macOS High Sierra

การเลือกว่าจะใช้กล้องหรือไมโครโฟนในการโทร

ถ้า Mac ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับกล้องหรือไมโครโฟนภายนอกหลายตัว คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้อุปกรณ์ตัวใดเพื่อต่อการโทร FaceTime แบบเสียงและแบบวิดีโอ

เปิด FaceTime ให้ฉัน

  • ใน FaceTime ให้เลือกกล้องหรือไมโครโฟนจากเมนูวิดีโอ

    ถ้าไม่มีกล้องหรือไมโครโฟนอยู่ในรายการ FaceTime จะใช้กล้องและไมโครโฟนในตัวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ใช้กล้องในตัว