Mặt trước và mặt bên của iMac 24 inch.

Xem xét tổng quan máy Mac mới của bạn

Xem giới thiệu nhanh về các tính năng của iMac.

Tham quan iMac

Mặt sau của iMac 24 inch với điểm nhấn là nút nguồn.

Bạn muốn bắt đầu?

Nhấn nút nguồn ở phía sau iMac, bật bàn phím và chuột, làm theo các lời nhắc của Trợ lý thiết lập và thiết bị của bạn sẽ được thiết lập và chạy.

Thiết lập iMac của bạn

Danh sách mua sắm trong ứng dụng Ghi chú được hiển thị trên iMac, iPhone và iPad.

Duy trì sự đồng bộ

Truy cập tin nhắn, ảnh, ghi chú và các nội dung khác của bạn trên tất cả các thiết bị có iCloud. Và sử dụng iMac với các thiết bị iOS và iPadOS của bạn để thực hiện cuộc gọi điện thoại, chuyển các tác vụ cũng như sao chép và dán giữa các thiết bị.

Sử dụng iCloud với iMac của bạn

Các màn hình chồng chéo của các ứng dụng Bản đồ, Safari và Tin nhắn.

Khám phá các tính năng mới

Tìm hiểu các tính năng mới trong macOS Sonoma và các ứng dụng kèm theo của bạn.

Các tính năng mới cho macOS Sonoma

Biểu tượng của các ứng dụng kèm theo máy Mac của bạn.

Làm được nhiều việc hơn

iMac của bạn có sẵn các ứng dụng cho hầu hết mọi việc bạn muốn làm. Sửa và chia sẻ ảnh và video của bạn, tạo bài thuyết trình và thưởng thức nhạc, sách, phim, v.v. Khám phá các ứng dụng mới trong App Store, bao gồm các ứng dụng trên iPhone và iPad hiện chạy trên máy Mac có Apple silicon.

Tìm hiểu thêm về các ứng dụng kèm theo máy iMac của bạn

Hướng dẫn Thông tin cơ bản về iMac này dành cho iMac 24 inch* hiện tại. Để khám phá hướng dẫn Thông tin cơ bản về iMac, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ iMac.

*Số đo màn hình chéo thực tế là 23,5 inch. Không phải tất cả các tính năng và nội dung đều có sẵn tại tất cả các quốc gia hoặc vùng. Yêu cầu đăng ký cho Apple TV+.
Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.