macOS High Sierra

ปิดกั้นผู้โทร

ถ้าคุณไม่ต้องการรับสายโทร FaceTime แบบเสียงและแบบวิดีโอ หรือสายโทรศัพท์ใน Mac ของคุณจากผู้โทรบางราย คุณสามารถปิดกั้นผู้โทรเหล่านั้นได้จากนั้น ถ้าผู้โทรโทรศัพท์ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนและการโทรดังกล่าวจะไม่มีการตอบรับคุณสามารถโทรหาผู้โทรที่ถูกปิดกั้นได้โดยไม่ต้องเลิกปิดกั้นผู้โทร

ข้อสำคัญ: ถ้าคุณปิดกั้นผู้โทรบน Mac ของคุณ ผู้โทรจะถูกปิดกั้นบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณที่ใช้ Apple ID เดียวกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทความบริการช่วยเหลือของ Apple ใช้ความต่อเนื่องเพื่อเชื่อมต่อ Mac, iPhone, iPad, iPod touch และ Apple Watch ของคุณ

เปิด FaceTime ให้ฉัน

  • ปิดกั้นผู้โทร:เลือก FaceTime > การตั้งค่า คลิก ปิดกั้นอยู่ คลิกปุ่มเพิ่ม จากนั้นเลือกชื่อในรายการของรายชื่อ

    เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้รายการการโทรเพื่อปิดกั้นผู้โทรได้อีกด้วยกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรายชื่อในรายการ จากนั้นคลิก “ปิดกั้นสายผู้โทรนี้”

  • เลิกปิดกั้นผู้โทร:เลือก FaceTime > การตั้งค่า คลิก ปิดกั้นอยู่ แล้วเลือกชื่อผู้โทร จากนั้นคลิกปุ่มเอาออก

หมายเหตุ: ถ้าต้องการปิดกั้นสายโทร FaceTime หรือสายโทรศัพท์ทุกสาย ให้ปิด FaceTime หรือลงชื่อออกจาก FaceTime ในอุปกรณ์แต่ละเครื่องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูลงชื่อเข้าหรือออกจาก FaceTimeที่