บล็อคหมายเลขโทรศัพท์และผู้ติดต่อบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

คุณสามารถบล็อคผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ในอุปกรณ์ของคุณได้โดยใช้ iOS นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอง iMessage ที่มาจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักและรายงาน iMessage ที่มีลักษณะเหมือนสแปมหรือข้อความขยะได้

บล็อคหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อ

คุณสามารถบล็อคหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อได้สองถึงสามวิธี ดังนี้

โทรศัพท์

หากคุณอยู่ในแอพโทรศัพท์ ที่ใต้ "ล่าสุด" ให้แตะ ไอคอนข้อมูล ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์หรือรายชื่อที่คุณต้องการบล็อค เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะปิดกั้นสายผู้โทรนี้

FaceTime

หากคุณใช้แอพ FaceTime อยู่ ให้แตะ ไอคอนข้อมูล ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์หรือรายชื่อที่คุณต้องการบล็อค เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะปิดกั้นสายผู้โทรนี้

ข้อความ

หากคุณใช้แอพข้อความอยู่ ให้เปิดการสนทนา แตะรายชื่อที่ด้านบนของการสนทนา แล้วแตะ ไอคอนข้อมูล แตะชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอข้อมูล แล้วแตะ "ปิดกั้นสายผู้โทรนี้"
 

เมื่อคุณบล็อคหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อ คนเหล่านั้นจะยังคงสามารถฝากข้อความเสียงได้ แต่คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ข้อความที่ส่งหรือได้รับจะไม่ไปถึงปลายทาง นอกจากนี้ ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าสายโทรหรือข้อความถูกบล็อค

คุณสามารถใช้แอพของผู้ให้บริการรายอื่นบางแอพเพื่อตรวจจับและบล็อคสายโทรที่เป็นสแปมได้


จัดการหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อที่ถูกบล็อค

หากต้องการดูหมายเลขโทรศัพท์และผู้ติดต่อที่คุณบล็อคไว้ในแอพโทรศัพท์ แอพ FaceTime หรือแอพข้อความ ให้ทำดังนี้

โทรศัพท์

ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การปิดกั้นสายโทรและข้อมูลระบุ

FaceTime

ไปที่การตั้งค่า > FaceTime > ปิดกั้นอยู่

ข้อความ

ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ > ปิดกั้นอยู่


คุณสามารถเพิ่มหรือยกเลิกการบล็อคผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ได้จากหน้าจอเหล่านี้ 

หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อจากแอพโทรศัพท์ ให้ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การปิดกั้นสายโทรและข้อมูลระบุ > ปิดกั้นรายชื่อ จากนั้นแตะผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อจากแอพข้อความหรือ FaceTime ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความหรือการตั้งค่า > FaceTime จากนั้นเลื่อนลงและแตะปิดกั้นอยู่ แล้วแตะเพิ่มใหม่ จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค หากต้องการยกเลิกการบล็อคผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ ให้ปัดซ้ายบนหมายเลข แล้วแตะเลิกปิดกั้น


กรอง iMessage ออกจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก

คุณสามารถกรอง iMessage ออกจากบุคคลที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในแอพรายชื่อของคุณได้

กรองผู้ส่งที่ไม่รู้จัก

หากต้องการกรอง iMessage ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ แล้วเปิดฟิลเตอร์ผู้ส่งที่ไม่รู้จัก

ผู้ส่งที่ไม่รู้จัก

ในแอพข้อความ คุณจะเห็นแท็บใหม่สำหรับ "ผู้ส่งที่ไม่รู้จัก" แต่คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนของ iMessage เหล่านี้


รายงานสแปมหรือข้อความขยะในแอพข้อความ

คุณสามารถรายงาน iMessage ที่มีลักษณะเหมือนสแปมหรือข้อความขยะได้จากแอพข้อความ หากคุณได้รับ iMessage จากบุคคลที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในแอพรายชื่อ คุณจะเห็นลิงก์ "แจ้งว่าเป็นขยะ" ด้านใต้ข้อความนั้น

รายงานสแปมหรือข้อความขยะ

แตะแจ้งว่าเป็นขยะ จากนั้นแตะลบและแจ้งว่าเป็นขยะ แอพข้อความจะส่งต่อข้อมูลและข้อความของผู้ส่งไปยัง Apple อีกทั้งลบข้อความออกจากอุปกรณ์ของคุณ คุณไม่สามารถเลิกทำการลบข้อความได้

การแจ้งว่าเป็นขยะจะไม่เป็นการบล็อคผู้ส่งจากการส่งข้อความอื่นหาคุณ หากคุณไม่ต้องการรับข้อความเหล่านี้ คุณจะต้องบล็อคผู้ติดต่อ

หากต้องการรายงานข้อความ SMS และ MMS โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ


ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: