Помогнете на вашето дете да настрои iPhone, iPad или iPod touch

Настройте устройството на детето си, така че то да може да използва Family Sharing (Семейно споделяне), да обезпечи безопасността на устройството си и др. Ако вече сте настроили устройството на детето си, пак можете да задавате настройки и да настройвате функции.

Настройване на Face ID, Touch ID или код за достъп

Настройте код за достъп, който да използва детето ви, за да отключва устройството. Не използвайте един и същи код за достъп на устройството на детето си и на собственото си устройство. Напомнете на детето си да не споделя кода си за достъп.

Можете също така да настроите Face ID или Touch ID, така че да можете да отключвате устройството с един поглед или докосване. Можете да впишете Alternate Appearance (Друго лице) за Face ID и до пет пръстови отпечатъка, така че добавете тези на вашето дете и вашите собствени.

Настройте код за достъп.

Настройте Face ID.

Настройте Touch ID.
 

Уверете се, че детето ви има собствен Apple ID

Apple ID е акаунтът, който използвате с Messages (Съобщения), App Store и други услуги на Apple. Всеки трябва да има свой собствен Apple ID, така че не споделяйте своя Apple ID с детето си. Ако детето ви използва вашия Apple ID, то ще има достъп до цялото ви лично съдържание, включително текстови съобщения и снимки.

Ако детето ви няма Apple ID, можете да му създадете Apple ID, когато настройвате Family Sharing (Семейно споделяне).

Ако детето ви вече има Apple ID, то трябва да продължи да го използва. Помолете детето си да влезе на appleid.apple.com и се уверете, че рожденият му ден е правилен.
 

Настройване на Family Sharing (Семейно споделяне)

С Family Sharing (Семейно споделяне) можете автоматично да споделяте местоположението си с членове на семейството. И ако устройството на член на семейството липсва, можете да го намерите на карта с приложението Find My (Намери моя).

Семействата могат също да споделят абонаменти като Apple Music, хранилище на iCloud и др. Още членовете на семейството могат да споделят покупки от App Store, iTunes Store, приложението Apple TV и Apple Books.

Настройте Family Sharing (Семейно споделяне).

Уверете се, че функцията Find My (Намери моя) е включена

Настройване на функциите за родителски надзор

Ако искате да блокирате или ограничите определени приложения и функции на iPhone на детето си, настройте функциите за родителски надзор. Можете да ограничите точно определено съдържание, да предотвратите покупки и изтегляния, да зададете ограничения за игри и др.

Настройте функциите за родителски надзор.
 

Включване на функцията Ask to Buy (Запитване за закупуване)

Ако искате децата да получат разрешение, преди да закупят стоки, да изтеглят безплатни приложения или да се впишат за абонамент, настройте функцията Ask to Buy (Запитване за закупуване). Функцията Ask to Buy (Запитване за закупуване) е автоматично включена за деца под 13 години.

Настройте функцията Ask to Buy (Запитване за закупуване).
 

Дата на публикуване: