Cửa sổ Apple Music đang hiển thị Nghe ngay.

Nghe tất cả các mục ưa thích của bạn

Apple Music có hàng triệu bài hát – nghe mọi thứ từ các bản hit cổ điển cho đến các bản phát hành mới nhất.

Cách tham gia Apple Music

Một bài hát đang phát trên máy Mac, iPhone và Apple Watch, với HomePod.

Truy cập vào các bài hát trên tất cả các thiết bị của bạn

Với tất cả các bài hát của bạn - cùng với Apple Music - trong thư viện, phát các mục ưa thích trên tất cả các thiết bị của bạn.

Cách truy cập vào thư viện nhạc trên tất cả các thiết bị của bạn

Cửa sổ Apple Music với một thư viện gồm nhiều album.

Biến Apple Music thành của riêng bạn

Bạn vẫn có một số CD hoặc DVD đang chiếm diện tích? Nhập chúng vào thư viện và có tất cả nhạc của bạn tại một nơi.

Cách nhập bài hát từ CD

Trình phát toàn màn hình với một bài hát đang phát và lời bài hát ở bên phải, hiển thị trên màn hình theo thời gian với nhạc.

Hãy hát lên

Không bao giờ bỏ lỡ lời nào - xem lời bài hát cho bài hát trong Apple Music và thêm lời bài hát của riêng bạn cho các bài hát khác.

Cách xem và nhập lời bài hát

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng Apple Music, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Nhạc.

Không phải tất cả các tính năng và nội dung đều có sẵn tại tất cả các quốc gia hoặc vùng. “American Cliché” được sáng tác bởi FINNEAS
Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.