หน้าต่างปฏิทินที่แสดงหน้าต่างโต้ตอบบัญชี

เริ่มต้นใช้งานปฏิทิน

ตั้งค่าปฏิทินแล้วเริ่มจัดการกิจกรรมของคุณทั้งหมดในแอปเดียวแม้จะอยู่ในบัญชีที่แตกต่างกัน เช่น iCloud หรือ Google

เริ่มต้นใช้งานปฏิทินบน Mac

หน้าต่างปฏิทินในมุมมองเดือน ซึ่งแสดงปฏิทินส่วนบุคคล ปฏิทินการทำงาน ปฏิทินครอบครัว และปฏิทินโรงเรียนที่มีรหัสสีในแถบด้านข้างใต้หัวข้อบัญชี iCloud

ใส่รหัสสีให้ชีวิตของคุณ

สร้างปฏิทินแยกกันสำหรับพื้นที่ต่างๆ ในชีวิตของคุณ จากนั้น ดูกิจกรรมเกี่ยวกับงาน ครอบครัว หรือส่วนบุคคลของคุณด้วยการมองอย่างรวดเร็ว

วิธีเพิ่มปฏิทินใหม่

หน้าต่างข้อมูลของกิจกรรมที่แสดงผู้รับเชิญและตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ขนาดเล็ก

เชิญผู้อื่นและได้รับเชิญ

ตั้งค่ากิจกรรมของคุณเองอย่างรวดเร็วแล้วส่งคำเชิญปฏิทินให้เพื่อนๆ และเพื่อนร่วมงาน

วิธีเชิญคนอื่นเข้าร่วมกิจกรรม

หน้าต่างข้อมูลกิจกรรมปฏิทิน รายละเอียดกิจกรรมจะแสดงอยู่ ซึ่งมีชื่อและที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้ง และแผนที่ขนาดเล็ก

ใส่กิจกรรมของคุณลงไปในแผนที่

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยู่ปลายนิ้วคุณ เมื่อคุณเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งของกิจกรรมของคุณ เช่น ชื่อร้านอาหาร แล้วปฏิทินจะใส่ที่อยู่ แสดงแผนที่และสภาพอากาศ และจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาออกเดินทาง

วิธีเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งและเวลาเดินทางไปที่กิจกรรม

ในการสำรวจคู่มือผู้ใช้ปฏิทิน ให้คลิกที่สารบัญที่ด้านบนสุดของหน้า หรือป้อนคำหรือวลีในช่องค้นหา

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น