หน้าต่างยูทิลิตี้ดิสก์ที่มีการเลือกมุมมองแสดงดิสก์โวลุ่มเท่านั้น แถบด้านข้างทางซ้ายแสดงดิสก์โวลุ่มภายในสามดิสก์ ดิสก์โวลุ่มภายนอกหนึ่งดิสก์ และดิสก์โวลุ่มภาพดิสก์หนึ่งดิสก์ บานหน้าต่างทางด้านขวาแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับดิสก์โวลุ่มที่เลือก

ช่วยให้ macOS จัดการพื้นที่ว่างระหว่างดิสก์โวลุ่มหลายตัว

เมื่อใช้ Apple File System (APFS) ซึ่งเป็นระบบไฟล์ที่เปิดตัวใน macOS 10.13 คุณสามารถเพิ่มและลบดิสก์โวลุ่มบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย ดิสก์โวลุ่มที่ฟอร์แมตเป็น APFS จะขยายและหดได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้คุณไม่ต้องกำหนดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใหม่อีกต่อไป

วิธีเพิ่มดิสก์โวลุ่มไปที่ตัวบรรจุ APFS

หน้าต่างยูทิลิตี้ดิสก์ที่แสดงกล่องโต้ตอบลบกำลังถูกตั้งค่าเพื่อฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์ใหม่ด้วยรูปแบบการเข้ารหัส APFS

ทำให้อุปกรณ์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกปลอดภัยอยู่เสมอ

เมื่อคุณมีแฟลชไดรฟ์ตัวใหม่หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ให้ฟอร์แมตเป็น APFS แล้วเข้ารหัสด้วยรหัสผ่านเพื่อปกป้องเนื้อหาของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนั้น

วิธีการปกป้องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลด้วยรหัสผ่าน

หน้าต่างยูทิลิตี้ดิสก์ที่แสดงหน้าต่างโต้ตอบการยืนยันการช่วยเหลือเบื้องต้น

ตรวจสอบดิสก์ของคุณ

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับดิสก์ ยูทิลิตี้ดิสก์สามารถตรวจสอบดิสก์และซ่อมแซมปัญหาที่ตรวจพบได้

วิธีซ่อมแซมดิสก์

ในการสำรวจคู่มือผู้ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์ ให้คลิก สารบัญ ที่ด้านบนสุดของหน้า หรือป้อนคำหรือวลีในช่องค้นหา

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น