Bộ chọn mẫu, đang hiển thị một hàng các danh mục dọc trên cùng mà bạn có thể chạm để lọc các tùy chọn. Bên dưới là các hình thu nhỏ của các mẫu được thiết kế sẵn được sắp xếp theo các hàng theo danh mục, bắt đầu với Gần đây ở trên cùng và theo sau là Cở bản và Báo cáo. Nút Xem tất cả sẽ xuất hiện phía trên và ở bên phải của từng hàng danh mục.

Bắt đầu với mẫu

Tất cả tài liệu bắt đầu với mẫu – một mô hình mà bạn có thể sử dụng làm điểm bắt đầu. Bạn có thể tạo tài liệu soạn thảo văn bản, chẳng hạn như báo cáo và thư, và tài liệu bố cục trang, chẳng hạn như áp phích và bản tin. Chỉ cần thay thế hình ảnh và văn bản mẫu bằng nội dung của riêng bạn.

Giới thiệu về tài liệu soạn thảo văn bản và tài liệu bố cục trang

Menu Chèn với các nút dọc trên cùng để thêm các bảng, biểu đồ, hình và phương tiện. Hình được chọn và menu của hình đó hiển thị một hàng các danh mục với nút Tìm kiếm ở bên trái. Danh mục Hoạt động được chọn và các hình xuất hiện bên dưới.

Thêm bảng, ảnh, bản vẽ và các nội dung khác

Thêm đối tượng như bảng, biểu đồ, hình và phương tiện (hình ảnh, bản vẽ, âm thanh và video) vào tài liệu của bạn. Bạn có thể tạo lớp các đối tượng, định cỡ lại chúng và đặt chúng ở bất cứ đâu trên trang.

Giới thiệu về hình ảnh, biểu đồ và các đối tượng khác

Hình có văn bản chạy quanh ở ba phía.

Tùy chỉnh mọi chi tiết

Thay đổi hình thức của văn bản, thêm bóng đổ rơi vào hình ảnh, tô màu cho hình và các tính năng khác – bạn có thể sửa đổi mọi thứ trong tài liệu. Bạn thậm chí có thể ngắt dòng văn bản quanh các hình ảnh, liên kết các hộp văn bản để văn bản chạy từ một hộp sang hộp tiếp theo hoặc sử dụng tính năng hợp nhất thư để tự động cá nhân hóa nhiều tài liệu.

Giới thiệu về Pages

Bộ chọn mẫu với các mẫu sách hướng dọc ở đầu và hướng ngang ở bên dưới.

Trở thành nhà xuất bản

Pages bao gồm các mẫu sách để giúp bạn tạo sách tương tác ở định dạng EPUB. Thêm văn bản và hình ảnh—thậm chí cả bảng mục lục. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn thậm chí có thể làm cho sách của mình có sẵn để mua hoặc tải về trong Apple Books.

Giới thiệu về tạo sách

Menu cộng tác đang hiển thị tên của những người đang cộng tác trên tài liệu.

Cộng tác trong thời gian thực

Mời những người khác làm việc cùng bạn trong tài liệu của bạn. Mọi người bạn mời đều có thể xem các thay đổi khi các thay đổi đó được thực hiện, tuy nhiên, bạn sẽ kiểm soát những ai có thể sửa hoặc chỉ xem tài liệu.

Giới thiệu về cộng tác

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng Pages 14.0 trên iPad. (Để xem phiên bản của Pages mà bạn có, hãy đi tới Cài đặt  > Pages.) Để khám phá Hướng dẫn sử dụng Pages, hãy chạm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ vào trường tìm kiếm.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Pages.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.