За поверителността и сигурността на продуктите на Apple за образование

В Apple вярваме, че поверителността е основно човешко право, затова всеки продукт на Apple е изграден от самото начало така, че за да защитава личната информация и да дава възможност на всеки клиент да избира какво споделя и с кого. Ето защо всички наши продукти, включително тези, създадени за образование, имат вградени функции за поверителност и контрол. Проектираме нашите продукти за ограничено събиране и използване на данни, използваме обработка в самото устройство, когато това е възможно, и осигуряваме прозрачност и контрол върху начина на споделяне на информация.

Четете нататък и използвайте връзките по-долу, за да научите повече за нашите приложения и услуги за училища, как защитаваме данните на учениците и за да намерите допълнителна информация и ресурси за училища и родители.

Приложения и услуги за училища

Apple е разработила мощни инструменти, специално предназначени за използване в училища, за да подпомага администраторите при тяхното разгръщане, на учителите по време на работния процес в класната стая и за да даде възможност за персонализирано обучение на всеки ученик.

 • Apple School Manager е безплатна уеб базирана услуга, която помага на технологичните мениджъри да внедряват iPad и Mac в училищата, да създават управляеми Apple ID профили за учениците и персонала, да създават списъци на класа за приложенията Schoolwork и Classroom, да позволяват запис на напредъка в Schoolwork и да управляват приложения и книги за преподаване и учене. Apple School Manager е основата за услугите и приложенията на Apple Education. 
 • Управляеми Apple ID профили се създават, притежават и контролират от училищата, за да предоставят на учениците достъп до iCloud Drive, Photo Library, Backup, Schoolwork и споделен iPad. Така учениците могат да имат достъп до своите учебни материали и упражненията, която са създали, на всяко устройство. 
 • Споделен iPad е функция, която дава възможност на множество ученици да използват един и същ iPad, като същевременно гарантира персонализиран процес на учене и запазва данните на всеки ученик поотделно и сигурно. 
 • Schoolwork позволява на учителите и на учениците да споделят и получават учебни материали, да преглеждат напредъка на учениците и да предоставят незабавна обратна връзка, като позволява на учителите да персонализират инструкциите. Schoolwork дава ясен поглед върху напредъка, който учениците постигат в своите задачи, така че учителят винаги да е наясно дали ученикът се нуждае от допълнително предизвикателство или допълнителна помощ. Учениците виждат задачите си, подават работата си и виждат собствения си напредък на едно място. 
 • Classroom дава възможност на учителите да управляват iPad устройствата на учениците в класната стая, като им помага да ръководят учениците по време на урок, като отварят приложения и връзки за тях. Учителите могат лесно да изпращат и да получават документи от всички в класа и да следят работата на учениците, като гледат техния екран.
 • iTunes U помага на преподавателите да създават и представят увлекателни уроци на своя клас и позволява на всеки с iPhone или iPad да придобива знания от голяма колекция с образователно съдържание от водещи училища, университети и културни организации.

Мощните приложения за производителност и творчество на iPad и Mac помагат на учениците да изразяват себе си по уникални начини.

 • Pages, Numbers и Keynote са отлични приложения за ученици и учители за създаване на красиви доклади и книги, информативни електронни таблици и поразителни презентации. Учениците могат да работят индивидуално или да си сътрудничат в реално време, за да работят заедно по даден проект.
 • GarageBand, iMovie и Clips позволяват на учениците и учителите да композират музика, да редактират документални филми или да записват кратки видеоклипове.
 • Swift Playgrounds на iPad обяснява първите стъпки за работа със Swift – нашия мощен език за програмиране – по забавен и интерактивен начин. Изчерпателната учебна програма Everyone Can Code (Всеки може да кодира) включва уроци за iPad и Mac, ръководства за учители и приложения, за да се улесни преподаването на кодиране. Защото вярваме, че кодирането е основно умение. Обучението на учениците да кодират ги учи как да решават проблеми и да работят заедно по творчески начини. Освен това им помага да изграждат приложения, които да реализират идеите им. 

Научете повече за Продуктите на Apple за образование.

Как защитаваме данните на учениците

Ние вярваме, че поверителността е основно човешко право. Ние защитаваме поверителността на всички клиенти, използващи нашите продукти. Къде носят iPad, кои уебсайтове посещават и кои приложенията използват – това е лична информация, която не искаме и не ни е необходима, за да предоставяме страхотно изживяване. Ето защо всички наши продукти, включително тези, създадени за образование, като Apple School Manager, Schoolwork и управляеми Apple ID, имат вградени функции за поверителност и контроли. Ние не продаваме информация за учениците и никога не я споделяме с трети страни за използване за маркетинг или реклама. Освен това никога не изграждаме профили въз основа на имейла на учениците или уеб сърфирането.

Прочетете Преглед на поверителността за родители

Данни за ученици, свързани с приложения и услуги на Apple за образование

Когато училищата използват Apple School Manager, за да позволят на учениците достъп до услуги, Apple действа като администратор на данни от името на училището. Собствеността и контролът на данните на учениците е на училището.

Apple само получава и обработва данни на ученици от името на училището, според указанията на училището. Когато училищата ни поверяват личната информация на техните ученици, те могат да бъдат сигурни, че ще я използваме само за образователни цели. Ние не изграждаме профили на ученици въз основа на тяхното поведение онлайн и никога няма да продаваме информация за учениците с каквато и да е цел.

Apple School Manager, административният портал на Apple за ИТ, е изграден с внимание към поверителността на учениците. Например, администраторите могат да създават управляеми Apple ID профили и списъци на класове в Apple School Manager, като импортират само минимални данни, например име на ученик и записани класове; друга информация за учениците, която училището може да има в информационната си система за ученици, не се импортира, освен ако училището не избере специално да се прави това.

Всеки управляем Apple ID, създаден в Apple School Manager, може да има следната информация, свързана с него, която може да се преглежда от училището в списъка с профили или когато е избран профил в Apple School Manager:

 • Буквено-цифров идентификационен номер, уникален за този профил, собствено, бащино и фамилно име, определено местоположение на училището, записани класове, роля (напр. ученик, учител, администратор и др.), източник на данни (импортиране на SiS, ръчно създаване и др.), дата на създаване, дата на промяна, ниво на оценка (ако е предоставена), имейл адрес (ако е предоставен).
 • Научете повече за управляемите Apple ID.

Schoolwork помага на учителите да споделят учебни материали и да разбират по-добре напредъка на учениците в приложенията и книгите, които използват заедно с тях. Schoolwork използва информация за учениците и списъка на класа, която администраторите създават в Apple School Manager. По желание училището може да даде възможност за записване на напредъка на учениците с Schoolwork в Apple School Manager, така че разработчиците на приложения да могат да споделят поверително и сигурно напредъка на учениците с учители за дейности, като четене на глава в книга, решаване на набор от математически уравнения или провеждане на тест, назначени в училищно управлявани среди. Тези данни позволяват на учителите, както и на учениците, да разберат по-добре учебния напредък по зададените дейности и дава възможност на учителите да предоставят разширени дейности или допълнителна помощ въз основа на нуждите на ученика.

Информацията за напредъка, споделена с учителя при използване на Schoolwork за възлагане на дейности, зависи от вида на данните, генерирани от участващото приложение, които може да включват: изразходвано време; таймери за начало и край; резултат от тест; постигнат напредък; спечелени точки и бинарна стойност като Да/Не, Вярно/Невярно или Приключено/Незавършено.

Преглед на данните и поверителността за училищата предоставя допълнителни подробности за това как Apple борави с данните на учениците и с поверителността за управляемите Apple ID и свързаните с тях образователни функции.

Защита на личните данни на учениците

Продуктите и услугите на Apple за образование са изградени със същия интегриран подход към поверителността, който е основен за дизайна на целия хардуер, софтуер и услуги на Apple. Ние не изграждаме профили на ученици въз основа на тяхното поведение онлайн и никога няма да продаваме информация за учениците с каквато и да е цел. Ние прилагаме локална обработка, когато е възможно, използваме минималния обем данни, необходим за активиране на нашите функции и услуги, и осигуряваме прозрачност и контрол върху начина на споделяне на информацията.

Например когато учениците виждат предложения от QuickType, докато въвеждат съобщение до своя учител, това се активира от интелигентността на устройството и не е необходимо да се изпращат данни до нашите сървъри. Когато учител гледа екрана на ученик в приложението Classroom или когато ученик завърши задача с отчитане на напредъка в Classroom, ученикът вижда известие в горната част на екрана, за да се гарантира прозрачност. Когато учениците използват своите управляеми Apple ID, за да си сътрудничат в Pages, Numbers или Keynote, те могат да работят съвместно само с други потребители от тяхното училище. 

Управляемите Apple ID, които учениците използват в училище, за да влязат в своите устройства, да имат достъп до учебни материали и да използват ключови услуги на iCloud, са специално разработени за защита на поверителността на учениците, включително за ограничения на закупуване и комуникации. Индивидуалните покупки в App Store, iBooks Store, iTunes и Apple Music са забранени, а учебните материали и приложенията се разпространяват от училището. Училището притежава и контролира информацията за учениците и може да избере да активира или деактивира услуги като iMessage, FaceTime или запис на напредъка на ученика с приложението Schoolwork.

Schoolwork е създадено, за да защитава поверителността на учениците. Когато едно училище позволява записване на напредъка за Schoolwork в Apple School Manager, данните за напредъка на учениците се споделят само за дейности, които учителят конкретно раздава чрез приложението Schoolwork и само когато учениците използват техните управляеми Apple ID, създадени за тях от тяхното училище, на тяхното устройство. Напредъкът на учениците във всички дейности, които не са били зададени, няма да бъде споделян или показван. Например ако учител възложи на учениците да прочетат пролога на Ромео и Жулиета в iBooks, а ученикът чете и Великият Гетсби, ученикът и учителят ще виждат данни за напредъка само за пролога, защото това е било зададеното четене. За да се осигури прозрачност, когато отчитането на напредъка е активно, учениците виждат известие, показващо, че техният напредък се записва.

Apple изисква от разработчиците на приложения в App Store да се съгласят с конкретни указания, които са предназначени да защитават поверителността и сигурността на потребителите. Поставихме допълнителни изисквания към всички разработчици, приели нашата рамка за запис на напредъка на учениците с приложението Schoolwork, наречена ClassKit. В допълнение към стандартните ни изисквания за публикуване на приложение в App Store, ние изискваме разработчиците да прилагат ClassKit само ако тяхното използване на ClassKit е предназначено за предоставяне на образователни услуги. Те не трябва да извеждат реклама въз основа на поведение, а също така трябва да предоставят подходяща Политика за поверителност, обхващаща цялото им използване на лична информация. 

Прочетете повече за Ангажимента на Apple към Вашата поверителност

Преглед на данните и поверителността за училищата предоставя допълнителни подробности за това как Apple борави с данните на учениците и с поверителността за управляемите Apple ID и свързаните с тях образователни функции.

Ръководството за поверителност за родителите може да помогне на родителите и настойниците да разберат как Apple помага за защитата на поверителността на информацията за учениците.

Споразумението за Apple School Manager определя условията и реда за събиране и съхраняване на информация за учениците, включително разпоредбите за поверителност на данните, специфични за клиентите в сферата на образованието. 

Защита на сигурността на данните на учениците

Всички данни за учениците, изпратени от училището до Apple, се кодират в покой и в движение. Apple пази ключовете за кодиране в нашите сигурни центрове за данни.

Файловете, съхранявани на iPad или Mac, например бележки, документи или творчески проекти, са защитени чрез кодиране. Кодирането се активира автоматично на iPad, където от паролата на потребителя се генерира уникален ключ за кодиране, за да се защитят данните на ниво файл с 256-битово кодиране AES. На Mac кодирането може да се активира с FileVault. 

iCloud, облачната услуга на Apple, защитава потребителските данни, като ги кодира със защитен мрежов протокол TLS 1.2, за да осигури поверителност и цялост на данните, когато се изпращат по интернет, запазвайки ги в кодиран формат, когато се съхраняват на сървъра, и използва защитени маркери за удостоверяване. Това означава, че данните на учениците са защитени от неупълномощен достъп както по време на предаването им към устройства, така и когато се съхраняват в iCloud. iCloud използва минимум 128-битово AES кодиране – същото ниво на сигурност, което използват големите финансови организации – и никога не предоставя ключове за кодиране на трети страни. Apple пази ключовете за кодиране в нашите сигурни центрове за данни. iCloud също съхранява паролите и идентификационните данни на учениците по такъв начин, че Apple не може да ги чете или да има достъп до тях.

Научете повече за Сигурността и поверителността на iCloud.

Съхранение и запазване на данни за учениците

Apple съхранява данни от Apple School Manager, управляеми Apple ID, Schoolwork, iTunes U и iCloud в защитени центрове за данни, които са обект на строги стандарти и изисквания за съхранение на данни. Получихме ISO 27001 сертификат, един от най-известните, международно признати независими стандарти за сигурност за облачна инфраструктура и системи, и ISO 27018 сертификат, международният стандарт за защита на лична информация (PII) в публичните облачни услуги. 

Упълномощените училищни служители могат да създават и изтриват управляеми Apple ID в Apple School Manager при необходимост, а цялата информация, свързана с изтритите профили, ще бъде изтрита от сървърите на Apple в рамките на 30 дни.

Данните за напредъка на учениците, събрани от приложението Schoolwork, се съхраняват, докато ученикът не напусне клас, според списъка на класа в Apple School Manager. Когато ученик напусне клас, данните от този клас се изтриват. Родител може също да поиска от училището да деактивира отчитането на напредъка в Schoolwork за неговото дете, като в този случай предварително записаните данни за всички класове ще бъдат изтрити. Данните, изтрити от училището по такъв начин, ще бъдат изтрити от сървърите на Apple в рамките на 30 дни.

Когато едно училище желае да спре да използва Apple School Manager, всички съответни данни за учениците ще бъдат изтрити в рамките на максимум 180 дни.

Контрол на данните за местоположение

Apple осигурява на потребителите подробен контрол върху начина на управление и споделяне на данни за местоположение с приложения и облачни услуги. Услугите за местоположение са изключени по подразбиране, но могат да бъдат включени от ученика, ако училището разреши това. 

Вградените приложения на Apple, като Maps, Weather или Camera, също трябва да поискат разрешение за събиране и използване на данни, които обозначат местоположение. Данните за местоположението, събрани от Apple, се събират във форма, която не идентифицира лично ученика. Другите приложения, предоставени от училището, също трябва да поискат разрешение за достъп до данни за местоположението. Учениците, подобно на всички наши клиенти, могат да одобрят или откажат достъпа на всяко приложение, което поиска да използва услугата.

Всеки път, когато приложение на iPad използва услуги за местоположение, в лентата с менюто се появява икона със стрелка, която информира потребителя, че местоположението му се споделя. 

Местоположението на потребителя обикновено не се предоставя на училището чрез функциите и услугите на Apple. Услугите за местоположение обаче могат да се използват, за да помогнат на дадено училище да си върне изгубено или откраднато устройство. На училищно устройство MDM администраторът може дистанционно да активира Lost Mode (Режим за изгубване). Когато е активиран Lost Mode, текущият потребител се извежда от системата и устройството не може да се отключи. Екранът показва съобщение, което администраторът може да персонализира, като например показване на телефонен номер за повикване, ако устройството бъде намерено. Когато устройството бъде поставено в Lost Mode, администраторът може да поиска от устройството да изпрати текущото си местоположение обратно на MDM сървъра. Когато администратор изключи Lost Mode за дадено устройство, местоположението на устройството ще бъде изпратено и потребителят ще бъде информиран за това действие. 

Достъп до данните на учениците от приложенията и услугите на Apple

Apple School Manager позволява фино контролиране на достъпа, при което на различни лица може да се предоставят различни привилегии въз основа на тяхната роля (ученик, инструктор, мениджър, администратор). Упълномощените администратори и мениджъри на училището могат да създават нови профили, да определят роли и разрешения и да виждат информация, като име и записани класове, за съществуващи профили. Те могат също така да нулират пароли и да проверяват профили, когато е необходимо.

Управляемите Apple ID дават възможността на упълномощения училищен персонал да извършва проверка на профил на ученик по преценка на училището. Тази функция поддържа строг протокол, който регистрира всички проверки. Тя работи, като предоставя привилегии за проверка на администратор, мениджър или учител в Apple School Manager, ИТ портала на Apple. Разрешенията за проверка изтичат след осем часа. По време на срока на проверката проверяващият има достъп до съдържанието на потребителя, съхранявано в iCloud или в приложения, които съхраняват данни в iCloud. Проверяващият може също да преглежда данните за напредъка, събрани в приложението Schoolwork. Когато профилът се проверява от училището, действието се записва и се отбелязва с час с идентификационните данни на проверяващия, видими за администраторите и мениджърите в Apple School Manager. Ако е необходимо, родителите могат да се съгласуват с училищната администрация за проверката на профила на техния ученик.

В Schoolwork само ученикът и тези преподаватели, които са посочени като преподаватели на курс, в който е записан ученик - според данните на училищния списък на Apple School Manager – ще имат достъп до информация за напредъка на ученика и само ако училището е дало възможност за запис на напредъка на учениците в Apple School Manager. Всеки ученик има достъп само до собствените си данни, а всеки учител има достъп до данните за напредъка на ученика само за дейности, определени за конкретния клас, в който преподава. 

Чрез приложението Classroom iPad устройствата на ученик могат да се управляват само в клас и не се съхраняват данни след приключване на занятията на класа. Учителят и учениците трябва да са в непосредствена близост, регистрирани в една и съща Wi-Fi мрежа и в активно класно занятие. Учителят не може да управлява или преглежда устройства на учениците извън клас. За да се осигури прозрачност, когато е активен Screen View (Преглед на екрана) за екрана на ученик в клас, известие в горната част на екрана показва, че екранът се преглежда. Ученикът може да има достъп до подробности за конкретния учител, който гледа неговия екран, в Settings (Настройки) на своя iPad. Училищата може също да изберат да деактивират Screen View, ако предпочитат учителите да не преглеждат екраните на учениците.

Избор на родителя да откаже запис на напредъка на детето му

Родителят може да поиска от училището да деактивира функциите за отчитане на напредъка на приложението Schoolwork във всичките класове. Всички събрани преди това данни за този ученик ще бъдат изтрити. Ученикът може да продължава да участва в дейности, зададени чрез приложението Schoolwork, ако желае, но напредъкът му няма да се записва.

Ограничения за реклама

Приложенията на Apple за образование, като Classroom и Schoolwork, не съдържат никакви реклами. Същото важи и за нашите приложения за творчество и продуктивност, като Pages, Numbers, Keynote, Clips, iMovie и GarageBand.

Контролът на Apple „Ограничаване на проследяването на реклами“ е активиран за всички управляеми Apple ID. Това гарантира, че докато учениците, които използват управляеми Apple ID, могат да виждат контекстуални реклами, докато разглеждат Apple News или App Store, рекламата никога не се насочва с използване на тяхната информация.

На приложенията в категорията Kids на App Store и приложенията, които използват ClassKit за отчитане на напредъка на учениците в приложението Schoolwork, се забранява да показват на учениците реклами въз основа на поведението.

Правни споразумения между училището, Apple и разработчиците на приложения относно събирането и съхраняването на информация за учениците

Споразумението за Apple School Manager определя условията за събиране и съхранение на информация за учениците от Apple, включително разпоредбите за поверителност на данните, специфични за клиентите в сферата на образованието. Съгласно споразумението Apple действа като обработващ данни по отношение на данните, които са създадени в Apple School Manager и Schoolwork. 

Въпреки че Apple има строги указания за програмистите, разработващи приложения за използване в училища, училищата трябва да оценяват всички приложения за използване в класната стая по отношение на тяхната политика за поверителност, за да гарантират спазването на политиките и правните задължения на училището.

Apple изисква от разработчиците на приложения в App Store да се съгласят с конкретни указания, които са предназначени да защитават поверителността и сигурността на потребителите. Поставихме допълнителни изисквания към всички разработчици, приели нашата рамка ClassKit за запис на напредъка на учениците. В допълнение към стандартните ни изисквания за публикуване на приложение в App Store, ние изискваме разработчиците да прилагат ClassKit само ако тяхното използване на ClassKit е предназначено за предоставяне на образователни услуги. Те не трябва да извеждат реклама въз основа на поведение в приложението и също така трябва да предоставят подходяща Политика за поверителност за цялото им използване на лична информация.

Въпреки че всяко приложение, използвано от училището, може да генерира данни за напредъка на учениците, като резултати от тестове или напредък при четене, данните се споделят с Apple само от приложения, в които са прилага ClassKit, и само за училища, които изрично са дали възможност за запис на напредъка на учениците за своето училище. 

Разкриване на данните за учениците на трети страни

Apple никога няма да продава информация за учениците и ние никога не я споделяме с трети страни за използване за маркетинг или реклама. Ние никога не изграждаме профили на ученици въз основа на тяхното поведение онлайн и не събираме, не използваме и не разкриваме информация за ученици, освен за да предоставяме подходящи образователни услуги. 

Приложенията, които отчитат напредъка на учениците с Schoolwork, не получават достъп до личната информация на ученика от Apple. Данните за напредъка, които се генерират от участващото приложение, като отговори на въпроси на тест или постигнат напредък при четене на глава от книга, могат да бъдат споделяни със Schoolwork само за зададени дейности, използвайки новата ни рамка ClassKit, и само ако е разрешено от училището. Независимо от отчитането на напредъка на учениците в Schoolwork обаче, училищата могат да изберат да предоставят информация за учениците на програмист, за да създадат профили на ученици за достъп до определени приложения. 

Спазване на закона за поверителност на учениците

Училищата могат да използват функции и услуги на Apple за образование в съответствие със задълженията си съгласно COPPA и FERPA в Съединените щати и други приложими закони за поверителност на данните в тези юрисдикции, в които се предлага Apple School Manager. 

Управляемите акаунти Apple ID могат да поискат копие на своите данни, ако им бъде разрешено от тяхната организация в Apple School Manager. Научете повече

Apple съхранява данни от Apple School Manager, управляеми Apple ID, Schoolwork, iTunes U и iCloud в защитени центрове за данни, които са обект на строги стандарти и изисквания за съхранение на данни. Получихме ISO 27001 и 27018 сертификати за внедряване на система за управление на информационната сигурност с мерки за защита на PII в обществена облачна среда.

За да подчертае допълнително своя ангажимент за поверителност, Apple подписа споразумението Гаранция за поверителността на учениците, въведено от Форума за бъдеще на поверителността (FPF) и Асоциацията за софтуерната и информационната индустрия (SIIA).

Допълнителна информация за училища и родители

Научете повече за допълнителните ресурси от Apple и други организации. 

Управление на ученически устройства за училища

За да поддържат учебната среда и вниманието на учениците върху ученето, училищата могат да използват софтуер за управление на мобилни устройства (MDM) за устройства, притежавани от училището, както и устройства, собственост на ученици, донесени в училището. MDM помага на училищните администратори да конфигурират настройките на устройствата и правилата за достъп до мрежата, безопасното уеб съдържание, актуализациите на софтуера и други, както и да разпространяват приложенията и книгите, които учениците използват за своето обучение.

По този начин училището може да гарантира, че устройствата са конфигурирани за най-добър учебен процес, безопасни са за използване и не съдържат разсейващи приложения и уеб страници, които училището не одобрява. 

Ако Вашето училище притежава устройството на ученик, настройките, ограниченията и приложенията за iPad и Mac могат да се конфигурират с MDM софтуер или с Apple Configurator и устройствата могат да се контролират, така че настройките да не могат да бъдат премахнати. Ако вашият ученик донесе собствено устройство в училище, той трябва да се включи в софтуера за управление на училището, за да може устройството му да бъде управлявано. В този случай, тъй като училището не притежава устройството, MDM настройките на устройството могат да бъдат премахнати от ученик или родител по всяко време.

Оценка на поверителността и безопасността на приложенията за класната стая

При избора на приложения за използване в училище, в допълнение към образователната стойност е важно училищата да оценят как приложение, което се разглежда за използване в класната стая, обработва данните на учениците.

Всяко приложение, което се разглежда, трябва да има политика за поверителност, която прозрачно очертава на ясен език как разработчикът обработва следните аспекти:

 • Описание на видовете събирани данни и, в идеалния случай, всички мерки, използвани за свеждане до минимум на събирането на данни. Например приложението за бяла дъска може да не се нуждае от достъп до местоположението на потребителя, докато приложението за картографиране се нуждае.
 • Ще се съхраняват ли данни извън страната на произход? Как разработчикът гарантира, че центровете за данни са защитени и предотвратяват нарушения на сигурността на данните? 
 • Кодирани ли са някои или всички данни, докато се съхраняват? Прехвърлят ли се данни чрез кодирани методи като HTTPS, както се изисква в Apple App Transport Security?
 • Разработчикът използва ли данни само за изричната образователна цел на приложението (напр. не за реклама или изграждане на профили)?
 • Разработчикът споделя ли данни с трети страни? С каква цел?
 • Разработчикът подписал ли Гаранцията за поверителността на учениците?

Училищни ресурси за информиране на родителите за практиките за поверителност и сигурност

Apple разработи Комплект за комуникация, за да помогне на училищните ръководители да съобщават на цялата учебна общност относно тяхната инициатива за обучение с Apple. Комплектът включва шаблони за персонализирана Keynote презентация, която училищните ръководители могат да използват по време на срещи с родители или с управителния съвет, за да разкажат историята на тяхната инициатива, от тяхната визия за обучение с технологии до планирането и изпълнението, както и за техните стратегии за запазване на безопасността на учениците при използване на технологиите. 

Училищата също могат да разпространяватРъководството за поверителност за родителите, за да помогнат на родителите и настойниците да разберат как Apple помага за защитата на поверителността на информацията за учениците.

Възможности за родителите да конфигурират iPad и Mac за своето дете

Родителите могат да използват ограничения, известни също като родителски контрол, за да блокират или ограничават конкретни приложения и функции на устройствата на децата си. Например родителите могат да ограничат съдържание, като филми или музика, според възрастовите оценки, да блокират определени приложения или уебстраници и да ограничат споделянето на лични данни, като местоположението на детето им. 

Училищата често използват профили за конфигурация, които могат да включват подобни ограничения в съответствие с технологичната политика на училището. За да разберете дали устройството ви има профил, отидете на Settings (Настройки) > General (Общи) > Profiles (Профили). За повече информация се свържете с вашия администратор или с лицето, което е настроило профила.

Прочетете повече за инструментите, които предоставяме, за да помогнем на родителите да изберат какво могат да правят децата им със своите устройства на нашата Страница за семейства.

Ресурси, които да помогнат на децата да станат добри цифрови граждани 

Предлагат се множество ресурси, които да помогнат на учениците да станат добри цифрови граждани и които дават насоки на училищата и родителите. Например Common Sense Media разполага с материали както за родители, така и за училища. Родителите и техните ученици трябва също да прегледат технологичната политика на училището си по отношение на приемливо използване, имейл, съхраняване и зареждане на устройства, достъп до съдържание и приложения и други. 

В Apple Store можете да присъствате на безплатни сеанси за деца и родители като част от Програмата Today at Apple.

Common Sense Media предоставя Програма за цифрово гражданство за училища.

Форумът за бъдещето на поверителността предоставя Ръководство за родителите за поверителността на данните на учениците.

 

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: