Слушане с пространствено аудио с AirPods и Beats

Пространственото аудио с динамично проследяване на главата създава звук като в киносалон, когато гледате филм или видео, и така създава усещането, че звукът ви заобикаля от всички посоки.

Какво е необходимо

 • AirPods Pro (1-во или 2-ро поколение), AirPods Max, AirPods (3-то поколение) или Beats Fit Pro

 • Вградените високоговорители на iPhone 7 или по-нов модел, или на някой от следните модели iPad:

  • iPad Pro 12,9‑инчов (3-то поколение) или по-нов

  • iPad Pro 11‑инчов

  • iPad Air (3-то поколение) или по-нов

  • iPad (6-о поколение) или по-нов

  • iPad mini (5-о поколение) или по-нов

 • iOS или iPadOS 15.1 или по-нова версия

 • Вградените високоговорители на Компютър Mac с Apple silicon

 • Apple TV 4K с tvOS 15 или по-нова версия

 • Аудиовизуално съдържание от поддържано приложение

Включване на пространствено аудио

Научете как да включвате пространствено аудио на вашия iPhone, iPad, Mac или Apple TV.

Включване на пространственото аудио на вашия iPhone или iPad

 1. Уверете се, че сте сложили AirPods Pro (1-во или 2-ро поколение), AirPods Max, AirPods (3-то поколение) или Beats Fit Pro и че те са свързани към вашия iPhone или iPad.

 2. Отворете Control Center (Контролен център) на вашия iPhone или на вашия iPad.

 3. Натиснете и задръжте контрола на звука, за да включите пространственото аудио, когато слушате многоканално съдържание, или Spatialize Stereo (Пространствено стерео), когато слушате двуканално стерео съдържание. Това ви показва и иконите за състояние.

 4. Когато включите пространственото аудио с проследяване на главата, звукът се регулира въз основа на движението на главата ви. За да включите пространственото аудио и динамичното проследяване на главата, натиснете Head Tracked (Проследяване на главата). За да включите само пространственото аудио, натиснете Fixed (Фиксирано). За да изключите пространственото аудио и динамичното проследяване на главата, натиснете Off (Изкл.).

Включване на пространствено аудио на вашия Mac с Apple silicon

 1. Уверете се, че сте сложили AirPods Pro (1-во или 2-ро поколение), AirPods Max, AirPods (3-то поколение) или Beats Fit Pro и че те са свързани към вашия Mac.

 2. Щракнете върху иконата на AirPods или Beats в лентата на менюто, за да видите посочено Spatial Audio (Пространствено аудио), когато слушате многоканално съдържание, или Spatialize Stereo (Пространствено стерео), когато слушате двуканално стерео съдържание.

 3. Щракнете върху Head Tracked (Проследяване на главата), за да включите пространственото аудио и динамичното проследяване на главата. За да включите само пространственото аудио, щракнете върху Fixed (Фиксирано). За да изключите пространственото аудио и динамичното проследяване на главата, щракнете върху Off (Изкл.).

Включване на пространствено аудио на вашия Apple TV

 1. Уверете се, че сте сложили AirPods Pro (1-во или 2-ро поколение), AirPods Max, AirPods (3-то поколение) или Beats Fit Pro и че те са свързани към вашия Apple TV.

 2. Отворете Settings (Настройки) > Remotes and Devices (Дистанционни и устройства) > Bluetooth. Или може да натиснете и задържите бутона Home (Начало) на Siri Remote, докато възпроизвеждате аудио-визуално съдържание в поддържано приложение.

 3. От списъка изберете своите AirPods или Beats.

 4. Изберете пространствено аудио, докато възпроизвеждате многоканално съдържание, или пространствено стерео, докато възпроизвеждате двуканално стерео съдържание. Това ви показва и иконите за състояние.

Някои настройки на устройството, включително Follow iPhone (Следвай iPhone), Balance (Баланс), Mono audio (Звук само от едната слушалка) и Headphone Accommodations (Нагласяне на слушалки) може да повлияе на работата на пространственото аудио.

Дата на публикуване: