บล็อคหมายเลขโทรศัพท์และผู้ติดต่อบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

คุณสามารถบล็อคผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ในอุปกรณ์ของคุณได้โดยใช้ iOS นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอง iMessage ที่มาจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักและรายงาน iMessage ที่มีลักษณะเหมือนสแปมหรือข้อความขยะได้

บล็อคหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อ

คุณสามารถบล็อคหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อได้สองถึงสามวิธี ดังนี้

โทรศัพท์

หากคุณอยู่ในแอพโทรศัพท์ ที่ใต้ "ล่าสุด" ให้แตะ ข้อมูล ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะปิดกั้นสายผู้โทรนี้
 

FaceTime

หากคุณใช้แอพ FaceTime อยู่ ให้แตะ ข้อมูล ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะปิดกั้นสายผู้โทรนี้
 

ข้อความ

หากคุณใช้แอพข้อความอยู่ ให้เปิดการสนทนา แตะ ข้อมูล แล้วแตะชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอข้อมูล แล้วแตะปิดกั้นสายผู้โทรนี้

เมื่อคุณบล็อคหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อ คนเหล่านั้นจะยังคงสามารถฝากข้อความเสียงได้ แต่คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ข้อความที่ส่งหรือได้รับจะไม่ไปถึงปลายทาง นอกจากนี้ ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าสายโทรหรือข้อความถูกบล็อค

คุณสามารถใช้แอพของผู้ให้บริการรายอื่นบางแอพเพื่อตรวจจับหรือบล็อคสายโทรที่เป็นสแปมได้

จัดการหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อที่ถูกบล็อค

หากต้องการดูหมายเลขโทรศัพท์และผู้ติดต่อที่คุณบล็อคไว้ในแอพโทรศัพท์ แอพ FaceTime หรือแอพข้อความ ให้ทำดังนี้

โทรศัพท์

ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การปิดกั้นสายโทรและข้อมูลระบุ
 

FaceTime

ไปที่การตั้งค่า > FaceTime > ปิดกั้นอยู่
 

ข้อความ

ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ > ปิดกั้นอยู่
 

คุณสามารถเพิ่มหรือยกเลิกการบล็อคผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ได้จากหน้าจอเหล่านี้ 

หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อจากแอพโทรศัพท์ ให้ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การปิดกั้นสายโทรและข้อมูลระบุ > ปิดกั้นรายชื่อ จากนั้นแตะผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อจากแอพข้อความหรือ FaceTime ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความหรือการตั้งค่า > FaceTime จากนั้นเลื่อนลงและแตะปิดกั้นอยู่ แล้วแตะเพิ่มใหม่ จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค หากต้องการยกเลิกการบล็อคผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ ให้ปัดซ้ายบนหมายเลข แล้วแตะเลิกปิดกั้น

กรอง iMessage ออกจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก

คุณสามารถกรอง iMessage ออกจากบุคคลที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในแอพรายชื่อของคุณได้

หากต้องการกรอง iMessage ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ แล้วเปิดฟิลเตอร์ผู้ส่งที่ไม่รู้จัก

ในแอพข้อความ คุณจะเห็นแท็บใหม่สำหรับ "ผู้ส่งที่ไม่รู้จัก" แต่คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนของ iMessage เหล่านี้

     

รายงานสแปมหรือข้อความขยะในแอพข้อความ

คุณสามารถรายงาน iMessage ที่มีลักษณะเหมือนสแปมหรือข้อความขยะได้จากแอพข้อความ หากคุณได้รับ iMessage จากบุคคลที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในแอพรายชื่อ คุณจะเห็นลิงก์ "แจ้งว่าเป็นขยะ" ด้านใต้ข้อความนั้น แตะแจ้งว่าเป็นขยะ จากนั้นแตะลบและแจ้งว่าเป็นขยะ แอพข้อความจะส่งต่อข้อมูลและข้อความของผู้ส่งไปยัง Apple อีกทั้งลบข้อความออกจากอุปกรณ์ของคุณ คุณไม่สามารถเลิกทำการลบข้อความได้

การแจ้งว่าเป็นขยะจะไม่เป็นการบล็อคผู้ส่งจากการส่งข้อความอื่นหาคุณ หากคุณไม่ต้องการรับข้อความเหล่านี้ คุณจะต้องบล็อคผู้ติดต่อ

หากต้องการรายงานข้อความ SMS และ MMS โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: