macOS High Sierra

การอ่านบทความโดยไม่มีสิ่งเกะกะ

คุณสามารถใช้ตัวอ่าน Safari เพื่อดูบทความจากหน้าเว็บในหน้าเดียว ที่มีรูปแบบที่อ่านง่ายและไม่มีโฆษณา การนำทาง หรือสิ่งรบกวนความสนใจอื่นใดคุณสามารถปรับแบบอักษร ขนาดแบบอักษร และสีพื้นหลังสำหรับตัวอ่านได้

เปิด Safari ให้ฉัน

บทความในโหมดตัวอ่าน ซึ่งโฆษณาและการนำทางทั้งหมดถูกลบออกไป
 • การดูบทความโดยใช้ตัวอ่าน:คลิกปุ่มตัวอ่าน ทางซ้ายสุดของช่องค้นหาอัจฉริยะปุ่มจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อหน้าเว็บมีบทความที่ตัวอ่านสามารถแสดงได้เท่านั้น

 • เปลี่ยนลักษณะของเว็บไซต์ในตัวอ่าน:ในตัวอ่าน ให้คลิกปุ่มจดหมาย ที่ปรากฏที่ปลายทางขวาของช่องค้นหาอัจฉริยะ แล้วปฏิบัติตามวิธีใดๆ ต่อไปนี้เพื่อปรับการตั้งค่า:

  • เลือกขนาดแบบอักษร

  • เลือกพื้นหลังสีขาว สีซีเปีย สีเทา หรือสีดำ

  • เลือกแบบอักษร

  ตัวอ่านจะแสดงให้คุณเห็นแบบอักษร ขนาด และพื้นหลังที่คุณเลือกไว้ล่าสุดอยู่เสมอ

 • หยุดการใช้งานตัวอ่าน:คลิกปุ่มตัวอ่าน อีกครั้งหรือกด Esc