iTunes Store、App Store 和 iBooks Store 重新下载的可用性

了解您可以从您所在国家或地区重新下载哪些内容。

您可以在 iPhone、iPad、iPod touch、Mac、PC 或 Apple TV1上重新下载您从 iTunes Store、iBooks Store 或 App Store 购买的内容,而无需支付任何额外的费用。

在下文中找到您所在的国家或地区,以查看哪些内容可以重新下载,然后了解如何重新下载您的内容

1 您可以在 Apple TV 上流化视频内容,但内容不会下载到您的设备上。

 


阿尔巴尼亚

 • 应用
 • 图书阿尔及利亚

 • 应用
 • 图书

 


安哥拉

 • 应用
 • 图书

 


安圭拉

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


安提瓜和巴布达

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


阿根廷

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


亚美尼亚

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


澳大利亚

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 电视节目
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


奥地利

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


阿塞拜疆

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


巴哈马

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


巴林

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


巴巴多斯

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


白俄罗斯

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


比利时

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


伯利兹

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


贝宁

 • 应用
 • 图书

 


百慕大

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


不丹

 • 应用
 • 图书

 


玻利维亚

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


博茨瓦纳

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


巴西

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


英属维尔京群岛

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


文莱

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


保加利亚

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


布基纳法索

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


柬埔寨

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


加拿大

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 电视节目
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


佛得角

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


开曼群岛

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


乍得

 • 应用
 • 图书

 


智利

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


中国内地

 • 应用

 


哥伦比亚

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


刚果共和国

 • 应用
 • 图书

 


哥斯达黎加

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


克罗地亚

 • 应用
 • 图书

 


塞浦路斯

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


捷克共和国

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


丹麦

 • 音乐
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


多米尼克

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 提示音和铃声3

 


多米尼加共和国

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


厄瓜多尔

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


埃及

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


萨尔瓦多

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


爱沙尼亚

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


斐济

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3


芬兰

 • 音乐
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


法国

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 电视节目
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


冈比亚共和国

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3


德国

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 电视节目
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


加纳

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


希腊

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


格林纳达

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


危地马拉

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


几内亚比绍

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


圭亚那

 • 应用
 • 图书

 


洪都拉斯

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


中国香港

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


匈牙利

 • 音乐
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


冰岛

 • 应用
 • 图书

 


印度

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


印度尼西亚

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


爱尔兰

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


以色列

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


意大利

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


牙买加

 • 应用
 • 图书

 


日本

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


约旦

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


哈萨克斯坦

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


肯尼亚

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


科威特

 • 应用
 • 图书

 


吉尔吉斯斯坦

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


老挝

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


拉脱维亚

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


黎巴嫩

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


利比里亚

 • 应用
 • 图书

 


立陶宛

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


卢森堡

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


中国澳门

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


马其顿

 • 应用
 • 图书

 


马达加斯加

 • 应用
 • 图书

 


马拉维

 • 应用
 • 图书

 


马来西亚

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


马里

 • 应用
 • 图书

 


马耳他共和国

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


毛里塔尼亚

 • 应用
 • 图书

 


毛里求斯

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


墨西哥

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


密克罗尼西亚联邦

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


摩尔多瓦

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


蒙古

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


蒙特塞拉特岛

 • 应用
 • 图书

 


莫桑比克

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


纳米比亚

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


尼泊尔

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


荷兰

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


新西兰

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


尼加拉瓜

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


尼日尔

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


尼日利亚

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3


挪威

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


阿曼

 • 音乐
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


巴基斯坦

 • 应用
 • 图书

 


帕劳

 • 应用
 • 图书

 


巴拿马

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


巴布亚新几内亚

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3


巴拉圭

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


秘鲁

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


菲律宾

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


波兰

 • 音乐
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


葡萄牙

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


卡塔尔

 • 音乐
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


罗马尼亚

 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


俄罗斯

 • 音乐
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


圣基茨岛和尼维斯

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


圣卢西亚

 • 应用
 • 图书

 


圣文森特和格林纳丁斯

 • 应用
 • 图书

 


圣多美和普林西比

 • 应用
 • 图书

 


沙特阿拉伯

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


塞内加尔

 • 应用
 • 图书

 


塞舌尔

 • 应用
 • 图书

 


塞拉利昂

 • 应用
 • 图书

 


新加坡

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


斯洛伐克

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


斯洛文尼亚

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


所罗门群岛

 • 应用
 • 图书

 


南非

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


韩国

 • 应用
 • 图书

 


西班牙

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


斯里兰卡

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


苏里南

 • 应用
 • 图书

 


斯威士兰

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


瑞典

 • 音乐
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


瑞士

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


中国台湾

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


塔吉克斯坦

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


坦桑尼亚

 • 应用
 • 图书

 


泰国

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


特立尼达和多巴哥

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


突尼斯

 • 应用
 • 图书

 


土耳其

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


土库曼斯坦

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


特克斯和凯科斯

 • 应用
 • 图书

 


乌干达

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


乌克兰

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


阿拉伯联合酋长国

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


英国

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 电视节目
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


美国

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 电视节目
 • 应用
 • 图书
 • 有声读物
 • 提示音和铃声3

 


乌拉圭

 • 应用
 • 图书

 


乌兹别克斯坦

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


委内瑞拉

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


越南

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 


也门

 • 应用
 • 图书

 


津巴布韦

 • 音乐
 • 音乐视频
 • 影片2
 • 应用
 • 图书
 • 提示音和铃声3

 

返回顶部>

 

2 之前购买的部分影片可能不会显示在您的云端资料库中。

3 您可能无法重新下载之前购买的部分提示音和铃声。

 

进一步了解

商店和内容的适用情况可能因国家或地区而异。

发布日期: