Trang bắt đầu của Safari, đang hiển thị các trang web ưa thích, tóm tắt Báo cáo quyền riêng tư và tùy chọn tùy chỉnh.

Tùy chỉnh trang bắt đầu của bạn

Chọn hình nền và liên kết bạn muốn xem khi mở các cửa sổ và tab.

Cách tùy chỉnh trang bắt đầu trong Safari

Cửa sổ Safari với một vài tab đang mở, với con trỏ lên trên tab đang hiển thị bản xem trước của trang web.

Xem trước nội dung tab

Giữ con trỏ lên trên tab để nhận bản xem trước tức thì của nội dung trong tab.

Cách sử dụng các tab cho các trang web trong Safari

Trang Mac App Store chính. Thanh bên ở bên trái bao gồm các liên kết đến các khu vực khác nhau của cửa hàng, như Arcade và Sáng tạo cũng như Danh mục được chọn. Ở bên phải là danh mục các phần mở rộng của Safari.

Mở rộng Safari với các phần mở rộng

Tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách nhận các phần mở rộng của Safari từ Mac App Store.

Cách tải phần mở rộng để tùy chỉnh Safari

Trang web tiếng Tây Ban Nha. Trường Tìm kiếm thông minh bao gồm nút Dịch và hiển thị danh sách các ngôn ngữ có sẵn.

Dịch trang web (Beta)

Xem lập tức trang web ở một ngôn ngữ khác.

Cách dịch trang web

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng Safari, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Safari.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.