MacBook Pro với bộ chọn mẫu Numbers mở trên màn hình. Danh mục Tất cả mẫu được chọn ở bên trái và các mẫu được thiết kế sẵn sẽ xuất hiện ở bên phải trong các hàng theo danh mục.

Bắt đầu với mẫu

Tất cả bảng tính đều bắt đầu với mẫu – một mô hình mà bạn có thể sử dụng làm điểm bắt đầu. Thay thế các biểu đồ và dữ liệu của mẫu bằng nội dung của riêng bạn cũng như thêm các bảng, công thức, v.v.

Tạo bảng tính

Bảng đang hiển thị quãng đường đi bộ. Trình sửa công thức đang được mở và hiển thị hàm SUM cho cột Quãng đường.

Thêm dữ liệu vào bảng

Nhập dữ liệu của riêng bạn hoặc nhập dữ liệu từ một tệp khác. Bạn cũng có thể thêm nhiều công thức, chẳng hạn như tổng hoặc trung bình, vào ô bất kỳ. Để sắp xếp dữ liệu và xác định xu hướng, bạn có thể thêm các bộ lọc, nhóm dữ liệu vào các danh mục, tạo bảng trụ, v.v.

Nhập văn bản và số trong bảng

Biểu đồ tròn đang hiển thị các tỷ lệ phần trăm của quãng đường đã hoàn thành. Menu Định dạng cũng được mở, đang hiển thị các kiểu biểu đồ để chọn cũng như các tùy chọn để bật hoặc tắt tiêu đề hoặc chú giải của biểu đồ, hiển thị dữ liệu bị ẩn và sửa phông chữ, màu và nền của biểu đồ.

Tạo biểu đồ

Minh họa dữ liệu của bạn trong biểu đồ 2D, 3D hoặc tương tác. Khi bạn thực hiện các thay đổi đối với dữ liệu trong bảng, biểu đồ sẽ tự động cập nhật.

Thêm biểu đồ

Bảng tính đang theo dõi thông tin đi bộ, đang hiển thị các tên trang tính gần đầu màn hình. Nút Thêm trang tính nằm ở bên trái, theo sau là các tab trang tính cho Lịch biểu đi bộ, Đánh giá, Phân đoạn quãng đường, Bánh răng và Thực phẩm. Trang tính Đánh giá được chọn.

Sắp xếp các trang tính

Sắp xếp bảng tính của bạn với các trang tính khác nhau cho từng loại thông tin bạn muốn theo dõi—thu nhập, chi phí, v.v. Sau đó, chỉ cần bấm vào một tab ở đầu bảng tính để chuyển sang trang tính bạn muốn xem.

Thêm trang tính

Menu cộng tác đang hiển thị tên của những người đang cộng tác trên bảng tính.

Cộng tác trong thời gian thực

Mời những người khác làm việc cùng bạn trong bảng tính của bạn. Mọi người bạn mời đều có thể xem các thay đổi khi các thay đổi đó được thực hiện, tuy nhiên, bạn sẽ kiểm soát những ai có thể sửa hoặc chỉ xem bảng tính.

Giới thiệu về cộng tác

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng Numbers 14.0 trên máy Mac. (Để xem phiên bản của Numbers mà bạn có, hãy chọn Numbers > Giới thiệu về Numbers từ menu Numbers ở đầu màn hình). Để khám phá Hướng dẫn sử dụng Numbers, hãy bấm vào Bảng mục lục ở gần đầu trang này hoặc nhập một từ hoặc cụm từ vào trường tìm kiếm.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Numbers.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.