macOS High Sierra

การล้างประวัติการเลือกดูของคุณ

คุณสามารถเอาบันทึกทั้งหมดที่ Safari เก็บไว้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเลือกดูในช่วงเวลาที่คุณเลือกออกได้หาก Mac และอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณได้เปิดใช้งาน Safari อยู่ในการตั้งค่า iCloud ประวัติการเลือกดูของคุณจะถูกเอาออกจากอุปกรณ์เหล่านั้นทั้งหมดการล้างประวัติการเลือกดู Safari ของคุณ จะไม่ล้างประวัติการเลือกดูที่เก็บแยกกันโดยเว็บไซต์ที่คุณได้เยี่ยมชม

เปิด Safari ให้ฉัน

 • เลือก ประวัติ > ล้างประวัติ คลิกเมนูป๊อปอัพ แล้วเลือกความเก่าของประวัติการเลือกดูที่คุณต้องการลบ

เมื่อคุณล้างประวัติของคุณ Safari จะเอาข้อมูลผลการเลือกดูที่เก็บไว้ออก ซึ่งประกอบด้วย:

 • ประวัติของหน้าเว็บที่คุณได้เยี่ยมชม

 • รายการย้อนกลับและไปข้างหน้าสำหรับการเปิดหน้าเว็บ

 • เว็บไซต์ยอดนิยมที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายให้เป็นถาวร

 • รายการเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมบ่อย

 • การค้นหาล่าสุด

 • ไอคอนสำหรับหน้าเว็บ

 • สแนปช็อตที่บันทึกไว้สำหรับการเปิดหน้าเว็บ

 • รายการของรายการที่คุณดาวน์โหลดไว้ (ไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้จะไม่ถูกเอาออก)

 • เว็บไซต์ที่ได้เพิ่มไว้ในการค้นหาเว็บไซต์แบบด่วน

 • เว็บไซต์ที่ร้องขอใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

 • เว็บไซต์ที่ร้องขอส่งการแจ้งเตือนให้คุณ

 • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาปลั๊กอินที่คุณต้องเริ่มใช้โดยการคลิกข้อความแจ้งการประหยัดพลังงาน Safari