macOS High Sierra

ใช้ที่คั่นหน้าเว็บ

คั่นหน้าหน้าเว็บที่ชื่นชอบของคุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าชมหน้าเว็บเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

เปิด Safari ให้ฉัน

หน้าต่าง Safari ซึ่งแสดงที่คั่นหน้าในแถบด้านข้าง โดยที่คั่นหน้าหนึ่งรายการถูกเลือกไว้สำหรับแก้ไข

เพิ่มที่คั่นหน้าสำหรับหน้าเว็บปัจจุบัน

 • คลิกปุ่มแชร์ ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือก เพิ่มที่คั่นหน้า จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่คั่นหน้า

  คุณยังสามารถเลื่อนตัวเมาส์ชี้ไปไว้เหนือช่องค้นหาอัจฉริยะ คลิกปุ่มเพิ่มในขั้นตอนเดียว ที่ปรากฏที่ด้านซ้ายสุดของช่องนั้นค้างไว้ แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คั่นหน้าจากรายการได้อีกด้วยหรือลาก URL ไปที่แถบข้างที่คั่นหน้า

ดูที่คั่นหน้าทั้งหมดของคุณในแถบด้านข้าง

 • คลิกปุ่มแถบด้านข้าง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิกปุ่มที่คั่นหน้า หรือเลือก ที่คั่นหน้า > แสดงที่คั่นหน้า

ไปที่หน้าเว็บที่คั่นหน้าไว้

 • คลิกหน้าเว็บในแถบด้านข้าง เลือกจากเมนูที่คั่นหน้า หรือคลิกหน้าเว็บนั้นในแถบรายการโปรดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบรายการโปรด ให้ดูเพิ่ม จัดระเบียบ และดูรายการโปรด

ค้นหาที่คั่นหน้า

 • ป้อนข้อความในช่องค้นหาตรงด้านบนสุดของแถบด้านข้างคุณอาจต้องเลื่อนขึ้นเพื่อแสดงช่องค้นหา

จัดการที่คั่นหน้าในแถบด้านข้าง

 • แสดงแถบด้านข้างของที่คั่นหน้า จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดๆ ต่อไปนี้:

  • เพิ่มโฟลเดอร์ที่คั่นหน้าโฟลเดอร์ใหม่:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คั่นหน้าในแถบข้าง จากนั้นเลือก โฟลเดอร์ใหม่ จากเมนูทางลัด

  • จัดเรียงและคัดลอกที่คั่นหน้าและโฟลเดอร์:ลากที่คั่นหน้าหรือโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ในการคัดลอกที่คั่นหน้า กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วลากที่คั่นหน้าที่ต้องการ

  • แก้ไขชื่อของที่คั่นหน้าหรือโฟลเดอร์:กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่โฟลเดอร์ จากนั้นเลือก เปลี่ยนชื่อ จากเมนูทางลัดคุณยังสามารถคลิกลงน้ำหนักที่ชื่อนั้น หรือคลิกชื่อนั้นค้างไว้จนกว่าชื่อจะถูกไฮไลท์ แล้วป้อนชื่อใหม่ได้ด้วย

  • แก้ไขคำอธิบายของที่คั่นหน้า:คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ในแถบข้าง แล้วกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรายการ จากนั้นเลือก แก้ไขคำอธิบาย

  • การลบที่คั่นหน้าเว็บ:กด Command ค้างไว้แล้วคลิกที่คั่นหน้าในแถบข้างเพื่อเลือก จากนั้นกด Deleteหรือกดค้างไว้ที่ชื่อของที่คั่นหน้าจนกระทั่งชื่อถูกไฮไลท์ จากนั้นคลิกปุ่มเอาออก ทางขวาของชื่อนั้น

แก้ไขที่คั่นหน้าในหน้าต่างแก้ไขที่คั่นหน้า

 • คลิก แก้ไข ที่ด้านล่างสุดของแถบด้านข้างของที่คั่นหน้า หรือเลือก ที่คั่นหน้า > แก้ไขที่คั่นหน้า จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดๆ ต่อไปนี้:

  • เพิ่มโฟลเดอร์ที่คั่นหน้า:คลิก โฟลเดอร์ใหม่หรือเลือกที่คั่นหน้าหนึ่งรายการขึ้นไป จากนั้นกด Option ค้างไว้แล้วคลิก โฟลเดอร์ใหม่ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ที่มีที่คั่นหน้าเว็บที่คุณเลือกไว้

  • จัดเรียงและคัดลอกที่คั่นหน้า:ลากที่คั่นหน้าหรือโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งอื่นในการคัดลอกที่คั่นหน้า ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะที่คุณลาก

  • แก้ไขชื่อของที่คั่นหน้าหรือโฟลเดอร์:เลือกที่คั่นหน้าหรือโฟลเดอร์ จากนั้นกด Enter

  • เอาที่คั่นหน้าออก:เลือกที่คั่นหน้า จากนั้นกด Delete

หมายเหตุ: Safari จะใช้ iCloud เก็บที่คั่นหน้าของคุณไว้เช่นเดียวกับที่เก็บในคอมพิวเตอร์ Mac ทุกเครื่องของคุณ และอุปกรณ์ iOS ที่เปิด Safari อยู่ในการตั้งค่า iCloudเมื่อใช้ iCloud ที่คั่นหน้าและรายการอ่านของคุณจะถูกเก็บถาวรโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถกู้คืนรายการเหล่านั้นจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าได้ทุกเมื่อ