บล็อคหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ และอีเมลบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

คุณสามารถบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ และอีเมลบนอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอง iMessage ที่มาจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักและรายงาน iMessage ที่มีลักษณะเหมือนสแปมหรือข้อความขยะได้

บล็อคหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ หรืออีเมล

คุณสามารถบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ และอีเมลได้สองสามวิธีดังนี้

โทรศัพท์

หากคุณอยู่ในแอพโทรศัพท์ ที่ใต้ "ล่าสุด" ให้แตะ  ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะปิดกั้นสายผู้โทรนี้

FaceTime

หากคุณใช้แอพ FaceTime อยู่ ให้แตะ  ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ หรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการบล็อค เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะปิดกั้นสายผู้โทรนี้

ข้อความ

หากคุณใช้แอพข้อความอยู่ ให้เปิดการสนทนา แตะผู้ติดต่อที่ด้านบนของการสนทนา แล้วแตะ  แตะชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะปิดกั้นสายผู้โทรนี้

 

เมล

หากคุณอยู่ในแอพเมล ให้เปิดอีเมลที่มีผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค แล้วแตะผู้ติดต่อที่ด้านบน แตะปิดกั้นรายชื่อนี้

เมื่อคุณบล็อคหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อ คนเหล่านั้นจะยังคงสามารถฝากข้อความเสียงได้ แต่คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ข้อความที่ส่งหรือได้รับจะไม่ไปถึงปลายทาง นอกจากนี้ ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าสายโทรหรือข้อความถูกบล็อค เมื่อคุณบล็อคที่อยู่อีเมลจากแอพเมล เมลนั้นจะถูกส่งไปที่โฟลเดอร์ถังขยะ การบล็อคอีเมลจะดำเนินการกับอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ

คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าเพื่อบล็อคสายโทรที่เป็นสแปมได้ด้วย


จัดการหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ และที่อยู่อีเมลที่ถูกบล็อค

หากต้องการดูหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ และที่อยู่อีเมลที่คุณบล็อคไว้จากแอพโทรศัพท์ แอพ FaceTime แอพข้อความ หรือแอพเมล ให้ทำดังนี้

โทรศัพท์

ไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ ภายใต้การปิดเสียงสายโทรและรายชื่อที่ปิดกั้น แตะรายชื่อที่ปิดกั้นเพื่อดูรายชื่อ

FaceTime

ไปที่การตั้งค่า > FaceTime ภายใต้สายโทร ให้แตะรายชื่อที่ปิดกั้น

ข้อความ

ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ ภายใต้ SMS/MMS ให้แตะรายชื่อที่ปิดกั้น

เมล

ไปที่การตั้งค่า > เมล ภายใต้รายการหัวเรื่อง ให้แตะปิดกั้นอยู่


จากหน้าจอเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มหรือลบหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ หรือที่อยู่อีเมลที่บล็อคไว้

หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อจากแอพโทรศัพท์ ให้ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ > รายชื่อที่ปิดกั้น เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะเพิ่มใหม่ จากนั้นแตะผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อจากแอพข้อความหรือ FaceTime ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ หรือไปที่การตั้งค่า > FaceTime แล้วแตะรายชื่อที่ปิดกั้น จากนั้นเลื่อนลง แตะเพิ่มใหม่ แล้วเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อจากแอพเมล ให้ไปที่การตั้งค่า > เมล แล้วแตะปิดกั้นอยู่ เลื่อนลง แตะเพิ่มใหม่ แล้วป้อนผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค หากต้องการยกเลิกการบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ หรือที่อยู่อีเมล ให้ปัดซ้ายบนหมายเลข แล้วแตะเลิกปิดกั้น


กรอง iMessage ออกจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก

คุณสามารถกรอง iMessage ออกจากบุคคลที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในแอพรายชื่อของคุณได้

หากต้องการกรอง iMessage ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ แล้วเปิดฟิลเตอร์ผู้ส่งที่ไม่รู้จัก

ในแอพข้อความ คุณจะเห็นแท็บใหม่สำหรับ "ผู้ส่งที่ไม่รู้จัก" แต่คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนของ iMessage เหล่านี้


รายงานสแปมหรือข้อความขยะในแอพข้อความ

คุณสามารถรายงาน iMessage ที่มีลักษณะเหมือนสแปมหรือข้อความขยะได้จากแอพข้อความ หากคุณได้รับ iMessage จากบุคคลที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในแอพรายชื่อ คุณจะเห็นลิงก์ "แจ้งว่าเป็นขยะ" ด้านใต้ข้อความนั้น

แตะแจ้งว่าเป็นขยะ จากนั้นแตะลบและแจ้งว่าเป็นขยะ แอพข้อความจะส่งต่อข้อมูลและข้อความของผู้ส่งไปยัง Apple อีกทั้งลบข้อความออกจากอุปกรณ์ของคุณ คุณไม่สามารถเลิกทำการลบข้อความได้

การแจ้งว่าเป็นขยะจะไม่เป็นการบล็อคผู้ส่งจากการส่งข้อความอื่นหาคุณ หากคุณไม่ต้องการรับข้อความเหล่านี้ คุณจะต้องบล็อคผู้ติดต่อ

หากต้องการรายงานข้อความ SMS และ MMS โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ


ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: