Nâng cấp lên macOS Ventura

Kiểm tra khả năng tương thích

macOS Ventura hỗ trợ hầu hết các kiểu máy Mac từ 2017 trở lên.

Tạo bản sao lưu

Trước khi nâng cấp, hãy sao lưu máy Mac bằng Time Machine. 

Giải phóng dung lượng

Bạn cần thêm dung lượng lưu trữ để nâng cấp? Hãy tìm hiểu cách giải phóng dung lượng bằng các công cụ đi kèm với máy Mac.

Nâng cấp lên macOS Ventura

Từ menu Apple  ở góc màn hình, hãy chọn Tùy chọn hệ thống, sau đó bấm vào Cập nhật phần mềm.

Tài nguyên

Hướng dẫn sử dụng

Tìm hiểu về các tính năng và khám phá tất cả những gì macOS có thể làm.

Hỗ trợ về macOS

Nhận trợ giúp về cách sử dụng macOS, tìm hiểu về các tính năng mới và nhiều nội dung khác.