ดิสก์โวลุ่มสี่ตัวในตัวบรรจุ APFS ในแถบด้านข้างยูทิลิตี้ดิสก์

ช่วยให้ macOS จัดการพื้นที่ว่างระหว่างดิสก์โวลุ่มหลายตัว

เมื่อใช้ระบบไฟล์ของ Apple (APFS) ซึ่งเป็นระบบไฟล์ที่เปิดตัวใน macOS 10.13 คุณสามารถเพิ่มและลบดิสก์โวลุ่มบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย ดิสก์โวลุ่มที่ฟอร์แมตเป็น APFS จะขยายและหดได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้คุณไม่ต้องกำหนดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใหม่อีกต่อไป

วิธีเพิ่มดิสก์โวลุ่มไปที่ตัวบรรจุ APFS

ตัวเลือก APFS (เข้ารหัส) ในเมนูรูปแบบ

ทำให้อุปกรณ์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกปลอดภัยอยู่เสมอ

เมื่อคุณมีแฟลชไดรฟ์ตัวใหม่หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ให้ฟอร์แมตเป็น APFS แล้วเข้ารหัสด้วยรหัสผ่านเพื่อปกป้องเนื้อหาของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนั้น

วิธีการปกป้องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลด้วยรหัสผ่าน

กล่องโต้ตอบปฐมพยาบาลในแถบเครื่องมือยูทิลิตี้ดิสก์

ตรวจสอบดิสก์ของคุณ

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับดิสก์ ยูทิลิตี้ดิสก์สามารถตรวจสอบดิสก์และซ่อมแซมปัญหาที่ตรวจพบได้

วิธีซ่อมแซมดิสก์

ในการเลือกหาคู่มือผู้ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์ ให้คลิก สารบัญ ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น