macOS High Sierra

การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปภาพของผู้ติดต่อ

เพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพที่ปรากฏในบัตรรายชื่อและในแอพอื่นๆ ที่ใช้ข้อมูลติดต่อ เช่น เมล และข้อความรายชื่อของคุณจะไม่เห็นรูปภาพ เฉพาะคุณเท่านั้นที่จะเห็น

หน้าต่างสำหรับการเพิ่มหรือการเปลี่ยนรูปภาพของผู้ติดต่อ:ด้านซ้ายเป็นรายการแหล่งข้อมูล เช่น ค่าเริ่มต้นหรือกล้อง และด้านขวาเป็นรูปภาพปัจจุบันพร้อมแถบเลื่อนสำหรับการซูมรูปภาพ

เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพอย่างรวดเร็ว ให้ลากรูปภาพจากเดสก์ท็อปของคุณหรือโฟลเดอร์ลงบนอักษรย่อหรือรูปภาพปัจจุบันในบัตรรายชื่อ แล้วคลิก บันทึก

เปิดรายชื่อให้ฉัน

เพิ่มรูปภาพ

 1. เลือกบัตรรายชื่อ จากนั้นคลิกอักษรย่อ

 2. คลิกปุ่มเพิ่ม จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้รูปภาพระบบเริ่มต้น:คลิก ค่าเริ่มต้น เลือกรูปภาพที่จัดหาให้โดย macOS แล้วคลิก ถัดไป

  • ถ่ายภาพโดยการใช้ Mac ของคุณ:คลิก กล้อง แล้วเมื่อคุณพร้อม คลิก ถ่ายภาพ

  • ใช้รูปภาพจากแอพรูปภาพ:คลิก รูปภาพ เพื่อดูรูปภาพที่คุณมีในแอพรูปภาพ เลือกรูปภาพ แล้วคลิก ถัดไป

  • ใช้รูปภาพจาก Photo Booth:คลิก Photo Booth เพื่อดูรูปภาพที่คุณเคยถ่ายไว้โดยการใช้ Mac ของคุณ และแอพ Photo Booth เลือกรูปภาพ แล้วคลิก ถัดไป

 3. ปรับรูปภาพ

  • ซูมเข้าหรือออก:ลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

  • ย้ายรูปภาพ:ลากรูปภาพไปรอบๆ ภายในวงกลม

 4. คลิก บันทึก จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น ใกล้กับด้านล่างสุดของหน้าต่าง

เปลี่ยนรูปภาพ

 1. เลือกบัตรรายชื่อ คลิกรูปภาพ แล้วคลิกรูปภาพโปรไฟล์ (จะแสดงว่า “แก้ไข“)

  ถ้าคุณแค่ต้องการปรับรูปภาพปัจจุบัน ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไปไ่ม่เช่นนั้น ให้ปฏิบัติตามอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

  • ใช้รูปภาพระบบเริ่มต้น:คลิก ค่าเริ่มต้น เลือกรูปภาพที่จัดหาให้โดย macOS แล้วคลิก ถัดไป

  • ถ่ายภาพโดยการใช้ Mac ของคุณ:คลิก กล้อง แล้วเมื่อคุณพร้อม คลิก ถ่ายภาพ

  • ใช้รูปภาพจากแอพรูปภาพ:คลิก รูปภาพ เพื่อดูรูปภาพที่คุณมีในแอพ รูปภาพ หรือถ้าต้องการดูรูปภาพเฉพาะ ให้คลิก ช่วงเวลา ชุดรวม ปี หรือสถานที่เลือกรูปภาพ จากนั้นคลิก ถัดไป

  • ใช้รูปภาพจาก Photo Booth:คลิก Photo Booth เพื่อดูรูปภาพที่คุณเคยถ่ายไว้โดยการใช้ Mac ของคุณ และแอพ Photo Boothเลือกรูปภาพ จากนั้นคลิก ถัดไป

 2. ปรับรูปภาพ

  • ซูมเข้าหรือออก:ลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

  • เลื่อนรูปภาพ:ลากรูปภาพไปรอบๆ ภายในวงกลม

 3. คลิก บันทึก จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น ใกล้กับด้านล่างสุดของหน้าต่าง

การลบรูปภาพ

 • เลือกรายชื่อ แล้วเลือก บัตรรายชื่อ > ล้างภาพกำหนดเอง

คุณไ่ม่สามารถลบอักษรย่อ

เมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพของผู้ติดต่อ รูปภาพที่สามารถใช้ได้ใดๆ จะถูกติดป้ายเพื่อบ่งบอกแหล่งข้อมูล—บัญชี (เช่น บัญชี Facebook, LinkedIn หรือ Exchange) หรือ Mac ของคุณ (เช่น รูปภาพจากแอพรูปภาพ)ถ้าผู้ติดต่อมีรูปภาพหลายรูป คุณสามารถเลือกรูปที่จะใช้บนบัตรรายชื่อของผู้ติดต่อได้ถ้ารูปภาพไม่แสดงคำว่า “แก้ไข“ เมื่อถูกเลือก คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบรูปภาพได้