macOS High Sierra

การพิมพ์ป้าย ซองจดหมาย และรายการ

คุณสามารถพิมพ์ป้ายจ่าหน้าซองจดหมาย ซองจดหมาย หรือรายชื่อผู้ติดต่อได้โดยใช้ข้อมูลในแอพรายชื่อ

การแสดงตัวอย่างของป้ายจ่าหน้าซองจดหมายซึ่งถูกปรับแต่งด้วยรูปภาพและสีแบบอักษรด้วยตนเอง และพร้อมพิมพ์

เปิดรายชื่อให้ฉัน

การพิมพ์ป้ายจ่าหน้าซองจดหมาย

 1. เลือกผู้ติดต่อหรือกลุ่ม

  บัตรรายชื่อที่มีที่อยู่เท่านั้นที่จะถูกพิมพ์

  ถ้าคุณต้องการพิมพ์ป้ายที่อยู่ส่งกลับ ให้เลือกบัตรรายชื่อของคุณ

 2. เลือก ไฟล์ >พิมพ์

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบ แล้วเลือกป้ายชื่อการส่งอีเมล

  ถ้าคุณไม่เห็นเมนูป๊อปอัพรูปแบบ ให้คลิก แสดงรายละเอียด ใกล้กับมุมซ้ายล่าง

 4. คลิก เค้าโครง หรือ ป้าย เพื่อตั้งค่าตัวเลือก

  เค้าโครง:เลือกประเภทป้าย เช่น Avery Standard หรือ A4หรือเลือก กำหนดเอง เพื่อสร้างและกำหนดป้ายของคุณเอง

  ป้าย:เลือกรายการเพิ่มเติมเพื่อรวมบนป้ายตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:

  • พิมพ์ป้ายเรียงลำดับตัวอักษร หรือ ตามรหัสไปรษณีย์

  • รวมถึงชื่อบริษัทหรือประเทศ

  • รวมถึงรูปภาพ

  • เปลี่ยนแบบอักษรและสีแบบอักษร

 5. คลิก พิมพ์

ถ้าต้องการเปลี่ยนลำดับของชื่อและนามสกุลในป้ายจ่าหน้าเมล ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของตัวเลือกแสดงชื่อ ในการตั้งค่าทั่วไป

เคล็ดลับ: ต้องการพิมพ์ที่อยู่เดียวกันในหน้าของป้ายหรือไม่สร้างกลุ่มที่มีบัตรรายชื่อพร้อมที่อยู่ที่คุณต้องการพิมพ์คัดลอกและวางบัตรรายชื่อในกลุ่มได้ตามจำนวนครั้งที่คุณต้องการจากนั้นเลือกกลุ่มแล้วพิมพ์

การพิมพ์ซองจดหมาย

 1. เลือกผู้ติดต่อหรือกลุ่ม

  บัตรรายชื่อที่มีที่อยู่เท่านั้นที่จะถูกพิมพ์

 2. เลือก ไฟล์ >พิมพ์

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบ แล้วเลือกซองจดหมาย

  ถ้าคุณไม่เห็นเมนูป๊อปอัพรูปแบบ ให้คลิก แสดงรายละเอียดใกล้กับมุมซ้ายล่าง

 4. กด เค้าโครง ป้าย หรือ แนว เพื่อตั้งค่าตัวเลือก

  เค้าโครง:เลือกขนาดซองจดหมายที่เป็นมาตรฐานจากเค้าโครงแบบนานาชาติ อเมริกาเหนือ หรือญี่ปุ่นหรือสำหรับขนาดซองจดหมายที่ไม่เป็นมาตรฐาน ให้เลือก กำหนดเอง เพื่อสร้างและกำหนดเค้าโครงของคุณเอง

  ป้าย:เลือกรายการเพิ่มเติมเพื่อรวมบนซองจดหมายตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:

  • รวมถึงที่อยู่ส่งกลับของคุณ (จะต้องปรากฏบนบัตรรายชื่อของคุณ)

  • พิมพ์ซองจดหมายสำหรับที่อยู่เฉพาะ (เช่น ที่ทำงาน) หรือที่อยู่ทั้งหมด (สำหรับผู้ติดต่อที่มีที่อยู่หลายที่อยู่)

  • พิมพ์ซองจดหมายเรียงลำดับตัวอักษร หรือ ตามรหัสไปรษณีย์

  • รวมถึงชื่อบริษัทหรือประเทศ

  • รวมถึงรูปภาพ

  • เปลี่ยนแบบอักษรและสีแบบอักษร

  แนว:พิมพ์ซองจดหมายในทิศทางแนวตั้งหรือแนวนอน

 5. คลิก พิมพ์

การพิมพ์รายการ

 1. เลือกผู้ติดต่อหรือกลุ่ม

 2. เลือก ไฟล์ >พิมพ์

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบ แล้วเลือกรายการ

  ถ้าคุณไม่เห็นเมนูป๊อปอัพรูปแบบ ให้คลิก แสดงรายละเอียด ใกล้กับมุมซ้ายล่าง

 4. เลือกขนาดและแนวของกระดาษ จากนั้นเลือกข้อมูล (คุณลักษณะ) ที่จะรวมไว้ในรายการ

 5. คลิก พิมพ์

คุณจะไม่สามารถพิมพ์ได้โดยตรงจากบริการสารบบเครือข่ายถ้าต้องการพิมพ์รายชื่อจากไดเรกทอรี ให้ลากรายชื่อเหล่านั้นไปที่บัญชีอื่นก่อน