Относно управляваните Apple ID за образование

Научете как да използвате управлявания Apple ID, който вашата образователна организация ви е назначила.

Тази статия е за потребители, които имат управлявани Apple ID. Ако сте ИТ администратор, научете повече за това как да създавате и използвате управлявани Apple ID с Apple School Manager

Вашата образователна организация може да създаде управлявани Apple ID за инструктори и учащи, които да се използват за образователни цели. Управляваните Apple ID са уникални за вашата организация и са отделни от Apple ID, които създавате за себе си. Можете да свържете вашия управляван Apple ID със същия имейл адрес и телефонен номер, както и вашия личен Apple ID. За разлика от личните Apple ID, ИТ администраторите управляват услугите, до които може да има достъп вашият управляван Apple ID.

Проверете наличието на функциите

Вашето училище или район могат да използват управлявани Apple ID за влизане в споделен iPad и достъп до услугите на Apple. Тези услуги включват iCloud и Schoolwork и можете да си работите съвместно с други потребители във вашата организация в Pages, Numbers и Keynote. Управляваните Apple ID също включват 200 ГБ съхранение в iCloud.

За да се запази фокусът върху образованието, тези услуги са деактивирани за управлявани Apple ID: 

 • Закупуване в App Store
 • Закупуване в iTunes Store
 • Закупуване в Book Store
 • Устройства, свързани с HomeKit
 • Apple Pay
 • Find My
 • iCloud Mail (Поща в iCloud)
 • iCloud Keychain (въпреки че елементите на ключодържателя се запазват и възстановяват на споделени устройства iPad)
 • iCloud Family Sharing (Семейно споделяне на iCloud)

Тъй като управляваните Apple ID не могат да правят покупки, администраторите назначават съдържание на вашия управляван Apple ID или назначени устройства.

Администраторите могат да активират или дезактивират следните услуги за управлявани Apple ID:

 • FaceTime
 • iMessage
 • Споделяне на снимки и документи на Pages, Numbers и Keynote във или извън вашата организация
 • Търсене на други управлявани Apple ID във вашата организация
 • Възможността да поискате копие на данните, свързани с вашия управляван Apple ID

Не всички услуги са налични във всички държави или региони.

Относно вашето потребителско име и парола

След като организацията ви създаде вашия акаунт, можете да използвате своя управляван Apple ID. Управляваният Apple ID може да съдържа името на организацията или „appleid“. Идентификационният ви номер може например да изглежда така: johnappleseed@appleid.myschool.edu. Ако вашата организация активира федерирано удостоверяване, можете да използвате своето потребителско име и парола за Azure AD като своя управляван Apple ID.

Администраторът на Apple School Manager на вашата организация конфигурира името на акаунта. Ако има грешка в потребителското ви име или трябва да промените информацията за акаунта си, се свържете с администратора на вашата организация.

Създаване на вашата парола

Когато влезете в своя управляван Apple ID за първи път, използвайте временната парола, която ви предоставя вашият инструктор или администратор. След като влезете, ще бъдете подканени да настроите нова парола. Трябва да завършите настройката на вашата парола, за да можете да влезете в някои услуги на Apple, като кредитния портал на програмата за покупки на едро (VPP).

Ако сте мениджър, инструктор или друг член на персонала, влезте в appleid.apple.com на вашето Mac или iOS устройство, за да настроите вашата парола. Трябва да използвате стандартна парола, която съдържа осем или повече цифри и букви.

Ако сте учащ, можете да използвате шестцифрена или четирицифрена парола вместо стандартна парола. Администраторът на учебното заведение определя колко сложна трябва да бъде вашата парола. За да настроите паролата си, влезте на споделен iPad или влезте в iCloud на училищно устройство. 

Нулиране на вашата парола

За разлика от личните Apple ID, паролата ви се нулира от вашия администратор. Следвайте тези стъпки, за да създадете нова парола:

 1. Свържете се с вашия администратор, за да получите временна парола.
 2. Използвайте временната си парола, за да влезете в споделен iPad, или влезте в iCloud на вашето устройство. Или ако ролята ви има достъп, влезте в Apple School Manager с вашата временна парола.
 3. Създайте нова парола.

Паролите на управляваните Apple ID не могат да се нулират от страницата на акаунта на Apple ID или iforgot.apple.com.

Влизане с вашия управляван Apple ID

За да влезете в устройства, които са настроени с Apple School Manager, използвайте вашия управляван Apple ID и парола. За да влезете в устройства, които не са създадени с Apple School Manager, изпълнете стъпките за вашата роля:

 • Учащи: използвайте вашия управляван Apple ID, парола и шестцифрен код за потвърждение. Вашето учебно заведение или администратор предоставя този код, който изтича след една година.
 • Мениджъри, инструктори или други членове на персонала: използвайте своя управляван Apple ID и парола с двуфакторно удостоверяване.

Администраторски достъп до вашия акаунт

Организацията, която издава вашия управляван Apple ID, притежава вашия акаунт. Вашите ИТ администратори могат да осъществяват достъп до вашия акаунт по всяко време и да извършат следните промени:

 • Ограничаване на достъпа до вашия акаунт
 • Премахване на вашия акаунт
 • Актуализиране на информацията за вашия акаунт

Проверете политиката на администратора, мениджърите или инструкторите ви за личното използване на управлявани Apple ID.

Актуализиране на информацията за вашия акаунт

Ако сте мениджър, инструктор или друг служител, използвайтестраницата на акаунта на Apple ID, за да управлявате и актуализирате информацията за вашия акаунт. За да промените вашите доверени устройства, трябва да сте администратор, мениджър или инструктор.

Ако сте учащ, се консултирайте с администратор, за да актуализирате информацията за вашия акаунт. 

Дата на публикуване: