หน้าต่างเลือกแม่แบบ ที่แสดงแถวของหมวดหมู่ทางด้านบนสุดที่คุณสามารถแตะเพื่อฟิลเตอร์ตัวเลือกได้ ด้านล่างคือรูปย่อของแม่แบบที่ออกแบบไว้ก่อนแล้วซึ่งจัดเรียงเป็นแถวตามหมวดหมู่ โดยเริ่มต้นด้วย ล่าสุด ที่ด้านบนสุดและตามด้วย พื้นฐาน และ การเงินส่วนบุคคล ปุ่มดูทั้งหมดแสดงขึ้นมาด้านบนและทางด้านขวาของแถวหมวดหมู่แต่ละแถว ปุ่มภาษาและภูมิภาคที่อยู่ที่มุมขวาบนสุด

เริ่มต้นใช้งานแม่แบบ

สเปรดชีตทั้งหมดจะเริ่มจากแม่แบบ ซึ่งเป็นโมเดลที่คุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้ แทนที่แผนภูมิและข้อมูลของแม่แบบด้วยเนื้อหาของคุณเอง และเพิ่มตารางใหม่ สูตรใหม่ และอื่นๆ

สร้างสเปรดชีต

สเปรดชีตที่แสดงตารางเส้นทางเดินป่าที่เคยเดินแล้วและระยะทางของเส้นทางแต่ละเส้น เมนูการทำงานเซลล์เปิดอยู่ ซึ่งแสดงตัวเลือกในการเพิ่มสูตร วันที่ ความคิดเห็น และฟิลเตอร์

เพิ่มข้อมูลไปยังตาราง

ป้อนข้อมูลของคุณเอง หรือนำเข้าข้อมูลจากไฟล์อื่น คุณยังสามารถเพิ่มหลากหลายสูตร เช่น ผลรวมหรือค่าเฉลี่ย ลงในเซลล์ต่างๆ ได้อีกด้วย ในการจัดระเบียบข้อมูลและระบุแนวโน้ม คุณสามารถเพิ่มฟิลเตอร์ จัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ สร้างตารางแบบ Pivot และอื่นๆ ได้

ป้อนข้อความและตัวเลขในตาราง

แผนภูมิวงกลมที่แสดงเปอร์เซ็นต์ของเส้นทางเดินป่าที่เดินได้สำเร็จ เมนูรูปแบบก็เปิดอยู่เช่นกัน โดยแสดงลักษณะแผนภูมิต่างๆ ที่มีให้เลือก รวมถึงตัวเลือกในการแก้ไขข้อมูลอ้างอิงของชุดข้อมูลหรือแผนภูมิ เปิดใช้หรือปิดใช้ชื่อหรือคำอธิบายแผนภูมิ ปรับมุมหมุนของแผนภูมิ และเปลี่ยนลักษณะแผนภูมิ

สร้างแผนภูมิ

แสดงข้อมูลของคุณด้วยแผนภูมิ 2D แผนภูมิ 3D หรือแผนภูมิโต้ตอบ เมื่อคุณดำเนินการแก้ไขข้อมูลในตาราง แผนภูมิจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

เพิ่มแผนภูมิ

สเปรดชีตที่ติดตามข้อมูลการเดินป่า โดยแสดงชื่อแผ่นงานใกล้กับด้านบนสุดของหน้าจอ ปุ่มเพิ่มแผ่นงานอยู่ทางด้านซ้าย ตามด้วยแถบแผ่นงานสำหรับระยะความสูง ตารางการเดินป่า ส่วนของเส้นทางเดินป่า อุปกรณ์ และอาหาร

จัดระเบียบด้วยแผ่นงาน

จัดระเบียบสเปรดชีตของคุณด้วยแผ่นงานต่างๆ สำหรับข้อมูลแต่ละประเภทที่คุณต้องการติดตาม ไม่ว่าจะเป็น รายรับ รายจ่าย และอื่นๆ อีกมาก จากนั้นแตะแถบที่อยู่ด้านบนสุดของสเปรดชีตเพื่อสลับไปยังแผ่นงานที่คุณต้องการดู

เพิ่มแผ่นงาน

เมนูการใช้งานร่วมกันที่แสดงชื่อของผู้คนที่กำลังใช้งานสเปรดชีตร่วมกัน

ใช้งานร่วมกันแบบเรียลไทม์

เชิญผู้อื่นให้มาทำงานกับคุณในสเปรดชีตของคุณ ทุกคนที่คุณเชิญจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในขณะที่กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ แต่คุณจะเป็นผู้ควบคุมว่าใครสามารถแก้ไขหรือดูสเปรดชีตได้อย่างเดียวเท่านั้น

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกัน

คู่มือนี้จะช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน Numbers 13.2 บน iPad ของคุณ (ในการดูเวอร์ชั่นของ Numbers ที่คุณมี ให้ไปที่ การตั้งค่า  > Numbers) ในการสำรวจคู่มือผู้ใช้ Numbers ให้แตะ สารบัญ ที่ด้านบนสุดของหน้า หรือป้อนคำหรือวลีในช่องค้นหา

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์บริการช่วยเหลือสำหรับ Numbers

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น