วิธีใช้ยูทิลิตี้ดิสก์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทิลิตี้ดิสก์

ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อจัดการดิสก์ เพิ่มและจัดการดิสก์โวลุ่ม และจัดการชุดดิสก์ RAID

ดิสก์โวลุ่มสามตัวในคอนเทนเนอร์ APFS ในแถบด้านข้างยูทิลิตี้ดิสก์

ช่วยให้ macOS จัดการพื้นที่ว่างระหว่างดิสก์โวลุ่มหลายตัว

ระบบไฟล์ Apple (APFS) คือระบบไฟล์ใน macOS High Sierra ซึ่งจะจัดสรรพื้นที่ว่างระหว่างดิสก์โวลุ่มตามต้องการ คุณจึงไม่ต้องกำหนดขนาดดิสก์โวลุ่มด้วยตัวเองในการตรวจสอบยืนยันว่าดิสก์โวลุ่มของคุณอัพเกรดเป็น APFS เมื่อคุณติดตั้ง macOS High Sierra แล้ว ให้เลือกดิสก์โวลุ่มในแถบด้านข้างยูทิลิตี้ดิสก์ รูปแบบจะแสดงอยู่ที่กึ่งกลางหน้าต่าง

ตัวเลือก APFS (เข้ารหัส) ในเมนูรูปแบบ

ทำให้อุปกรณ์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกปลอดภัยอยู่เสมอ

เมื่อคุณมีแฟลชไดรฟ์ตัวใหม่หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ให้ฟอร์แมต APFS แล้วเข้ารหัสด้วยรหัสผ่านเพื่อปกป้องเนื้อหาในการเริ่มต้น ให้เลือกอุปกรณ์ของคุณในแถบด้านข้าง ให้คลิก ปุ่มลบ แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบ แล้วเลือก APFS (เข้ารหัส)

กล่องโต้ตอบปฐมพยาบาลในแถบเครื่องมือยูทิลิตี้ดิสก์

ตรวจสอบดิสก์ของคุณ

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับดิสก์ ยูทิลิตี้ดิสก์จะสามารถบอกคุณได้ว่าดิสก์ทำงานได้ตามที่คาดหวังหรือไม่และซ่อมแซมปัญหาที่ตรวจพบในการตรวจสอบ ให้เลือกดิสก์หรือดิสก์โวลุ่มในแถบด้านข้าง แล้วคลิก ปุ่มปฐมพยาบาล