Cửa sổ Lịch đang hiển thị hộp thoại tài khoản.

Bắt đầu với Lịch

Thiết lập Lịch và bắt đầu quản lý tất cả các sự kiện của bạn trong một ứng dụng, ngay cả khi chúng ở trong các tài khoản khác nhau như iCloud hoặc Google.

Bắt đầu với Lịch trên máy Mac

Cửa sổ Lịch ở chế độ xem Tháng đang hiển thị các lịch cá nhân, công việc, gia đình và trường học được mã hóa bằng màu trong thanh bên trong phần đầu tài khoản iCloud.

Mã hóa cuộc sống với sắc màu

Tạo lịch riêng cho các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của bạn. Sau đó, hãy đánh dấu các sự kiện cá nhân, công việc hoặc gia đình để xem nhanh.

Cách thêm lịch mới

Cửa sổ thông tin cho sự kiện, đang hiển thị người được mời và vị trí trên một bản đồ nhỏ.

Mời và được mời

Thiết lập nhanh các sự kiện của riêng bạn và gửi lời mời lịch đến bạn bè và đồng nghiệp.

Cách mời mọi người tham dự sự kiện

Cửa sổ Thông tin sự kiện Lịch. Chi tiết sự kiện được hiển thị, bao gồm tên vị trí và địa chỉ cùng một bản đồ nhỏ.

Đặt sự kiện của bạn trên bản đồ

Tất cả thông tin bạn cần về sự kiện ở trong tầm tay bạn. Khi bạn thêm vị trí của sự kiện của bạn—như tên của nhà hàng—Lịch sẽ điền địa chỉ, hiển thị cho bạn bản đồ và thời tiết, đồng thời cho bạn biết khi nào cần rời đi.

Cách thêm vị trí và thời gian di chuyển vào sự kiện

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng Lịch, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.