คู่มือผู้ใช้แอพรายชื่อ

สำหรับ macOS Mojave

หน้าต่างสำหรับเพิ่มบัญชีอินเทอร์เน็ตลงในแอพรายชื่อ

รวบรวมรายชื่อจากบัญชีทั้งหมดของคุณ

ถ้าคุณเก็บรายชื่อไว้ในบัญชีอินเทอร์เน็ตบัญชีอื่นๆ เช่น iCloud, Google หรือ Yahoo! คุณจะสามารถเข้าถึงรายชื่อทั้งหมดนั้นได้ในแอพรายชื่อ

วิธีการเพิ่มรายชื่อจากบัญชีอินเทอร์เน็ตบัญชีอื่นๆ

หน้าต่างสำหรับเพิ่มกลุ่มอัจฉริยะด้วยกลุ่มที่มีชื่อ “ชมรมหนังสือ“ ซึ่งมีรายชื่อผู้ติดต่อที่มีคำว่า “หนังสือ” ในช่องโน้ตของผู้ติดต่อเหล่านั้น

สร้างกลุ่มโดยอัตโนมัติ

สร้างกลุ่มอัจฉริยะโดยพิจารณาจากบางสิ่งที่ผู้ติดต่อบางคนมีเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกลุ่มอัจฉริยะที่ชื่อ “ชมรมหนังสือ“ ซึ่งมีผู้ติดต่อใดๆ ที่มีคำว่า “หนังสือ” ในช่องโน้ตของบัตรรายชื่อของผู้ติดต่อเหล่านั้นได้

วิธีการสร้างกลุ่มอัจฉริยะ

หน้าต่างรายชื่อที่มีปุ่มแผนที่ถัดจากชื่อที่อยู่ถนน

แสดงบนแผนที่

อยากเห็นว่าผู้ติดต่อของคุณพักอยู่ที่ไหนใช่หรือไม่ คุณสามารถเปิดแผนที่ได้โดยตรงจากแอพรายชื่อ

วิธีการแสดงที่อยู่ของผู้ติดต่อบนแผนที่

ในการเลือกหาเนื้อหาในคู่มือผู้ใช้แอพรายชื่อ ให้คลิกสารบัญที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า