macOS High Sierra

หลีกเลี่ยงการหลอกลวงโดยใช้เว็บไซต์ที่เข้ารหัส

เมื่อคุณเยี่ยมชมหน้าเว็บที่เข้ารหัส ตัวอย่างเช่น เพื่อใช้ธนาคารออนไลน์ Safari จะตรวจสอบว่าใบรับรองของเว็บไซต์นั้นถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้อง Safari จะแสดงข้อความเตือน

เว็บไซต์ที่เข้ารหัสไว้จะทำเครื่องหมายข้อมูลที่คุณแลกเปลี่ยนกับเว็บไซต์เหล่านั้น เพื่อให้มีเพียงคุณและพวกเขาเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลได้คุณควรใช้เว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่น “แอบเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว” ของคุณ

Safari ยังสามารถเตือนคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายซึ่งได้รับแจ้งว่าเป็นเว็บไซต์ที่หลอกลวง เป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดความเสียหายได้อีกด้วยเมื่อคุณเห็นคำเตือน ไม่แนะนำให้คุณเข้าชมเว็บไซต์นั้น

เว็บไซต์ที่หลอกลวงอาจพยายามหลอกให้คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสียหาย เปลี่ยนเส้นทางการเลือกดูของคุณ หรือขโมยข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ)เว็บไซต์หลายเว็บจะหลอกว่าเป็นธุรกิจหรือองค์กรของรัฐที่ถูกกฎหมาย เช่น ธนาคารของคุณ ผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หรือ IRS

เปิด Safari ให้ฉัน

ตัดสินว่าเว็บไซต์มีการเข้ารหัสหรือไม่

 • มองหาไอคอนการเข้ารหัสในช่องค้นหาอัจฉริยะไอคอนการเข้ารหัสบ่งบอกว่าเว็บไซต์นั้นใช้โปรโตคอล HTPPS มีใบรับรองข้อมูลเฉพาะตัวดิจิตอล และเข้ารหัสข้อมูลในการดูใบรับรองของเว็บไซต์ ให้คลิกที่ไอคอนนี้

  • ไอคอนสีเทาจะบ่งบอกถึงใบรับรองมาตรฐาน

   ไอคอนการเข้ารหัส (ดูเหมือนแม่กุญแจ) สำหรับไซต์ที่มีใบรับรองมาตรฐาน
  • ไอคอนสีเขียวจะบ่งบอกถึงใบรับรอง EV (การรับรองข้อมูลประจำตัวแบบเพิ่มเติม) และแสดงชื่อของเจ้าของใบรับรอง EV

   ไอคอนการเข้ารหัส (ดูเหมือนแม่กุญแจ) สำหรับไซต์ที่มีใบรับรองการตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติม

หากเว็บไซต์ไม่มีไอคอนการเข้ารหัส ให้กลับไปที่หน้าที่คุณลงชื่อเข้าใช้และตรวจสอบหาลิงก์ไปสู่อีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัส ตัวอย่างเช่น “ใช้เว็บไซต์ปลอดภัยของเรา”หากมีให้ใช้ แนะนำให้คุณใช้ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้คาดว่าจะดูหรือให้ข้อมูลส่วนตัว

การตอบสนองต่อการเตือนเกี่ยวกับใบรับรอง

 • คลิก แสดงใบรับรอง จากนั้นตรวจสอบเนื้อหาของใบรับรอง

  หากใบรับรองมีข้อความว่าใบรับรองนั้นไม่ได้รับความเชื่อถือ หรือลงชื่อโดยผู้ออกใบรับรองที่ไม่ได้รับความเชื่อถือ หรือชื่อและองค์กรไม่เหมือนกับเจ้าของเว็บไซต์ ให้คลิก ยกเลิก

  หากคุณดำเนินการต่อไปยังเว็บไซต์ ให้ตรวจสอบที่อยู่ในแถบเครื่องมือของ Safari เพื่อยืนยันว่าถูกต้องเว็บไซต์หลอกลวงบางที่อาจพรางตัวเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้โดยการเปลี่ยนอักษรของที่อยู่เว็บไซต์นั้นหนึ่งหรือสองตัวใบรับรองนั้นจะจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของคุณคุณสามารถ เปลี่ยนการตั้งค่าความน่าเชื่อถือของใบรับรอง ในภายหลังได้โดยใช้การเข้าถึงพวงกุญแจ

 • ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ดูแลระบบ เพื่อถามถึงสาเหตุที่เว็บไซต์นั้นทำให้เกิดการเตือนเกี่ยวกับใบรับรองตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจตอบว่าเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้เฉพาะภายในองค์กรของคุณ ดังนั้นเว็บไซต์ดังกล่าวจึงมีใบรับรองที่เซ็นชื่อด้วยตัวเอง (ซึ่งไม่ได้มาจากผู้อนุมัติใบรับรอง)คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อถื่อเว็บไซต์นั้น หรือไม่เข้าชมเว็บไซต์นั้น

การตอบสนองต่อการเตือนเกี่ยวกับเว็บไซต์หลอกลวง

 • หาก Safari แสดงคำเตือนเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่หลอกลวง เป็นอันตราย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย อย่าเข้าไปที่ไซต์นั้น