Cửa sổ Safari đang hiển thị thanh bên có một Nhóm tab được chọn.

Bắt đầu với Safari trên máy Mac

Tìm hiểu các thông tin cơ bản để nhanh chóng thành thạo. Đi tới trang web, tìm kiếm trên web, đặt trang chủ và đánh dấu các trang web bạn muốn truy cập lại.

Cách bắt đầu với Safari

Cửa sổ Safari đang hiển thị Nhóm tab được chia sẻ và cửa sổ đang liệt kê mọi người trong nhóm.

Chia sẻ Nhóm tab

Cộng tác với bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp đang duyệt nhóm tab được chia sẻ.

Cách chia sẻ Nhóm tab và cộng tác trong Safari

Một cửa sổ đang hiển thị cài đặt Safari cho trang web, với “Chia sẻ trên các thiết bị” được chọn ở bên dưới thanh bên.

Đồng bộ hóa cài đặt trang web trên các thiết bị

Sử dụng các cài đặt bạn đã chọn cho một trang web trên tất cả các thiết bị Apple của bạn mà bạn đăng nhập bằng cùng một ID Apple.

Cách chia sẻ cài đặt trong Safari

Cửa sổ để nhập thông tin thẻ tín dụng, bao gồm mã bảo mật của thẻ.

Tự động điền thẻ tín dụng bằng mã bảo mật

Hoàn thành đơn đặt hàng trực tuyến bằng thông tin thẻ tín dụng đã lưu trước đây, bao gồm mã bảo mật.

Cách tự động điền thông tin thẻ tín dụng trong Safari

Các cửa sổ chồng chéo.

Cho phép cửa sổ bật lên

Chọn trang web nào có thể hiển thị cửa sổ bật lên.

Cho phép cửa sổ bật lên

Biểu tượng Thùng rác.

Nhận được cookie?

Xóa các cookie mà trang web lưu trữ trên máy Mac của bạn – hoặc cho phép chúng.

Xóa hoặc bật cookie

Trường Tìm kiếm thông minh cho cửa sổ Duyệt riêng tư và cho cửa sổ bình thường.

Duyệt riêng tư

Giữ riêng tư lịch sử duyệt của bạn.

Sử dụng duyệt riêng tư

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng Safari, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Safari.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.