คู่มือผู้ใช้ปฏิทิน

สำหรับ macOS Mojave

หน้าต่างปฏิทินที่แสดงบานหน้าต่างเพิ่มบัญชี

หลายบัญชีในปฏิทินอันเดียว

จัดการกิจกรรมของคุณทั้งหมดในแอพปฏิทินแม้จะอยู่ในบัญชีที่แตกต่างกัน เช่น iCloud หรือ Google

วิธีเพิ่มบัญชีปฏิทิน

หน้าต่างปฏิทินแบมุมมองวันที่แสดงปฏิทินส่วนบุคคล งาน และครอบครัวที่ถูกเข้ารหัสสีในแถบด้านข้างภายใต้หัวข้อบัญชี iCloud และปฏิทินอีกอันภายใต้หัวข้อบัญชี Exchange

ใส่รหัสสีให้ชีวิตของคุณ

สร้างปฏิทินแยกกันสำหรับพื้นที่ต่างๆ ในชีวิตของคุณ จากนั้น ดูกิจกรรมเกี่ยวกับงาน ครอบครัว หรือส่วนบุคคลของคุณด้วยการมองอย่างรวดเร็ว

วิธีเพิ่มปฏิทินใหม่

หน้าต่างข้อมูลสำหรับกิจกรรม

เชิญผู้อื่นและได้รับเชิญ

ตั้งค่ากิจกรรมของคุณเองอย่างรวดเร็วแล้วส่งคำเชิญปฏิทินให้เพื่อนๆ และเพื่อนร่วมงาน

วิธีเชิญคนอื่นเข้าร่วมกิจกรรม

หน้าต่างข้อมูลของกิจกรรมที่แสดงชื่อตำแหน่งที่ตั้งและที่อยู่ รวมทั้งแผนที่ขนาดเล็ก

ใส่กิจกรรมของคุณลงไปในแผนที่

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยู่ปลายนิ้วคุณ เมื่อคุณเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งของกิจกรรมของคุณ เช่น ชื่อร้านอาหาร แล้วปฏิทินจะใส่ที่อยู่ แสดงแผนที่และสภาพอากาศ และจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาออกเดินทาง

วิธีเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งและเวลาเดินทางไปที่กิจกรรม

ในการเลือกดูเนื้อหาในคู่มือผู้ใช้ปฏิทิน ให้คลิกสารบัญที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า