macOS High Sierra

การปักหมุดเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมบ่อย

ปักหมุด Facebook, Pinterest, ทวิตเตอร์, Gmail หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่วันหนึ่งๆ คุณเยี่ยมชมเป็นประจำไซต์ที่ปักหมุดจะอยู่ทางซ้ายของรายการแถบของคุณเสมอเพื่อให้คุณสามารถเปิดเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา

เปิด Safari ให้ฉัน

ไซต์ที่ปักหมุดในรายการแถบ Safari
  • ปักหมุดเว็บไซต์:ลากแถบที่มีเว็บไซต์ที่คุณต้องการปักหมุดไปทางซ้ายของรายการแถบเมื่อแถบกดลงแล้วแสดงไอคอนหรืออักษรย่อของเว็บไซต์ ให้วางให้เข้าที่

    คุณยังสามารถเลือก หน้าต่าง > ปักหมุดแถบ หรือกดปุ่ม Control แล้วคลิกแถบ จากนั้นเลือกปักหมุดแถบได้อีกด้วย

  • เรียงลำดับไซต์ที่ปักหมุดใหม่:ลากไซต์ที่ปักหมุดไว้ไปอยู่หน้าหรือหลังไซต์อื่นที่ปักหมุดไว้ในรายการแถบ

  • ปลดหมุดเว็บไซต์:ลากแถบที่ปักหมุดไว้ไปที่ด้านขวาของรายการแถบเมื่อแถบขยายออกจนเหมือนเป็นแถบทั่วๆ ไป ให้วางให้เข้าที่

    คุณยังสามารถเลือก หน้าต่าง > ปลดหมุดแถบ หรือกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกไซต์ที่ปักหมุดไว้ จากนั้นเลือก ปลดหมุดแถบ ได้อีกด้วย

ไซต์ที่ปักหมุดจะคงอยู่เช่นนั้น แม้ว่าคุณจะเปิดหน้าต่าง Safari หน้าต่างใหม่หรือปิดทำงานแล้วเปิด Safari อีกครั้งก็ตาม

เมื่อคุณคลิกลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์อื่นจากเว็บไซต์ที่ปักหมุดไว้ เว็บไซต์อื่นนั้นจะเปิดขึ้นในแถบใหม่ไซต์ที่ปักหมุดของคุณจะแสดงเว็บไซต์ที่คุณปักหมุดไว้เสมอ