Språk

iCloud: Arkivering och kopiering av iCloud-data

Läs om hur du gör kopior av de olika typer av data du använder med iCloud.

Det är en bra idé att göra en kopia av de data du använder med iCloud och förvara den på ett säkert ställe. Om du oavsiktligt råkar radera en viktig kontakt, ett e-postmeddelande eller ett dokument kan du hämta det från kopian. Anvisningarna nedan förklarar hur du gör en kopia av data för vart och ett av dina program.

Visa allt | Dölj allt

Bokmärken

Exportera en kopia av dina Safari-bokmärken

 1. Välj Arkiv > Exportera bokmärken.
 2. Välj en plats på datorn för den exporterade filen och klicka på Spara. Filnamnet blir Safari Bookmarks.html om du inte ändrar det.

Exportera en kopia av dina Firefox-bokmärken

Läs Mozillas anvisningar för att exportera bokmärken.

Exportera en kopia av dina Google Chrome-bokmärken

Läs Googles anvisningar för att exportera bokmärken.

Exportera en kopia av dina Internet Explorer-favoriter (bokmärken)

Läs Microsofts anvisningar för att exportera favoriter.

Kalendrar

Exportera en kalender i OS X Mountain Lion och senare

Läs anvisningarna för att exportera kalendrar.

Exportera en kalender i OS X Lion

 1. Öppna iCal.
 2. Klicka på Kalender-knapparna för att visa kalenderlistan om den inte redan visas.
 3. Välj en kalender på kalenderlistan.
 4. Välj Arkiv > Exportera > Exportera.
 5. Ange en plats på datorn där du vill spara kalendern. Klicka på Exportera.
 6. Gör om proceduren med varje kalender du vill kopiera.

Hämta en kalender från iCloud.com

 1. Gå till iCloud Kalender på iCloud.com och logga in med ditt Apple-ID för iCloud.
 2. Dela en kalender med andra.
 3. Kopiera URL:en (webbadressen) för den delade kalendern och klistra in den i adressfältet i din webbläsare. Tryck inte på Enter- eller returtangenten ännu.
 4. Ändra ”webcal” till ”http” och tryck på Enter- eller returtangenten. En ICS-fil hämtas till standardplatsen för hämtningar.
 5. Lägg till kalendern i en kalenderklient som Kalender eller iCal på en Mac-dator eller Outlook på en Windows-dator.
 6. Sluta dela den delade kalendern.

Exportera en kalender i Outlook 2007 eller senare

 1. Öppna Outlook.
 2. Markera den kalender du vill kopiera i kalenderlistan. Avmarkera alla andra kalendrar.
 3. Välj Arkiv > Spara som.
 4. Klicka på Fler alternativ för att justera vilket datumintervall och vilken mängd information du vill inkludera i kalendern (detta varierar beroende på vilken version av Outlook du har). Klicka på OK.
 5. Välj en plats på datorn där du vill spara kalendern och klicka på Spara.
 6. Upprepa med varje kalender du vill kopiera.

Kontakter

Exportera kontakter i OS X Mountain Lion och senare, samt Adressbok i OS X Lion

 1. Öppna Kontakter eller Adressbok.
 2. Välj Innehåll > Grupper. (I OS X Mavericks väljer du Innehåll > Visa grupper.)
 3. Markera Alla kontakter i listan Grupper.
 4. Välj Arkiv > Exportera > Exportera vCard.
 5. Välj en plats på datorn där du vill spara filen och klicka på Spara.

Obs! Om du använder Grupper bör du överväga att arkivera hela databasen i Kontakter eller Adressbok. Standardmetoden för vCard som beskrivs ovan kopierar kontakter men inte dina Grupper. Arkiv är mer komplicerade men kan i vissa fall inte återställa data på korrekt sätt för iCloud-medlemmar då de är anslutna till internet. Om du använder Grupper bör du använda båda typerna av säkerhetskopiering.

 • I OS X Mountain Lion och senare öppnar du Kontakter och väljer Arkiv > Exportera > Kontakter-arkiv.
 • I OS X Lion öppnar du Adressbok och väljer Arkiv > Exportera > Adressboksarkiv.

Exportera kontakter från iCloud.com

Läs anvisningarna för att exportera iCloud-kontaktinformation som en vCard-fil.

Exportera kontakter i Outlook 2007 eller senare

Läs Microsofts anvisningar för att exportera kontakter.

Dokument

Kopiera dokument i OS X Mountain Lion och senare

 1. Öppna programmet som användes för att skapa dokumentet och välj sedan Arkiv > Öppna.
 2. Klicka på iCloud i övre vänstra hörnet av dialogrutan Öppna.
 3. Öppna det dokument du vill kopiera och håll sedan ned alternativtangenten och välj Arkiv > Spara som.
 4. Välj en plats på datorn där du vill spara dokumentet och klicka på Spara.

Obs! I OS X Mountain Lion och senare är filer för Förhandsvisning och Textredigerare som lagras i iCloud enbart tillgängliga från iCloud-listan i dialogrutan Öppna. De är inte tillgängliga på iCloud.com.

Hämta kopior av iWork-dokument

 1. Logga in på iCloud.com på en Mac- eller Windows-dator och öppna det program du använde för att skapa dokumentet du vill hämta (Pages, Numbers eller Keynote).
 2. Markera dokumentet och välj alternativet Hämta från popupmenyn Åtgärd (kugghjulet). Dokumentet hämtas till standardplatsen för hämtningar.

Kopiera dokument som skapats med tredjepartsprogram

För dokument som lagrats i iCloud som skapats med tredjepartsprogram, kontaktar du programmets utvecklare för mer information om hur du gör en kopia av programmets data.

iTunes-molnet

iTunes-molnet är ett sätt att komma åt tidigare inköp av musik, filmer och TV-program från alla dina enheter. Om du vill göra en fullständig säkerhetskopia är det en bra idé att även göra en kopia av dina iTunes-data. Läs om hur du säkerhetskopierar iTunes-biblioteket till en extern hårddisk.

E-post och anteckningar

Kopiera e-post i OS X Lion och senare

Läs anvisningarna för att använda Mail i OS X för att flytta, radera eller kopiera iCloud-meddelanden.

Kopiera anteckningar

Öppna appen Anteckningar på iCloud.com. Kopiera texten i varje anteckning och klistra in den i ett dokument på datorn, t.ex. ett Pages- eller Textredigerare-dokument. Spara dokumentet på datorn.

Min bildström

Kopiera Min bildström i iOS 6 och iOS 7

Du kanske redan har en kopia av bilderna i Min bildström:

 • I OS X importeras bilderna i Min bildström automatiskt till ditt iPhoto- eller Aperture-bibliotek, om inte My Photo Stream (Min bildström) och Automatic Import (Automatisk import) är avstängt i iPhoto- eller Aperture-inställningarna.
 • I Windows importeras bilderna i Min bildström automatiskt när Min bildström är aktiverat i iCloud-kontrollpanelen.

Följ de här stegen för att kopiera bilder manuellt från Min bildström:

 • I iOS 7:
  1. Öppna Bilder, tryck på Album och tryck sedan på Min bildström.
  2. Spara bilder med någon av följande metoder:
   • Tryck på en bild för att öppna den och tryck sedan på Dela . Om du vill välja fler bilder rullar du bilderna åt vänster eller höger och trycker på de du vill spara. Tryck på Spara i kamerarullen. (Om du använder en iPhone 4s eller iPhone 4 trycker du på Nästa och sedan på Spara i kamerarullen.)
   • Tryck på Välj och sedan på de bilder du vill spara. Tryck på Dela och sedan på Spara i kamerarullen.
  3. Spara kamerarullen på datorn.
 • I iOS 6:
  1. Öppna Bilder, tryck på Bildström och tryck sedan på Min bildström.
  2. Spara bilder med någon av följande metoder:
   • Öppna en bild genom att trycka på den. Tryck på Dela och sedan på Spara i kamerarullen.
   • Tryck på Redigera och sedan på de bilder du vill spara. Tryck på Dela och sedan på Spara i kamerarullen.
  3. Spara kamerarullen på datorn.

Följ de här stegen för att kopiera bilder och videor manuellt från en delad bildström som du prenumererar på:

 • I iOS 7:
  1. Öppna Bilder och tryck sedan på Delat.
  2. Tryck på namnet på den delade bildströmmen.
  3. Spara bilder på något av följande sätt:
   • Tryck på en bild för att öppna den och tryck sedan på Dela . Om du vill välja fler bilder rullar du bilderna åt vänster eller höger och trycker på de du vill spara. Tryck på Spara i kamerarullen. (Om du använder en iPhone 4s eller iPhone 4 trycker du på Nästa och sedan på Spara i kamerarullen.)
   • Tryck på Välj och sedan på de bilder du vill spara. Tryck på Dela och sedan på Spara i kamerarullen.
  4. Spara kamerarullen på datorn.
 • I iOS 6:
  1. Öppna Bilder och tryck på Bildström.
  2. Tryck på namnet på den delade bildströmmen.
  3. Spara bilder på något av följande sätt:
   • Öppna en bild genom att trycka på den. Tryck på Dela och sedan på Spara i kamerarullen.
   • Tryck på Redigera och sedan på de bilder du vill spara. Tryck på Dela och sedan på Spara i kamerarullen.
  4. Spara kamerarullen på datorn.

Obs! Eventuella kommentarer eller gillanden som bifogats till en bild i en delad bildström sparas inte.

Kopiera Min bildström i OS X Lion och senare

Du kanske redan har en kopia av bilderna i Min bildström. I OS X importeras bilderna i Min bildström automatiskt till ditt iPhoto- eller Aperture-bibliotek, om inte My Photo Stream (Min bildström) och Automatic Import (Automatisk import) är avstängt i iPhoto- eller Aperture-inställningarna.

Följ de här stegen för att importera bilder manuellt till ditt iPhoto-bibliotek:

 1. Anslut iOS-enheten till datorn.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill importera alla nya bilder som visas i iPhoto-fönstret, klickar du på knappen Importera som visar antalet bilder.
  • Om du vill importera ett urval bilder håller du in kommandotangenten medan du klickar på miniatyrbilder eller drar för att markera en grupp bilder. Klicka sedan på Importera markerade.
 3. Om du vill göra en säkerhetskopia av ditt iPhoto-bibliotek läser du iPhoto '11: Säkerhetskopiera iPhoto-biblioteket.

Följ de här stegen för att importera bilder manuellt till Aperture-biblioteket:

 1. I Library inspector (Biblioteksgranskaren) markerar du Photo Stream (Bildström) och dubbelklickar sedan på My Photo Stream (Min bildström).
 2. Markera de bilder du vill importera i din bildström och dra dem sedan till ett projekt eller album i Library inspector (Biblioteksgranskaren).
 3. Om du vill skapa en säkerhetskopia av Aperture-biblioteket läser du översikten över säkerhetskopiering i Aperture.

Kopiera Min bildström i Windows

Alla bilder i Min bildström sparas automatiskt på din Windows-dator och är tillgängliga även om du stänger av Bilder i iCloud-kontrollpanelen. Om du vill spara bilder och videor från en delad ström måste du först spara dem till en annan mapp på hårddisken:

 1. I Windows 8 går du till Startskärmen och klickar på iCloud-panelen. I Windows 7 väljer du Start-menyn > Alla program > iCloud > iCloud.
 2. I iCloud-kontrollpanelen klickar du på knappen Alternativ bredvid Bilder (eller Bildström). Anteckna sökvägen som visas under Plats för iCloud-foton.
 3. Öppna ett mappfönster i Filutforskaren (Windows 8) eller Utforskaren (Windows 7).
 4. Navigera till mappen iCloud-bilder med hjälp av den sökväg du antecknade tidigare i iCloud-kontrollpanelen. Öppna mappen Delat.
 5. Markera de bilder du vill spara och kopiera dem sedan till en annan mapp på hårddisken. Var noga med att inkludera den här mappen om du säkerhetskopierar datorns hårddisk till en annan enhet eller tjänst.

Obs! Information om hur du säkerhetskopierar din Windows-dator finns på Microsoft Support.

Påminnelser

Exportera påminnelser i OS X Mountain Lion och senare

Läs anvisningarna för att exportera påminnelser i Mountain Lion. Du kan även använda de här anvisningarna om du vill exportera påminnelser i OS X Mavericks.

Exportera en påminnelselista i OS X Lion

 1. Öppna iCal och klicka på Påminnelser. Om du inte ser popuplistan Påminnelser väljer du Innehåll > Visa påminnelser.
 2. Håll ned kontrolltangenten, klicka på namnet på den påminnelselista som innehåller de påminnelser du vill exportera och välj Exportera från popupmenyn.
 3. Välj en plats på datorn där du vill spara filen och klicka på Exportera. Påminnelserna exporteras som en .ics-fil.


Ytterligare information
Om du sparar kopior av dina programdata på datorn, bör du säkerhetskopiera datorn till en lagringsenhet eller -tjänst regelbundet. Du bör också säkerhetskopiera dina iOS-enheter regelbundet. Om du har en säkerhetskopia kan du återställa dina data om datorn eller iOS-enheten skadas eller går förlorad.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad: 2014-mar-28
Var detta till hjälp?
Ja
Nej
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
Skriv ut den här sidan.
 • Senast ändrad: 2014-mar-28
 • Artikel: HT4910
 • Visningar:

  2935215
 • Betyg:
  • 39.0

  (21 svar)