macOS High Sierra

การบันทึกหน้าเว็บ

คุณสามารถบันทึกหน้าเว็บทั้งหมด ซึ่งรวมถึงกราฟิกและลิงก์ทั้งหมด หรือแค่บางส่วนของหน้าเว็บ

เปิด Safari ให้ฉัน

  • บันทึกข้อความจากหน้าเว็บ:ลากข้อความที่เลือกไปที่เอกสารหรือไปที่เดสก์ท็อป

  • บันทึกภาพจากหน้าเว็บ:ลากภาพไปที่เอกสารหรือเดสก์ท็อป หรือกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกภาพ แล้วเลือก บันทึกภาพ ไปที่ “รายการดาวน์โหลด” บันทึกภาพเป็น หรือเพิ่มภาพไปที่แอพรูปภาพบางภาพ เช่น ภาพพื้นหลัง ไม่สามารถบันทึกได้

  • บันทึกลิงก์จากหน้าเว็บ:ลากลิงก์ไปที่เอกสารหรือเดสก์ท็อป หรือกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกลิงก์ แล้วเลือก เพิ่มลิงก์ไปที่ที่คั่นหน้า หรือ เพิ่มลิงก์ไปที่รายการอ่าน

  • บันทึกทั้งหน้าเว็บ:เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น จากนั้นเลือก รูปแบบ > ที่เก็บถาวรของเว็บ หรือ รูปแบบ > แหล่งที่มาของหน้า

    • เก็บถาวรเว็บ:บันทึกกราฟิกทั้งหมด และลิงก์ต่าง ๆ จะยังทำงานได้ต่อไปตราบใดที่หน้าเว็บปลายทางยังพร้อมใช้งานการเก็บถาวรเว็บมีประโยชน์สำหรับหน้าเว็บชั่วคราว เช่น ใบเสร็จ

    • ที่มาของหน้า:บันทึกเฉพาะรหัสแหล่งที่มา HTMLสิ่งนี้เป็นประโยชน์หากคุณต้องการใช้แหล่ง HTML ในหน้าเว็บของคุณเอง

หมายเหตุ: หน้าเว็บบางหน้าอาจป้องกันไม่ให้คุณบันทึกรายการต่าง ๆ บนหน้านั้น