък на учащ) в Apple School Manager. Всеки учащ има достъп само до собствените си данни, а всеки учител има достъп до данните за напредъка на учащия само за дейностите, зададени за класа, в който преподава. 

С Classroom iPad устройствата и Mac компютрите на учащите се могат да се управляват само в клас и след изтичане на учебния час не се съхраняват никакви данни. Учителят не може да управлява или преглежда устройства на учениците извън клас. За да се осигури прозрачност, когато е активен Screen View (Преглед на екрана) за екрана на ученик в клас, известие в горната част на екрана показва, че екранът се преглежда. Учащ се може да осъществи достъп до данните на конкретен преподавател, като прегледа екрана му/й в Settings (Настройки) на своя iPad или Mac. Училищата може също да изберат да деактивират Screen View, ако предпочитат учителите да не преглеждат екраните на учениците.

Родителите могат да се откажат от отчитането на напредъка на своето дете

Родител може да поиска от училището да изключи функцията Student Progress (Напредък на учащ) за своя учащ във всичките му класове. Всички събрани преди това данни за този учащ ще бъдат изтрити. Ако желае, ученикът все още може да участва в дейностите, възложени със Schoolwork, но напредъкът му няма да бъде отчетен.

Ограничения за реклама

Приложенията на Apple за образование, като Classroom и Schoolwork, не съдържат никакви реклами. Същото важи и за нашите приложения за творчество и продуктивност, като Pages, Numbers, Keynote, Clips, iMovie и GarageBand.

Контролата на Apple „Ограничаване на проследяването на реклами“ е активирана за всички управляеми Apple ID. Това гарантира, че контекстните реклами, които може да виждат учениците, използващи управляеми Apple ID, докато разглеждат Apple News или App Store, никога не се насочват посредством тяхната информация.

На приложенията в Kids Category (Категория Деца) в App Store и на приложенията, които използват ClassKit, за да отчитат напредъка на учениците в Schoolwork, е забранено да предоставят на учениците поведенчески реклами.

Правни споразумения между училището, Apple и разработчиците на приложения относно събирането и съхраняването на информация за учениците

Споразумението за Apple School Manager определя условията за събиране и съхранение на информация за учениците от Apple, включително разпоредбите за поверителност на данните, специфични за клиентите в сферата на образованието. Съгласно споразумението Apple действа като обработващ данни по отношение на данните, които са създадени в Apple School Manager и Schoolwork. 

Въпреки че Apple има строги насоки за разработчици на приложения, училищата трябва да преценяват всяко приложение, което обмислят да използват в класната стая, по отношение на правилата си за поверителност, за да се гарантира съответствие с правилата на училището и правните му задължения.

В App Store, Apple изисква от разработчиците на приложения да се съгласят с конкретни указания, които са предназначени да защитават поверителността и сигурността на потребителите. Въведохме допълнителни изисквания към всички разработчици, които приемат нашата работна рамка ClassKit за отчитане на напредъка на учащите. В допълнение към стандартните ни изисквания за публикуване на приложение в App Store ние изискваме разработчиците да прилагат ClassKit само ако тяхното използване на ClassKit е предназначено за предоставяне на образователни услуги. Те не трябва да предоставят поведенческа реклама в приложението, а също така трябва да предоставят подходящи политики за поверителност за всички случаи на използване на лична информация.

Въпреки че всяко приложение, използвано от училището, може да генерира данни за напредъка на учащите, като например резултати от тестове или напредък в четенето, тези данни се споделят с Apple само от приложенията, които прилагат ClassKit, и само от училищата, които изрично са включили функцията Student Progress (Напредък на учащ) за своето училище. 

Разкриване на данните за учениците на трети страни

Apple никога няма да продава информация за учениците и ние никога не я споделяме с трети страни за използване за маркетинг или реклама. Ние никога не изграждаме профили на ученици въз основа на тяхното поведение онлайн и не събираме, не използваме и не разкриваме информация за ученици, освен за да предоставяме подходящи образователни услуги. 

Приложенията, които отчитат напредъка на учениците с Schoolwork, не получават достъп до личната информация на ученика от Apple. Данните за напредъка, които се генерират от приложението за отчитане на напредъка, като отговори на въпроси от тест или напредък в четенето на глава от книга, могат да бъдат споделени със Schoolwork само за възложени дейности, използващи нашата работна рамка ClassKit, и само ако функцията Student Progress (Напредъка на учащ) е включена от училището. Независимо от отчитането на напредъка на учениците в Schoolwork обаче, училищата могат да изберат да предоставят информация за учениците на програмист, за да създадат профили на ученици за достъп до определени приложения. 

Спазване на закона за поверителност на учениците

Училищата могат да използват функции и услуги на Apple за образование в съответствие със задълженията си съгласно COPPA и FERPA в Съединените щати и други приложими закони за поверителност на данните в тези юрисдикции, в които се предлага Apple School Manager. 

Managed Apple ID профили могат да поискат копие на своите данни, ако им бъде разрешено от тяхната организация в Apple School Manager. Научете повече.

Apple съхранява данни от Apple School Manager, Managed Apple ID, Schoolwork и iCloud в защитени центрове за данни, които са обект на строги стандарти и изисквания за съхранение на данни. Ние поддържаме сертификати в съответствие със стандартите ISO 27001 и 27018 за ключови по обхвата си системи, поддържащи образователните предложения на Apple.

За да подчертае още повече своята отговорност за поверителността, Apple подписа споразумението Задължение за поверителност на учащите, въведено от Форума за бъдеще на поверителността (FPF) и Асоциацията на софтуерната и информационната индустрия (SIIA).

Допълнителна информация за училища и родители

Научете повече за допълнителните ресурси от Apple и други организации.

Управление на ученически устройства за училища

За да поддържат учебната среда и вниманието на учениците върху ученето, училищата могат да използват софтуер за управление на мобилни устройства (MDM) за устройства, притежавани от училището, както и устройства, собственост на ученици, донесени в училището. MDM помага на училищните администратори да конфигурират настройките на устройствата и правилата за достъп до мрежата, безопасното уеб съдържание, актуализациите на софтуера и други, както и да разпространяват приложенията и книгите, които учениците използват за своето обучение.

По този начин училището може да гарантира, че устройствата са конфигурирани за най-добър учебен процес, безопасни са за използване и не съдържат разсейващи приложения и уеб страници, които училището не одобрява. 

Ако Вашето училище притежава устройството на ученик, настройките, ограниченията и приложенията за iPad и Mac могат да се конфигурират с MDM софтуер или с Apple Configurator и устройствата могат да се контролират, така че настройките да не могат да бъдат премахнати. Ако вашият ученик донесе собствено устройство в училище, той трябва да се включи в софтуера за управление на училището, за да може устройството му да бъде управлявано. В този случай, тъй като училището не е собственик на устройството, MDM настройките на устройството могат да бъдат премахнати от ученик или родител по всяко време.

Оценка на поверителността и безопасността на приложенията за класната стая

При избора на приложения за използване в училище, в допълнение към образователната стойност е важно училищата да оценят как приложение, което се разглежда за използване в класната стая, обработва данните на учениците.

Всяко приложение, което се разглежда, трябва да има политика за поверителност, която прозрачно очертава на ясен език как разработчикът обработва следните аспекти:

 • Описание на видовете събирани данни и, в идеалния случай, всички мерки, използвани за свеждане до минимум на събирането на данни. Например приложението за бяла дъска може да не се нуждае от достъп до местоположението на потребителя, докато приложението за картографиране се нуждае.
 • Ще се съхраняват ли данни извън страната или региона на произход? Как разработчикът гарантира, че центровете за данни са защитени и предотвратяват нарушения на сигурността на данните? 
 • Кодирани ли са някои или всички данни, докато се съхраняват? Прехвърлят ли се данни чрез кодирани методи като HTTPS, както се изисква в Apple App Transport Security?
 • Разработчикът използва ли данни само за изричната образователна цел на приложението (напр. не за реклама или изграждане на профили)?
 • Споделя ли разработчикът данни с трети страни? С каква цел?
 • Разработчикът подписал ли е Гаранцията за поверителността на учениците?

Училищни ресурси за информиране на родителите за практиките за поверителност и сигурност

Apple разработи Комплект за комуникация, за да помогне на училищните ръководители да съобщават на цялата учебна общност относно тяхната инициатива за обучение с Apple. Комплектът включва шаблони за персонализирана Keynote презентация, която училищните ръководители могат да използват по време на срещи с родители или с управителния съвет, за да разкажат историята на тяхната инициатива, от тяхната визия за обучение с технологии до планирането и изпълнението, както и за техните стратегии за запазване на безопасността на учениците при използване на технологиите. 

Училищата също могат да разпространяват и Ръководството за родители за поверителността, за да помогнат на родителите и настойниците да разберат как Apple помага за защитата на поверителността на информацията на учащите.

Възможности за родителите да конфигурират iPad и Mac за своето дете

Родителите могат да използват ограничения, известни също като родителски контрол, за да блокират или ограничават конкретни приложения и функции на устройствата на децата си. Например родителите могат да ограничат съдържание, като филми или музика, според възрастовите оценки, да блокират определени приложения или уебстраници и да ограничат споделянето на лични данни, като местоположението на детето им. 

Училищата често използват профили за конфигурация, които могат да включват подобни ограничения в съответствие с технологичната политика на училището. За да разберете дали устройството ви има профил, отидете на Settings (Настройки) > General (Общи) > Profiles (Профили). За повече информация се свържете с вашия администратор или с лицето, което е настроило профила.

Прочетете повече за инструментите, които предоставяме, за да помогнем на родителите да изберат какво могат да правят децата им със своите устройства на нашата Страница за семейства.

Ресурси, които да помогнат на децата да станат добри цифрови граждани

Предлагат се множество ресурси, които да помогнат на учениците да станат добри цифрови граждани и които дават насоки на училищата и родителите. Например Common Sense Media разполага с материали както за родители, така и за училища. Родителите и техните ученици трябва също да прегледат технологичната политика на училището си по отношение на приемливо използване, имейл, съхраняване и зареждане на устройства, достъп до съдържание и приложения и други. 

В Apple Store можете да присъствате на безплатни сеанси за деца и родители като част от Програмата Today at Apple.

Common Sense Media предоставя Програма за цифрово гражданство за училища.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: